Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användbara sidor för humanister? En undersökning av tio webbplatser Stefan Andersson Enheten för digital publicering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användbara sidor för humanister? En undersökning av tio webbplatser Stefan Andersson Enheten för digital publicering."— Presentationens avskrift:

1 Användbara sidor för humanister? En undersökning av tio webbplatser Stefan Andersson Enheten för digital publicering

2 Elektroniska resurser på biblioteken Dyra Låg användning Svåröverskådliga Google

3 Bibliotekens webbplatser Webbplatsen fungerar som ingång till myndighetens elektroniska tjänster... Om inte webbplatsen är anpassad till användarnas olika behov och förutsättningar, kommer dessa inte att kunna utnyttja de elektroniska tjänsterna. Därmed finns en risk att utfallet av myndigheternas investeringar i elektroniska tjänster blir mindre än väntat samtidigt som alla medborgargrupper inte kan ta del av de nya tjänsterna. Riksrevisionsverket, RRV (2003)

4 Vad är användbarhet (usability)?...the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. ISO 9241-11

5 Några metoder Enkäter, intervjuer eller samtalsgrupper med användare Tester mot fastställda standarder (heuristics - Jakob Nielsen) Kategorisering och terminologi (hur väl stämmer bibliotekariens begrepp med användarens) Studier av hur användare löser exempeluppgifter (cognitive walkthroughs)

6 Användbarhetstester Riktlinjer (checklista - Nielsen) Konventioner (checklista - Nielsen) Tillgänglighet (Web Accessibility Initiative) Länktest (användarundersökning) Rekommendationer (resultat) Avgränsning: ej värdering av innehåll

7 Urval Humanioraområdet Fem kommersiella informationstjänster Fem bibliotek

8 Informationstjänster Encyclopædia Britannica Online Grove Music ISI Web of Knowledge Oxford English Dictionary Project MUSE

9

10

11

12

13

14 Bibliotek Göteborgs universitetsbibliotek Kungl. biblioteket Lunds universitets bibliotek Stockholms universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek

15

16

17

18

19

20 Riktlinjer - måste de följas? … these are just guidelines, not axioms. For all sites, there are surely exceptions. Nielsen & Tahir … rekommendationer och råd om hur en bra webbplats ska vara utformad för att alla användargrupper ska kunna orientera sig på webbplatsen, söka och läsa information samt interagera med webbplatsen på ett enkelt och effektivt sätt. 24-timmarswebben

21 Riktlinjer - testresultat Encyclopædia Britannica Online Oxford English Dictionary Project MUSE Grove Music ISI Web of Knowledge Bibliotek A Bibliotek B Bibliotek C Bibliotek D Bibliotek E 89 88 84 78 68 67 63 33

22 Riktlinjer - skillnader Sökfunktioner Grundläggande sidlayout/grafisk design Utformning av länkar Navigering Grafik Typografi Språk

23 Webbplatsens syfte och startsida Startsidan skall identifiera organisationen och förmedla vad den gör samt vad användarna kan göra på webbplatsen. Speciellt viktiga funktioner skall framhävas. Den skall också ha ett utseende som är distinkt och lätt att komma ihåg så att den enkelt kan urskiljas från andra sidor på webbplatsen.

24

25

26 Information om tjänsten Webbplatsen skall ha tydliga avdelningar med information om tjänsten/organisationen samt kontaktinformation, helst via länkarna "Om [namn]" samt "Kontakta oss". Information av internt intresse avsedd för anställda skall inte inkluderas.

27

28 Innehåll och språk Användare läser text på ett annat sätt på webben jämfört med trycksaker. Oftast skummas texten igenom istället för att läsas noggrant. Därför måste text och innehåll anpassas efter detta.

29

30

31 Visa innehåll genom exempel Att demonstrera webbplatsens innehåll genom konkreta exempel är ett effektivt sätt att visa på både specifikt och allmänt innehåll samtidigt som det snabbt kan hjälpa användaren att förstå navigering och struktur.

