Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 2 2D1312 Introduktion till Python Kap 1 och 2 i kursboken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 2 2D1312 Introduktion till Python Kap 1 och 2 i kursboken."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 2 2D1312 Introduktion till Python Kap 1 och 2 i kursboken

2 Interpreterare och kompilator Två olika typer av program omvandlar högnivå till lågnivå program. Interpreterande program och kompilerande program. Python är ett interpreterande programmeringsspråk. Java, C, C++ är kompilerande programmeringsspråk.

3 Utskrift på skärmen print ”Hej”, print ”Hur är det?” Hej Hur är det? print ”Hej” print ”Hur är det?” Hej Hur är det? Nu med ett kommatecken

4 Språkets syntax Syntax betyder språkets struktur. –Följande är en massa ord på svenska: labbarna i tid gör till bonus samla tentamen! och Kan man gissa fram vad meningen vill säga? Kan en maskin gissa det utan att missuppfatta meningen? Ovanstående gäller också för olika programmeringsspråk bl.a. Python: Följande rad blir datorn förvirrad av eftersom det är syntaxfel i koden: ”Python är enkelt” print För att datorn ska förstå, ska man skriva som nedan: print ”Python är enkelt”

5 Kommentarer # This is a comment Print ” Learning Python is easy! ” Learning Python is easy! När och varför ska man använda kommentarer ?

6 Inläsning Inläsning från tangentbordet görs m.h.a funktionen raw_input() datorn väntar tills användaren tryckt på ”Enter”.

7 Variabel Ett namn refererar till ett objekt. Exempel: age = 20 name = ” Douglas ” minLista = [age, name] minTupel = ( ” hej ”, ” hopp ”, ” hip ” )

8 Variabelnamn Beskrivande variabelnamn. Var konsekvent. Försök att följa språkets tradition för val av variabelnamn. Använd korta variabelnamn.

9 Reserverade ord En del ord får inte vara variabelnamn, de har en betydelse för språket och därför kallar vi dom reserverade ord: and delforis raiseasserteliffrom lambdatrybreakelse globalnotwhileclass exceptorreturnifcontinue execimportpassprint deffinallyin

10 Datatyper Datatyp för text (Sträng) –String Numeriska datatyper –integer –Float

11 Speciella tecken \\ \n \t \” \’

12 Sammansättning av strängar operationen + används för att konkatenera två strängar. Man kan använda * för att upprepa en sträng ett antal gånger.

13 Strängmetoder upper() lower() swapcase() capitalize() strip() replace (gamla, nya, max)

14 Omvandling mellan datatyper String, integer och float str(x) int(x) float(x)

15 Att skriva ut strängar och nummer tillsammans age = raw_input(”Hur gammal är du?”) age = int(age) examAge = age + 4 print ”Jag kommer att vara ”, examAge

16 Strängformattering Strängar kan formatteras: Exempel: print ”Jag heter %s” % ”Ida” Jag heter Ida Print ”Jag är %d år” % 2 Jag är 2

17 Python som miniräknare 3 + 5 8 4*4 16 2**3 8


Ladda ner ppt "Föreläsning 2 2D1312 Introduktion till Python Kap 1 och 2 i kursboken."

Liknande presentationer


Google-annonser