Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålsberedningen Miljömålen – grunden för svensk miljöpolitik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålsberedningen Miljömålen – grunden för svensk miljöpolitik."— Presentationens avskrift:

1 Miljömålsberedningen Miljömålen – grunden för svensk miljöpolitik

2 Miljömålsberedningen Miljömålen Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål och ett generationsmål Miljömålen är grunden för den svenska miljöpolitiken

3 Miljömålsberedningen Samverkan på alla nivåer Miljömålssystemet ger en struktur och gemensam målbild för arbetet nationellt, regionalt och lokalt Det miljöarbete som sker regionalt, inom kommuner, i näringslivet och ideella organisationer är avgörande för att nå miljökvalitetsmålen

4 Miljömålsberedningen Parlamentariskt sammansatt beredning som ger råd till regeringen om hur miljömålen kan nås genom att ta fram förslag till strategier Fokus på svåra områden som kräver politiska avvägningar Bred samhällsdialog Beredningens uppdrag gäller tom 2020

5 Miljömålsberedningen Beredningens arbete hittills Förslag till handlingsplan för att ta fram strategier under 2011-2014: –Långsiktigt hållbar markanvändning med landskapsfokus –En sammanhållen vattenpolitik –Sveriges internationella arbete för giftfri miljö, inkl. läkemedel och miljö –Fortsatt bevakning av områdena Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö

6 Miljömålsberedningen Beredningens arbete hittills Utredning om etappmål i miljömålssystemet tom 31 mars 2011 –beredningen utreder områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall, biologisk mångfald Kriterier för etappmål: –den samhällsomvandling som behövs för att vi ska nå miljökvalitetsmålen –ambitiösa men möjliga att nå –kopplade till åtgärder och styrmedel –tidsatta –konsekvensbedömda

7 Miljömålsberedningen Beredningens fortsatta arbete – samråd i fokus Miljömålsberedningen har i uppdrag att föra en bred dialog med det omgivande samhället under sitt arbete Huvudsyftet är att inhämta kunskap och föra dialog om idéer och förslag Miljömålsberedningen ska särskilt stärka det lokala och regionala perspektivet i sitt arbete

8 Miljömålsberedningen Miljömålsberedningens hemsida www.sou.gov.se/mmb


Ladda ner ppt "Miljömålsberedningen Miljömålen – grunden för svensk miljöpolitik."

Liknande presentationer


Google-annonser