32

33 Arkiv och äldre innehåll Att inte längre hitta sidor eller information man tidigare använt på en webbplats kan orsaka stor irritation. "Cool URIs don't change... URIs don't change: people change them."

34 Länkar Eftersom hemsidorna tenderar att ha fler länkar än övriga sidor på webbplatsen är det speciellt viktigt att riktlinjerna för utformning av länkar följs här: Blå och understrukna Besökta länkar byter färg till lila

35

36 Navigering Navigeringen från hemsidan skall hjälpa användaren att snabbt få en överblick över webbplatsens innehåll. Den skall också framhäva de viktigaste tjänsterna. Länkarna skall vara så lättförståeliga att man inte behöver klicka på dem för att ta reda på vad som finns bakom.

37 Navigering forts. Fyra likvärdiga modeller som fungerar:  navigeringsmeny till vänster  flikar (Google)  navigeringsmeny längst upp på sidan  kategorier mitt på sidan (Yahoo)

38

39 Sökfunktioner Sökning är en av de viktigaste funktionerna på en webbplats. Den skall vara enkel, tydlig och lätt att hitta. En sökruta bör finnas på alla sidor på webbplatsen.

40

41 Verktyg och genvägar Genvägar till de mest intressanta tjänsterna kan göra att användarna snabbare kan komma åt den information de söker. Webbplatserna bör inte erbjuda verktyg eller tjänster bara för att de finns om de inte är relevanta.

42

43 Grafik och animeringar Bilder kan förhöja intrycket av en hemsida men också göra den mindre överskådlig och långsam att ladda ner. Animeringar bör undvikas. Maximalt mellan 5 och 15% av utrymmet på hemsidan bör upptas av grafik.

44

45 Grafisk design Grafisk design skall inte användas som utgångspunkt för en hemsida eller webbplats utan som en sista finputsning av layouten.

46

47

48

49 Drop-down menyer och textrutor Dessa bör användas så sparsamt som möjligt eftersom de ofta distraherar användaren. Drop-down menyer (rullgardinsmenyer) ger dålig överblick och fungerar ofta inte utan JavaScript.

50

51 Fönstertitlar Alla sidor behöver en enkel och effektiv fönstertitel (definierad i TITLE-taggen i HTML-dokumentet) som används i listor över bokmärken och tidigare besökta sidor i webbläsaren liksom i sökverktygens träfflistor. Stockholms universitetsbibliotek (http://www.sub.su.se/visawebbindex.as p)

52 URL En URL till en hemsida skall vara så enkel och lätt att komma ihåg som möjligt. http://www.kb.se http://websok.libris.kb.se/websearch/ser vlet/se.kb.libris.websearch.Form?type=s imple

53 Nyheter och pressmeddelanden Nyheter på hemsidor måste ha effektiva rubriker och sammanfattningar som gör att användaren förstår vad det handlar om utan att behöva klicka på dem.

54 Pop-up fönster och splash screens Användande av ingångssidor (splash screens) skall absolut undvikas liksom pop-up fönster (ett fönster som läggs ovanpå den aktuella sidan).

55

56 Omnämnanden Omnämnanden (credits) av favoritsökverktyg eller webbläsare hör inte hemma på webbplatsen och inte heller tekniska beskrivningar av hur den fungerar. ”Webbplatsen har fått en ny layout, struktur och design och bygger tekniskt på en kombination av databaser och webbsidor. Även den tekniska plattformen är ny”.

57 Omladdning Omladdning (refresh/reload) av sidor för att ändra innehållet bör undvikas.

58

59 Anpassning Personlig anpassning (customization) av en hemsida kan fungera bra om den inte kräver för mycket arbete från användarens sida.

60 Datum och tid Datum och tid behöver endast visas för tidskritisk information som nyheter och liknande. Datum- och tidsinformation skall formateras enligt gällande standarder.

