Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."— Presentationens avskrift:

1 IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5 Strömkretslära Mätinstrument Batterier Likströmsnät Tvåpolsatsen F/Ö11 Magnetkrets Kondensator Transienter F/Ö14 Trafo Ömsinduktans Tvåpol mät och sim Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat! Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt! KK2 LAB2 KK4 LAB4 Mätning av U och I KK1 LAB1 F/Ö7 F/Ö10 F/Ö9 Växelström Effekt Oscilloskopet KK3 LAB3 Filter Resonanskrets

2 William Sandqvist Transformatorn

3 William Sandqvist Spänningsomsättning N 1 : N 2

4 William Sandqvist Ideal transformator I 0 = 0 N 1  I 0 = N 1  I 1 – N 2  I 2 Magnetiseringströmmen I 0  0 är liten i förhållande till arbetströmmarna I 1 och I 2. Transformatorn har hög induktans.

5 William Sandqvist Strömomsättning N 1 : N 2

6 William Sandqvist För hög spänning? Om spänningarna U 1 och U 2 är för höga, blir magnetiseringsström- men onödigt hög ( = till ingen nytta ).

7 William Sandqvist USA (60Hz)  EUROPA (50Hz) Om en transformator gjord för USA (60Hz) flyttas till Europa (50Hz), med bibehållen spänning, så ökar magnetiseringsströmmen och tomgångsförlusterna! För en transformator är både spänning och ström begräns- ande. Transformatorer märks därför med vilken skenbar effekt, S [VA], den är gjord för ej effekt, P [W].

8 William Sandqvist Virvelströmsförluster Virvelströmsförluster – strömmar i järnkärnan förhindras med lackerade ( = isolering ) plåtar.

9 William Sandqvist E I -kärna EI-kärnan är materialsnål!

10 William Sandqvist E I -kärna

11 William Sandqvist Toroid Toroidkärnan har lågt läckfält – stör ej närliggande elektronik! Hur lindar man en sådan?

12 William Sandqvist Automatlindning av toroidkärna

13 William Sandqvist

14 Transformatorn (17.1)

15 William Sandqvist Transformatorn (17.1)

16 William Sandqvist Transformatorn (17.1)

17 William Sandqvist Transformatorn (17.1)

18 William Sandqvist Transformatorn (17.1)

19 William Sandqvist Transformatorn (17.1)

20 William Sandqvist

21 Transformator – kontakt (17.2)

22 William Sandqvist Transformator – kontakt (17.2) 0

23 William Sandqvist Transformator – kontakt (17.2) 0 0

24 William Sandqvist Transformator – kontakt (17.2)

25 William Sandqvist Transformator – kontakt (17.2)

26 William Sandqvist Transformator – kontakt (17.2)

27 William Sandqvist Transformator – kontakt (17.2)

28 William Sandqvist Transformator – kontakt (17.2)

29 William Sandqvist Transformator – kontakt (17.2) ,27

30 William Sandqvist Transformator – kontakt (17.2) ,272,7

31 William Sandqvist Transformator – kontakt (17.2) ,272,7

32 William Sandqvist

33 Överräkning av impedanser

34 William Sandqvist Överräkning av impedanser

35 William Sandqvist Överräkning Vi har en transformator med spännings- omsättningen 240V/120V. Man har två kondensatorer på 1  F och 16  F. Hur ska man koppla för att få 5  F ?

36 William Sandqvist Överräkning Vi har en transformator med spännings- omsättningen 240V/120V. Man har två kondensatorer på 1  F och 16  F. Hur ska man koppla för att få 5  F ?

37 William Sandqvist Överräkning Vi har en transformator med spännings- omsättningen 240V/120V. Man har två kondensatorer på 1  F och 16  F. Hur ska man koppla för att få 5  F ?

38 William Sandqvist

39 17.3 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: PrimärSekundär N1N1 U1U1 I1I1 N2N2 U2U2 I2I V ? 200 ? 9 A Beräkna de två värden som saknas. I 1 och U 2.

40 William Sandqvist 17.3 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: PrimärSekundär N1N1 U1U1 I1I1 N2N2 U2U2 I2I V ? 200 ? 9 A Beräkna de två värden som saknas. I 1 och U 2. n = N 1 /N 2 = 600/200 = 3 3A75V

41 William Sandqvist 17.4 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: PrimärSekundär N1N1 U1U1 I1I1 N2N2 U2U2 I2I2 ? 230 V2A150 ? 12 A Beräkna de två värden som saknas. N 1 och U 2..

