Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier"— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se
IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier F/Ö4 F/Ö5 Likströmsnät Tvåpolsatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter Tvåpol mät och sim KK2 LAB2 F/Ö10 F/Ö9 Växelström Effekt KK3 LAB3 Oscilloskopet Växelströmskretsar j-räkning F/Ö10 F/Ö11 F/Ö12 Enkla filter F/Ö13 F/Ö14 KK4 LAB4 Filter Resonanskrets F/Ö15 tentamen Trafo Ömsinduktans Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat! Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt! William Sandqvist

2 William Sandqvist william@kth.se
Transformatorn William Sandqvist

3 William Sandqvist william@kth.se
Spänningsomsättning N1 : N2 William Sandqvist

4 Ideal transformator I0 = 0
N1I0 = N1 I1 – N2 I2 Magnetiseringströmmen I0  0 är liten i förhållande till arbetströmmarna I1 och I2. Transformatorn har hög induktans. William Sandqvist

5 William Sandqvist william@kth.se
Strömomsättning N1 : N2 William Sandqvist

6 William Sandqvist william@kth.se
För hög spänning? Om spänningarna U1 och U2 är för höga, blir magnetiseringsström-men onödigt hög ( = till ingen nytta ). William Sandqvist

7 William Sandqvist william@kth.se
USA (60Hz)  EUROPA (50Hz) Om en transformator gjord för USA (60Hz) flyttas till Europa (50Hz), med bibehållen spänning, så ökar magnetiseringsströmmen och tomgångsförlusterna! För en transformator är både spänning och ström begräns-ande. Transformatorer märks därför med vilken skenbar effekt, S [VA], den är gjord för ej effekt, P [W]. William Sandqvist

8 Virvelströmsförluster
Virvelströmsförluster – strömmar i järnkärnan förhindras med lackerade ( = isolering ) plåtar. William Sandqvist

9 William Sandqvist william@kth.se
E I -kärna EI-kärnan är materialsnål! William Sandqvist

10 William Sandqvist william@kth.se
E I -kärna William Sandqvist

11 William Sandqvist william@kth.se
Toroid Toroidkärnan har lågt läckfält – stör ej närliggande elektronik! Hur lindar man en sådan? William Sandqvist

12 Automatlindning av toroidkärna
William Sandqvist

13 William Sandqvist william@kth.se

14 William Sandqvist william@kth.se
Transformatorn (17.1) William Sandqvist

15 William Sandqvist william@kth.se
Transformatorn (17.1) William Sandqvist

16 William Sandqvist william@kth.se
Transformatorn (17.1) William Sandqvist

17 William Sandqvist william@kth.se
Transformatorn (17.1) William Sandqvist

18 William Sandqvist william@kth.se
Transformatorn (17.1) William Sandqvist

19 William Sandqvist william@kth.se
Transformatorn (17.1) William Sandqvist

20 William Sandqvist william@kth.se

21 Transformator – kontakt (17.2)
William Sandqvist

22 Transformator – kontakt (17.2)
William Sandqvist

23 Transformator – kontakt (17.2)
William Sandqvist

24 Transformator – kontakt (17.2)
220 William Sandqvist

25 Transformator – kontakt (17.2)
220 22 William Sandqvist

26 Transformator – kontakt (17.2)
220 22 William Sandqvist

27 Transformator – kontakt (17.2)
220 22 William Sandqvist

28 Transformator – kontakt (17.2)
220 22 William Sandqvist

29 Transformator – kontakt (17.2)
220 22 0,27 William Sandqvist

30 Transformator – kontakt (17.2)
220 22 0,27 2,7 William Sandqvist

31 Transformator – kontakt (17.2)
220 22 0,27 2,7 William Sandqvist

32 William Sandqvist william@kth.se

33 Överräkning av impedanser
William Sandqvist

34 Överräkning av impedanser
William Sandqvist

35 William Sandqvist william@kth.se
Överräkning Vi har en transformator med spännings-omsättningen 240V/120V. Man har två kondensatorer på 1F och 16 F. Hur ska man koppla för att få 5 F ? William Sandqvist

36 William Sandqvist william@kth.se
Överräkning Vi har en transformator med spännings-omsättningen 240V/120V. Man har två kondensatorer på 1F och 16 F. Hur ska man koppla för att få 5 F ? William Sandqvist

37 William Sandqvist william@kth.se
Överräkning Vi har en transformator med spännings-omsättningen 240V/120V. Man har två kondensatorer på 1F och 16 F. Hur ska man koppla för att få 5 F ? William Sandqvist

38 William Sandqvist william@kth.se

39 William Sandqvist william@kth.se
17.3 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: Primär Sekundär N1 U1 I1 N2 U2 I2 600 225 V ? 200 9 A Beräkna de två värden som saknas. I1 och U2. William Sandqvist

