Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer"— Presentationens avskrift:

1 MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer
MÅLKORT - VO Internmedicin - Avdelning 46 Vision: Bättre liv i Skåne (Region Skåne) Rätt vård – bättre liv ( Helsingborgs lasarett) Verksamhetsidé: Att med hög tillgänglighet, bra bemötande och rätt kompetens erbjuda vård för att lindra, bota och förebygga sjukdomar. KUNDPERSPEKTIV MEDARBETARPERSPEKTIV PROCESSPERSPEKTIV UTVECKLINGSPERSPEKTIV EKONOMIPERSPEKTIV Strategiska mål Föredömlig tillgänglighet och kvalitet på vård , tjänster och utbildning - nöjda patienter och kunder. Kompetenta medarbetare som utvecklas, trivs, ger bra vård och utvecklar verksamheten. Korta ledtiderna. Integrerad specialiserad vård, närsjukvård och utbildning med högsta kvalitet. Ändamålsenliga lokaler. Att hålla budget och klara uppdragen. Avgörande framgångsfaktorer Se, sid. 2 Se, sid. 3 Se, sid. 4 Se, sid. 5 Se, sid. 6 Mått

2 MÅLKORT - Avdelning 46 Kundperspektiv
Strategiskt mål Erbjuda våra kunder hög tillgänglighet, tydlig kommunikation och hög medicinsk kvalitet. Avgörande framgångsfaktorer Bemötande mot patienter Nutrition Lära sig leva med cancer Mått/Mål Patienters upplevelse av bemötandet Patienterna behålla aptiten Underlätta livet med cancer för patienter och anhöriga Handlingsplan - aktivitet Genom enkät Checklista för munstatus på neutropena patienter Genom deltagar utvärderning - tidplan Mätning nov. och dec 2011 Ej börjat Dec.2011 - ansvarig Jenny och Emma Camilla och Gunilla W Maria och Lilian

3 MÅLKORT - Avdelning 46 Medarbetarperspektiv
Strategiskt mål Utvecklande arbetsplats med kompetenta och delaktiga medarbetare. Avgörande framgångsfaktorer God arbetsmiljö Mått/Mål Alla medarbetare skall delta i minst ett förbättringsprojekt per år Handlingsplan - aktivitet LEAN/förbättringstavlan - tidplan Kvartalsvis - ansvarig Maria och Lena V

4 MÅLKORT - Avdelning 46 Processperspektiv
Strategiskt mål Minska ledtider med bibehållen eller högre medicinsk kvalitet Avgörande framgångsfaktorer Processarbete kring ronden Dokumentation Mått/Mål Effektivisera fm. ssk. tid Öka med 10% Handlingsplan - aktivitet Starta ronden kl.09:15 måndagar Genom kollegial granskning av pat. journal - tidplan Halvår - ansvarig Maria och Lena V Angela och Marléne

5 MÅLKORT - Avdelning 46 Utvecklingsperspektiv
Strategiskt mål Utveckla en dynamisk och flexibel verksamhet som omfattar såväl närsjukvård som internmedicinsk specialistvård. Utveckla en lärande organisation. Avgörande framgångsfaktorer Kompetenta medarbetare Säkerhet Mått/Mål Minst 2 internutbildningar per år och person. Hålla sig uppdaterade inom med.tekniken Handlingsplan - aktivitet Genom IM’s kompetensreg. Uppdaterar kompetens bevis med Lena - tidplan Två gånger om året En gång per år - ansvarig Birgitta Lena V

6 MÅLKORT - Avdelning46 Ekonomiperspektiv
Strategiskt mål Kontroll över resurstillgång och kostnader Avgörande framgångsfaktorer Kostnadsmedveten personal Minskade förrådskostnader Mått/Mål Kontroll på resursåtgång Närförråd Handlingsplan - aktivitet Ekonomisk uppföljning - tidplan Två gånger om året - ansvarig Birgitta


Ladda ner ppt "MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer"

Liknande presentationer


Google-annonser