Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."— Presentationens avskrift:

1 IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist william@kth.se F/Ö5 Strömkretslära Mätinstrument Batterier Likströmsnät Tvåpolsatsen F/Ö11 Magnetkrets Kondensator Transienter F/Ö14 Trafo Ömsinduktans Tvåpol mät och sim Föreläsningar och övningar bygger på varandra! Ta alltid igen det Du missat! Läs på i förväg – delta i undervisningen – arbeta igenom materialet efteråt! KK2 LAB2 KK4 LAB4 Mätning av U och I KK1 LAB1 F/Ö7 F/Ö10 F/Ö9 Växelström Effekt Oscilloskopet KK3 LAB3 Filter Resonanskrets

2 William Sandqvist william@kth.se Transformatorn

3 William Sandqvist william@kth.se Spänningsomsättning N 1 : N 2

4 William Sandqvist william@kth.se Ideal transformator I 0 = 0 N 1  I 0 = N 1  I 1 – N 2  I 2 Magnetiseringströmmen I 0  0 är liten i förhållande till arbetströmmarna I 1 och I 2. Transformatorn har hög induktans.

5 William Sandqvist william@kth.se Strömomsättning N 1 : N 2

6 William Sandqvist william@kth.se För hög spänning? Om spänningarna U 1 och U 2 är för höga, blir magnetiseringsström- men onödigt hög ( = till ingen nytta ).

7 William Sandqvist william@kth.se USA (60Hz)  EUROPA (50Hz) Om en transformator gjord för USA (60Hz) flyttas till Europa (50Hz), med bibehållen spänning, så ökar magnetiseringsströmmen och tomgångsförlusterna! För en transformator är både spänning och ström begräns- ande. Transformatorer märks därför med vilken skenbar effekt, S [VA], den är gjord för ej effekt, P [W].

8 William Sandqvist william@kth.se Virvelströmsförluster Virvelströmsförluster – strömmar i järnkärnan förhindras med lackerade ( = isolering ) plåtar.

9 William Sandqvist william@kth.se E I -kärna EI-kärnan är materialsnål!

10 William Sandqvist william@kth.se E I -kärna

11 William Sandqvist william@kth.se Toroid Toroidkärnan har lågt läckfält – stör ej närliggande elektronik! Hur lindar man en sådan?

12 William Sandqvist william@kth.se Automatlindning av toroidkärna

13 William Sandqvist william@kth.se

14 Transformatorn (17.1)

15 William Sandqvist william@kth.se Transformatorn (17.1)

16 William Sandqvist william@kth.se Transformatorn (17.1)

17 William Sandqvist william@kth.se Transformatorn (17.1)

18 William Sandqvist william@kth.se Transformatorn (17.1)

19 William Sandqvist william@kth.se Transformatorn (17.1)

20 William Sandqvist william@kth.se

21 Transformator – kontakt (17.2)

22 William Sandqvist william@kth.se Transformator – kontakt (17.2) 0

23 William Sandqvist william@kth.se Transformator – kontakt (17.2) 0 0

24 William Sandqvist william@kth.se Transformator – kontakt (17.2) 0 0220

25 William Sandqvist william@kth.se Transformator – kontakt (17.2) 0 0220 22

26 William Sandqvist william@kth.se Transformator – kontakt (17.2) 0 0220 22

27 William Sandqvist william@kth.se Transformator – kontakt (17.2) 0 0220 22 0

28 William Sandqvist william@kth.se Transformator – kontakt (17.2) 0 0220 22 00

29 William Sandqvist william@kth.se Transformator – kontakt (17.2) 0 0220 22 00 0,27

30 William Sandqvist william@kth.se Transformator – kontakt (17.2) 0 0220 22 00 0,272,7

31 William Sandqvist william@kth.se Transformator – kontakt (17.2) 0 0220 22 00 0,272,7

32 William Sandqvist william@kth.se

33 Överräkning av impedanser

34 William Sandqvist william@kth.se Överräkning av impedanser

35 William Sandqvist william@kth.se Överräkning Vi har en transformator med spännings- omsättningen 240V/120V. Man har två kondensatorer på 1  F och 16  F. Hur ska man koppla för att få 5  F ?

36 William Sandqvist william@kth.se Överräkning Vi har en transformator med spännings- omsättningen 240V/120V. Man har två kondensatorer på 1  F och 16  F. Hur ska man koppla för att få 5  F ?

37 William Sandqvist william@kth.se Överräkning Vi har en transformator med spännings- omsättningen 240V/120V. Man har två kondensatorer på 1  F och 16  F. Hur ska man koppla för att få 5  F ?

38 William Sandqvist william@kth.se

39 17.3 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: PrimärSekundär N1N1 U1U1 I1I1 N2N2 U2U2 I2I2 600225 V ? 200 ? 9 A Beräkna de två värden som saknas. I 1 och U 2.

40 William Sandqvist william@kth.se 17.3 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: PrimärSekundär N1N1 U1U1 I1I1 N2N2 U2U2 I2I2 600225 V ? 200 ? 9 A Beräkna de två värden som saknas. I 1 och U 2. n = N 1 /N 2 = 600/200 = 3 3A75V

41 William Sandqvist william@kth.se 17.4 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: PrimärSekundär N1N1 U1U1 I1I1 N2N2 U2U2 I2I2 ? 230 V2A150 ? 12 A Beräkna de två värden som saknas. N 1 och U 2..

