Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

20111128 MÅLKORT - VO Internmedicin - Avdelning 46 Vision: Bättre liv i Skåne (Region Skåne)Rätt vård – bättre liv ( Helsingborgs lasarett) Verksamhetsidé:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "20111128 MÅLKORT - VO Internmedicin - Avdelning 46 Vision: Bättre liv i Skåne (Region Skåne)Rätt vård – bättre liv ( Helsingborgs lasarett) Verksamhetsidé:"— Presentationens avskrift:

1 20111128 MÅLKORT - VO Internmedicin - Avdelning 46 Vision: Bättre liv i Skåne (Region Skåne)Rätt vård – bättre liv ( Helsingborgs lasarett) Verksamhetsidé: Att med hög tillgänglighet, bra bemötande och rätt kompetens erbjuda vård för att lindra, bota och förebygga sjukdomar. KUNDPERSPEKTIVMEDARBETARPERSPEKTIVPROCESSPERSPEKTIVUTVECKLINGSPERSPEKTIVEKONOMIPERSPEKTIV Strategiska mål Föredömlig tillgänglighet och kvalitet på vård, tjänster och utbildning - nöjda patienter och kunder. Kompetenta medarbetare som utvecklas, trivs, ger bra vård och utvecklar verksamheten. Korta ledtiderna.Integrerad specialiserad vård, närsjukvård och utbildning med högsta kvalitet. Ändamålsenliga lokaler. Att hålla budget och klara uppdragen. Avgörande framgångsfaktorer Se, sid. 2Se, sid. 3Se, sid. 4Se, sid. 5Se, sid. 6 Mått Se, sid. 2Se, sid. 3Se, sid. 4Se, sid. 5Se, sid. 6

2 20111128 MÅLKORT - Avdelning 46 Kundperspektiv Strategiskt mål Erbjuda våra kunder hög tillgänglighet, tydlig kommunikation och hög medicinsk kvalitet. Avgörande framgångsfaktorer Bemötande mot patienterNutritionLära sig leva med cancer Mått/MålPatienters upplevelse av bemötandet Patienterna behålla aptitenUnderlätta livet med cancer för patienter och anhöriga Handlingsplan - aktivitet Genom enkätChecklista för munstatus på neutropena patienter Genom deltagar utvärderning - tidplanMätning nov. och dec 2011Ej börjatDec.2011 - ansvarigJenny och EmmaCamilla och Gunilla WMaria och Lilian

3 20111128 MÅLKORT - Avdelning 46 Medarbetarperspektiv Strategiskt mål Utvecklande arbetsplats med kompetenta och delaktiga medarbetare. Avgörande framgångsfaktorer God arbetsmiljö Mått/MålAlla medarbetare skall delta i minst ett förbättringsprojekt per år Handlingsplan - aktivitet LEAN/förbättringstavlan - tidplanKvartalsvis - ansvarigMaria och Lena V

4 20111128 MÅLKORT - Avdelning 46 Processperspektiv Strategiskt mål Minska ledtider med bibehållen eller högre medicinsk kvalitet Avgörande framgångsfaktorer Processarbete kring rondenDokumentation Mått/MålEffektivisera fm. ssk. tidÖka med 10% Handlingsplan - aktivitet Starta ronden kl.09:15 måndagar Genom kollegial granskning av pat. journal - tidplanHalvår - ansvarigMaria och Lena VAngela och Marléne

5 20111128 MÅLKORT - Avdelning 46 Utvecklingsperspektiv Strategiskt mål Utveckla en dynamisk och flexibel verksamhet som omfattar såväl närsjukvård som internmedicinsk specialistvård. Utveckla en lärande organisation. Avgörande framgångsfaktorer Kompetenta medarbetareSäkerhet Mått/MålMinst 2 internutbildningar per år och person. Hålla sig uppdaterade inom med.tekniken Handlingsplan - aktivitet Genom IM’s kompetensreg.Uppdaterar kompetens bevis med Lena - tidplanTvå gånger om åretEn gång per år - ansvarigBirgittaLena V

6 20111128 MÅLKORT - Avdelning46 Ekonomiperspektiv Strategiskt mål Kontroll över resurstillgång och kostnader Avgörande framgångsfaktorer Kostnadsmedveten personalMinskade förrådskostnader Mått/MålKontroll på resursåtgångNärförråd Handlingsplan - aktivitet Ekonomisk uppföljning - tidplanTvå gånger om året - ansvarigBirgitta


Ladda ner ppt "20111128 MÅLKORT - VO Internmedicin - Avdelning 46 Vision: Bättre liv i Skåne (Region Skåne)Rätt vård – bättre liv ( Helsingborgs lasarett) Verksamhetsidé:"

Liknande presentationer


Google-annonser