Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional transformation för att på ett resilient sätt möta miljö, klimat och säkerhetshot på medellång och lång tidshorisont – typfallet Stockholm-Mälardals.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional transformation för att på ett resilient sätt möta miljö, klimat och säkerhetshot på medellång och lång tidshorisont – typfallet Stockholm-Mälardals."— Presentationens avskrift:

1 Regional transformation för att på ett resilient sätt möta miljö, klimat och säkerhetshot på medellång och lång tidshorisont – typfallet Stockholm-Mälardals regionen Uno Svedin, Professor, PhD, Stockholms Universitet 7 November 2014 Stockholm Resilience Center, Stockholms Universitet and the EU COMPLEX project uno.svedin@gmail.com

2

3 NÅGRA CENTRALA ASPEKTER REGIONAL NIVÅ – MÅNGA SKIKT MEDELLÅNG OCH LÅNG TIDSHORISONT REGIONEN SOM EN SPELPLAN FÖR SOCIO-EKONOMISKA-EKOLOGISKA-KULTURELLA TRANSFORMATIONER UTMANINGARNAS INTEGRATIVA NATUR RESILIENCE SOM VIKTIG HÅLLNING ”GOVERNANCE” OCH AKTÖRSRYMD VÄGAR FRAMÅT INOM OLIKA SCENARIER

4 DEN REGIONALA SPELPLANEN ”MESO-NIVÅ” – DVS. MELLAN MACRO AND MICRO EN LÅNG HISTORISK- SAMHÄLLELIG OCH KULTURELL EVOLUTION – MEN NU I EN NY TID MED NYA UTMANINGAR, NYA TEKNISKA OCH SAMHÄLLELIGA LÖSNINGAR SAMMANVÄVDA HANDLINGSMÖNSTER PÅ MÅNGA DELNIVÅER INOM ETT BREDARE RAMVERK VIKTIGA BESLUTSPROCESSER I KOMPLEXT NÄTVERK

5 TRANSFORMATIONS INTRESSET TRYCKET FRÅN KLIMAT OCH ANDRA MILJÖFAKTORER ? - UNDER OLIKA SAMHÄLLELIGA + KULTURELLA BIVILLKOR NÄR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? AV VEM? - BESLUTSPROCESSEN ? PÅ VILKA SAMSPELANDE NIVÅER OCH MED OLIKA TYPER AV AKTÖRER - OCH MED MEDBORGARNAS MED-DELAKTIGHET HUR KAN EN RESILIENS ORIENTERAD SAMHÄLLSVECKLING SE UT - PÅ DET REGIONALA PLANET? HUR SER VÄGARNA UT - SOM KAN LEDA TILL RIMLIGA LÖSNINGAR (VAD SOM NU KAN MENAS MED ”RIMLIGT”) VÄRDEGRUNDSFRÅGOR KUNSKAPSMATERIALETS KARAKTÄR + HANTERING FÖRSTÅELSE AV SOCIAL DYNAMIK OCH MODELLERNAS ROLL

6 TRANSFORMATIONERNAS UTMANINGAR TRANSFORMATIONER BLIR NÖDVÄNDIGA – MEN HUR KOMMER DE ATT SE UT? VAD KAN PÅVERKAS? HUR KOMMER/BORDE DEN SAMHÄLLELIGA DEMOKRATISKA DIALOGEN SE UT? TRANSFORMATIONERNA SOM BEHÖVS KAN BLI GENOMGRIPANDE – REAKTIONER ? STYRBARHET OCH RESILIENCE FRÅGAN OM PLURALITET OCH HÅLLBARHET EN STOR GEOGRAFISK OCH SAMHÄLLELIG DIVERSITET MÄNNISKA – NATUR FÖRHÅLLANDET SETT INOM RAMEN FÖR EN VISS REGIONAL SPECIFICITET MÄNNISKANS ROLL I TIDSÅLDERN ”ANTROPOCEN”

7

8 THANK YOU ! uno.svedin@gmail.com For information on the COMPLEX EU project (Knowledge Based Climate Mitigation Systems for a Low Carbon Economy) (especially the Swedish Work Package Nr. 4 about the Stockholm-Mälar region) see www.complex.ac.uk/project/wp4/index.htm


Ladda ner ppt "Regional transformation för att på ett resilient sätt möta miljö, klimat och säkerhetshot på medellång och lång tidshorisont – typfallet Stockholm-Mälardals."

Liknande presentationer


Google-annonser