Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist Binärkod och Graykod 7 Bitars Kodskiva för avkodning av vridningsvinkel. Skivans vridnings-vinkel finns tryckt som binära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist Binärkod och Graykod 7 Bitars Kodskiva för avkodning av vridningsvinkel. Skivans vridnings-vinkel finns tryckt som binära."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist Binärkod och Graykod 7 Bitars Kodskiva för avkodning av vridningsvinkel. Skivans vridnings-vinkel finns tryckt som binära tal längs radien och dessa tal kan "läsas" med hjälp av kontaktborstar. De vita ytorna är ledande och de svarta är isolerande. En kontakt- borste ( gemensam ledare ) spänningssätter skivan. De restrerande 7 borstarna kan avläsa det binära talet och därmed vridnings- vinkeln.

2 William Sandqvist Kodlinjal Om man vill avkoda en linjär förflyttning kan man använda den linjära motsvarigheten till kodskivan, kodlinjalen. ( 6 bitars kodlinjaler ) Det vanligaste utförandet för kodskivor/kodlinjaler är av glas med svärtade fält, och avläsning som sker med fotoceller i stället för kontaktborstar. Alternativt så omvandlar man rörelsen …

3 William Sandqvist Binärkoden Om en kodskiva (eller kodlinjal) med fyra bitars binärkod befinner sig mitt emellan två binärkodade kodord, tex. mellan 1 (0001) och 2 (0010). Eftersom de två kodorden skiljer sig i två av bitarna, finns det - beroende på tillverkningstoleranser - en osäkerhet om vinkelläget. I gränsen mellan kodorden kan även 0 (0000) och 3 (0011) komma att uppträda. Det är naturligt att representera tal med binärkoden eftersom det är den koden som används i datorer, men det kan vara olämpligt att mata in talen till datorn på detta sätt. Störst osäkerhet finns det mellan kodorden 15 (1111) och 0 (0000), här kan vilken som helst av de övriga kodorden uppträda!

4 William Sandqvist Graykod Genom att ändra om den inbördes ordningen mellan kodorden kan man hitta koder där det aldrig är mer än en bit i taget som ändras vid övergångarna från ett kodord till nästa. Sådan koder kallas för Graykoder. 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, , 1101, 1111, 1110, 1010, 1011, 1001, 1000

5 William Sandqvist Graykoden är en speglad binärkod Man kan lätt ta fram en Graykod med ett valbart antal bitar …

6 William Sandqvist Binärkod och Graykod Vindriktningsvisare brukar använda Gray-kod för att ge säker visning. VindriktningVindhastighet

7 William Sandqvist Omvandling Binärkod-Graykod Binär  Gray: Om Binärkodens bit b n och bit b n-1 är olika, är Graykodens bit g n-1 ”1", annars ”0". Gray  Binär ( den vanligaste omvandlingsriktningen ): Om Binärkodens bit b n och Graykodens bit g n-1 är olika blir Binärkodens bit b n-1 ”1", annars ”0".

8 William Sandqvist Omvandlingsexempel 8: Gray 1100  Bin 1000

9 William Sandqvist Logikkrets för kodomvandlingen XOR-grindens utgång ger ”1” om ingångarna är olika! PIC-processorn kan också göra kodomvandlingen … char gray; char bin; bin.3 = gray.3; bin.2 = bin.3 ^ gray.2; bin.1 = bin.2 ^ gray.1; bin.0 = bin.1 ^ gray.0; Senare i kursen …

10 William Sandqvist

11 Experiment med kodlinjaler Koden från en Hex-kodad vridomkopplare jämförs med koden från en kodlinjal i en digital komparator. Komparatorns större än/mindre än utgångar driver en motor som förflyttar kodlinjalen tills de båda koderna blivit lika. I teorin följer kodlinjalen lydigt med vridomkopp- larens läge, men verklig- heten blir något helt annat...

12 William Sandqvist Experimentutrustningen Följa John …

13 William Sandqvist Kodlinjalens Gray-sida med inkopplad Gray-Bin-omvandlare Vänd upp kodlinjalens Gray-sida Koppla in Gray-Bin- omvandlaren Byt till Graykod! Blev det problemfritt?

14 William Sandqvist Lycka till med laborationen!

15 William Sandqvist


Ladda ner ppt "William Sandqvist Binärkod och Graykod 7 Bitars Kodskiva för avkodning av vridningsvinkel. Skivans vridnings-vinkel finns tryckt som binära."

Liknande presentationer


Google-annonser