61 Konventioner Ser man den statliga förvaltningen som en sammanhängande enhet, är det viktigaste användarproblemet bristen på enhetlighet. Det innebär att besökaren tvingas lära sig nya strukturer, menyer, länkplaceringar och funktioner på i stort sett varje webbplats... Riksrevisionsverket, RRV (2003)

62 Likriktning?

63 Design ”… make something that works in the real world.”

64 Konventioner - testresultat ISI Web of Knowledge Encyclopædia Britannica Online Oxford English Dictionary Grove Music Bibliotek C Bibliotek A Project MUSE Bibliotek B Bibliotek D Bibliotek E 91 87 85 79 71 67 65 52 51 33

65 Tillgänglighet (accessibility) Att använda World Wide Web Consortiums (W3C) tekniker och standarder (som de är specificerade) är det enklaste och säkraste sättet att göra webbplatserna bättre tillgängliga. Riktlinjer för utformning av innehåll på webben

66 W3C:s riktlinjer (urval) Använd kodning och formatmallar (style sheets) och gör det rätt Se till att sidor som använder nya tekniker kan övergå mjukt till presentation med äldre teknik.

67 Kodning Felaktig användning av kodning (till exempel att använda tabeller för layout, eller -koden för att ändra typsnittsstorleken) gör det svårare för användare med specialiserade program att förstå hur en sida är organiserad och framför allt att navigera i den. Riktlinjer för utformning av innehåll på webben

68 Validering av HTML-kod Bibliotek UUB LUB GUB KB SUB Antal fel 0 2 28 44 53 (http://validator.w3.org/ ) Inget bibliotek har strukturerade sidor.

69 Ny presentation avstängd Dokument skall kunna läsas utan formatmallar (style sheets). Sidorna skall vara användbara när scriptprogram, kortprogram ("applets"), och andra program är frånslagna eller inte stöds i webbläsaren. No frames-alternativ skall erbjudas.

70 Exempel med och utan CSS Med Utan

71 Länktest För att få en uppfattning om hur väl den terminologi som används på bibliotekens hemsidor överensstämmer med användarnas uppfattning. Testpersonerna har presenterats för konkreta länkar och angett vad de intuitivt förväntar sig finna bakom respektive länk.

72 Överensstämmer  Andra bibliotekskataloger  Att söka information  Bibliotekskataloger  Databaser  E-böcker  E-tidskrifter  Kurslitteratur  MyLibrary  Sök bok/tidskrift  Sök böcker  Sökguider  Tidskrifter  Universitetets avhandlingar och andra publikationer

73 Överensstämmer delvis  Allm. sökguiden  Digitala biblioteket  DISA  E-böcker, handböcker, uppslagsverk  Elektroniska resurser  Humaniora, Juridik, Medicin, Farmaci, Teknik och naturvetenskap, Naturvetenskap, Psykol-pedagog, Samhällsvetenskap  Internetsökning  LIBRIS/LIBRIS WEBBSÖK

74 Överensstämmer inte  Bibliografiska databasen vid Uppsala universitet  Informationssökning  Länkar  Portaler, länkar och sökverktyg  Talböcker  UB:s digitala kortkataloger  Ämnesguider  Ämnesresurser

75 Vet ej  DoD  EDC  ELIN@Lund  GUNDA  Hjälphyllan  KB:s katalog Regina  Kursnätet  Lovisa  Rättskällan  Svesök  Temaguider

76 Rekommendationer Använd inte ramar Inkludera en funktion för enkel sökning Utforma länkar på ett standardiserat sätt Gruppera länkar och framhäv de viktigaste tjänsterna Använd ett användarorienterat språk Använd bara meningsfull grafik Använd W3C:s standarder Utforma en enkel och estetiskt layout Skapa enkla och stabila URI:er Visa informationstjänster genom konkreta exempel

77 Framtidsperspektiv  Högre krav på statliga myndigheter att göra sina webbplatser tillgängliga.  Gemensamma ingångar ("portaler") till forskningsbibliotekens elektroniska resurserna på nationell nivå.  Webbläsarna utvecklas.  XML/XHTML 2.0.


Ladda ner ppt "Användbara sidor för humanister? En undersökning av tio webbplatser Stefan Andersson Enheten för digital publicering."

Liknande presentationer


Google-annonser