40 William Sandqvist william@kth.se
17.3 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: Primär Sekundär N1 U1 I1 N2 U2 I2 600 225 V ? 200 9 A 3A 75V Beräkna de två värden som saknas. I1 och U2. n = N1/N2 = 600/200 = 3 William Sandqvist

41 William Sandqvist william@kth.se
17.4 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: Primär Sekundär N1 U1 I1 N2 U2 I2 ? 230 V 2A 150 12 A . Beräkna de två värden som saknas. N1 och U2. William Sandqvist

42 William Sandqvist william@kth.se
17.4 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: Primär Sekundär N1 U1 I1 N2 U2 I2 ? 230 V 2A 150 12 A . N1 = N2n = 1506 = 900 900 U2 = U1/n =230/6 = 38,3 V 38V Beräkna de två värden som saknas. N1 och U2. n = I2/I1 = 12/2 = 6 William Sandqvist

43 William Sandqvist william@kth.se
17.5 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: Primär Sekundär N1 U1 I1 N2 U2 I2 600 225 V ? 127 V 9 A Beräkna de två värden som saknas. I1 och N2. William Sandqvist

44 William Sandqvist william@kth.se
17.5 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: Primär Sekundär N1 U1 I1 N2 U2 I2 600 225 V ? 127 V 9 A 339 5A Beräkna de två värden som saknas. I1 och N2. William Sandqvist

45 William Sandqvist william@kth.se

46 17.6 Transformator med komplex last
Beräkna strömmen I1. William Sandqvist

47 17.6 Transformator med komplex last
Beräkna strömmen I1. William Sandqvist

48 17.6 Transformator med komplex last
Beräkna strömmen I1. William Sandqvist

49 17.6 Transformator med komplex last
Beräkna strömmen I1. William Sandqvist

50 17.6 Transformator med komplex last
Beräkna strömmen I1. Beloppet transformeras över, fasvinkeln blir oförändrad. William Sandqvist

51 William Sandqvist william@kth.se

52 Repris: Serie och parallellkoppling av induktorer
Under förutsättningen att inga av spolarna delar magnetiska kraftlinjer med varandra, utan är helt av varandra oberoende komponenter, kan man behandla serie- och parallellkopplade induktanser precis som om de vore resistorer. William Sandqvist

53 Repris: Serie och parallellkoppling av induktorer
Under förutsättningen att inga av spolarna delar magnetiska kraftlinjer med varandra, utan är helt av varandra oberoende komponenter, kan man behandla serie- och parallellkopplade induktanser precis som om de vore resistorer. William Sandqvist

54 Serie och parallellkoppling av induktorer?
Vi har tidigare studerat serie och parallellkopplade spolar som om de vore helt oberoende komponenter som inte delat magnetiska kraftlinjer med varandra. Här behandlas nu spolar med sammanlänkat flöde ? ? William Sandqvist

55 William Sandqvist william@kth.se
Induktiv koppling Induktion På samma sätt: En del av flödet i spole 1 är sammanlänkat med flöde från spole 2. William Sandqvist

56 William Sandqvist william@kth.se
Induktiv koppling  M kallas för ömsinduktansen Kopplingsfaktorn: j-metoden: Kopplingsfaktorn anger hur stor del av flödet en spole har gemensamt med en annan spole En ideal transformator har kopplingsfaktorn k = 1 (100%) William Sandqvist

57 Seriekopplade med ömsesidig induktans
Härledning: Seriekoppling innebär samma ström William Sandqvist

58 Seriekopplade med ömsesidig induktans
Seriekoppling innebär samma ström I1 = I2 =I M kan bidraga eller motverka till flödet, detta ger  tecken. Därför brukar spolars lindningspolaritet anges med ”punkt konvention” (dot convention) i schemor. William Sandqvist

59 William Sandqvist william@kth.se
”Dot” convention En växande ström in i en punkt (dot) leder till inducerade spänningar riktade så att de skulle ge växande strömmar ut ur andra punkter William Sandqvist

60 William Sandqvist william@kth.se
”Dot” convention En växande ström in i en punkt (dot) leder till inducerade spänningar riktade så att de skulle ge växande strömmar ut ur andra punkter William Sandqvist

61 Parallellkopplade med ömsesidig induktans
Parallellkopplade spolar Antiparallellkopplade spolar William Sandqvist

62 William Sandqvist william@kth.se
Ex Seriekoppling [H] William Sandqvist

63 William Sandqvist william@kth.se
Ex Seriekoppling [H] LTOT = L1 + M12 – M13 + L2 + M12 – M23 + L3 – M23 – M13 = = 5 +2 – – –3 –1 = 26 [H] William Sandqvist

64 William Sandqvist william@kth.se

65 Att mäta ömsinduktansen?
William Sandqvist

66 Att mäta ömsinduktansen?
William Sandqvist

67 Variometer (till en antik radio)
William Sandqvist

68 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö2 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier"

Liknande presentationer


Google-annonser