42 William Sandqvist 17.4 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: PrimärSekundär N1N1 U1U1 I1I1 N2N2 U2U2 I2I2 ? 230 V2A150 ? 12 A Beräkna de två värden som saknas. N 1 och U 2.. n = I 2 /I 1 = 12/2 = 6 N 1 = N 2  n = 150  6 = U 2 = U 1 /n =230/6 = 38,3 V 38V

43 William Sandqvist 17.5 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: PrimärSekundär N1N1 U1U1 I1I1 N2N2 U2U2 I2I V ?? 127 V9 A Beräkna de två värden som saknas. I 1 och N 2.

44 William Sandqvist 17.5 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: PrimärSekundär N1N1 U1U1 I1I1 N2N2 U2U2 I2I V ?? 127 V9 A Beräkna de två värden som saknas. I 1 och N A

45 William Sandqvist

46 17.6 Transformator med komplex last Beräkna strömmen I 1.

47 William Sandqvist 17.6 Transformator med komplex last Beräkna strömmen I 1.

48 William Sandqvist 17.6 Transformator med komplex last Beräkna strömmen I 1.

49 William Sandqvist 17.6 Transformator med komplex last Beräkna strömmen I 1.

50 William Sandqvist 17.6 Transformator med komplex last Beräkna strömmen I 1. Beloppet transformeras över, fasvinkeln blir oförändrad.

51 William Sandqvist

52 Repris: Serie och parallellkoppling av induktorer Under förutsättningen att inga av spolarna delar magnetiska kraftlinjer med varandra, utan är helt av varandra oberoende komponenter, kan man behandla serie- och parallellkopplade induktanser precis som om de vore resistorer.

53 William Sandqvist Repris: Serie och parallellkoppling av induktorer Under förutsättningen att inga av spolarna delar magnetiska kraftlinjer med varandra, utan är helt av varandra oberoende komponenter, kan man behandla serie- och parallellkopplade induktanser precis som om de vore resistorer.

54 William Sandqvist Serie och parallellkoppling av induktorer? Vi har tidigare studerat serie och parallellkopplade spolar som om de vore helt oberoende komponenter som inte delat magnetiska kraftlinjer med varandra. Här behandlas nu spolar med sammanlänkat flöde ? ?

55 Induktiv koppling William Sandqvist En del av flödet i spole 1 är sammanlänkat med flöde från spole 2. På samma sätt: Induktion

56 Induktiv koppling William Sandqvist j  -metoden:  M kallas för ömsinduktansen Kopplingsfaktorn: Kopplingsfaktorn anger hur stor del av flödet en spole har gemensamt med en annan spole En ideal transformator har kopplingsfaktorn k = 1 (100%)

57 Seriekopplade med ömsesidig induktans William Sandqvist Seriekoppling innebär samma ström Härledning:

58 Seriekopplade med ömsesidig induktans William Sandqvist Seriekoppling innebär samma ström I 1 = I 2 =I M kan bidraga eller motverka till flödet, detta ger  tecken. Därför brukar spolars lindningspolaritet anges med ”punkt konvention” (dot convention) i schemor. MM MM

59 ”Dot” convention William Sandqvist En växande ström in i en punkt (dot) leder till inducerade spänningar riktade så att de skulle ge växande strömmar ut ur andra punkter

60 ”Dot” convention William Sandqvist En växande ström in i en punkt (dot) leder till inducerade spänningar riktade så att de skulle ge växande strömmar ut ur andra punkter

61 Parallellkopplade med ömsesidig induktans William Sandqvist Parallellkopplade spolarAntiparallellkopplade spolar

62 Ex Seriekoppling William Sandqvist [H]

63 Ex Seriekoppling William Sandqvist [H] L TOT = L 1 + M 12 – M 13 + L 2 + M 12 – M 23 + L 3 – M 23 – M 13 = = 5 +2 – – –3 –1 = 26 [H]

64 William Sandqvist

65 Att mäta ömsinduktansen? William Sandqvist

66 Att mäta ömsinduktansen? William Sandqvist

67 Variometer (till en antik radio) William Sandqvist

68


Ladda ner ppt "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."

Liknande presentationer


Google-annonser