42 William Sandqvist william@kth.se 17.4 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: PrimärSekundär N1N1 U1U1 I1I1 N2N2 U2U2 I2I2 ? 230 V2A150 ? 12 A Beräkna de två värden som saknas. N 1 och U 2.. n = I 2 /I 1 = 12/2 = 6 N 1 = N 2  n = 150  6 = 900 900 U 2 = U 1 /n =230/6 = 38,3 V 38V

43 William Sandqvist william@kth.se 17.5 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: PrimärSekundär N1N1 U1U1 I1I1 N2N2 U2U2 I2I2 600225 V ?? 127 V9 A Beräkna de två värden som saknas. I 1 och N 2.

44 William Sandqvist william@kth.se 17.5 Två värden saknas? För en transformator i drift angavs följande data: PrimärSekundär N1N1 U1U1 I1I1 N2N2 U2U2 I2I2 600225 V ?? 127 V9 A Beräkna de två värden som saknas. I 1 och N 2. 3395A

45 William Sandqvist william@kth.se

46 17.6 Transformator med komplex last Beräkna strömmen I 1.

47 William Sandqvist william@kth.se 17.6 Transformator med komplex last Beräkna strömmen I 1.

48 William Sandqvist william@kth.se 17.6 Transformator med komplex last Beräkna strömmen I 1.

49 William Sandqvist william@kth.se 17.6 Transformator med komplex last Beräkna strömmen I 1.

50 William Sandqvist william@kth.se 17.6 Transformator med komplex last Beräkna strömmen I 1. Beloppet transformeras över, fasvinkeln blir oförändrad.

51 William Sandqvist william@kth.se

52 Repris: Serie och parallellkoppling av induktorer Under förutsättningen att inga av spolarna delar magnetiska kraftlinjer med varandra, utan är helt av varandra oberoende komponenter, kan man behandla serie- och parallellkopplade induktanser precis som om de vore resistorer.

53 William Sandqvist william@kth.se Repris: Serie och parallellkoppling av induktorer Under förutsättningen att inga av spolarna delar magnetiska kraftlinjer med varandra, utan är helt av varandra oberoende komponenter, kan man behandla serie- och parallellkopplade induktanser precis som om de vore resistorer.

54 William Sandqvist william@kth.se Serie och parallellkoppling av induktorer? Vi har tidigare studerat serie och parallellkopplade spolar som om de vore helt oberoende komponenter som inte delat magnetiska kraftlinjer med varandra. Här behandlas nu spolar med sammanlänkat flöde ? ?

55 Induktiv koppling William Sandqvist william@kth.se En del av flödet i spole 1 är sammanlänkat med flöde från spole 2. På samma sätt: Induktion

56 Induktiv koppling William Sandqvist william@kth.se j  -metoden:  M kallas för ömsinduktansen Kopplingsfaktorn: Kopplingsfaktorn anger hur stor del av flödet en spole har gemensamt med en annan spole En ideal transformator har kopplingsfaktorn k = 1 (100%)

57 Seriekopplade med ömsesidig induktans William Sandqvist william@kth.se Seriekoppling innebär samma ström Härledning:

58 Seriekopplade med ömsesidig induktans William Sandqvist william@kth.se Seriekoppling innebär samma ström I 1 = I 2 =I M kan bidraga eller motverka till flödet, detta ger  tecken. Därför brukar spolars lindningspolaritet anges med ”punkt konvention” (dot convention) i schemor. MM MM

59 ”Dot” convention William Sandqvist william@kth.se En växande ström in i en punkt (dot) leder till inducerade spänningar riktade så att de skulle ge växande strömmar ut ur andra punkter

60 ”Dot” convention William Sandqvist william@kth.se En växande ström in i en punkt (dot) leder till inducerade spänningar riktade så att de skulle ge växande strömmar ut ur andra punkter

61 Parallellkopplade med ömsesidig induktans William Sandqvist william@kth.se Parallellkopplade spolarAntiparallellkopplade spolar

62 Ex. 17.7 Seriekoppling William Sandqvist william@kth.se [H]

63 Ex. 17.7 Seriekoppling William Sandqvist william@kth.se [H] L TOT = L 1 + M 12 – M 13 + L 2 + M 12 – M 23 + L 3 – M 23 – M 13 = = 5 +2 –1 + 10 + 2 – 3 + 15 –3 –1 = 26 [H]

64 William Sandqvist william@kth.se

65 Att mäta ömsinduktansen? William Sandqvist william@kth.se

66 Att mäta ömsinduktansen? William Sandqvist william@kth.se

67 Variometer (till en antik radio) William Sandqvist william@kth.se

68


Ladda ner ppt "IF1330 Ellära Växelströmskretsar j  -räkning Enkla filter F/Ö1 F/Ö4 F/Ö6 F/Ö10 F/Ö13 F/Ö15 F/Ö2F/Ö3 F/Ö12 tentamen William Sandqvist F/Ö5."

Liknande presentationer


Google-annonser