Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ideologin om Individens frihet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ideologin om Individens frihet"— Presentationens avskrift:

1 Ideologin om Individens frihet
Vad är Liberalism? Ideologin om Individens frihet

2 Liberalismen Oberoende av Kön Sexuell läggning Religion Etnicitet
Varje människa ska ha samma rättigheter Fria Individen Liberalismen

3 Fri och allmänrösträtt
Demokrati Fri och allmänrösträtt Stat Rättstat och allas lika rätt inför lagen Individens Frihet Politisk frihet Rösträtt Ekonomins Frihet Åtskillnad mellan religion och stat

4 Klassiska liberala frågor
Bilda Partier Tryck- frihet Yttrande- Religions-

5 Liberalism: Tre grupper av frihet
Individen Rättigheter Religiös & Politisk Ekonomisk

6 Liberalismens ursprung: Medeltiden & Upplysningstiden
Medeltiden: Idén om allas lika värde föddes. - Öar av marknadsekonomi och städernas framväxt. Upplysningstiden: Människans förnuft. - Antikens idéer: demokrati och rättvist rättsystem. John Locke, Adam Smith

7 Liberalismens väg 1600 –talet
Historisk händelse: Religionsstrider Liberalismens fokus är tolerans - Åtskillnad mellan religion och stat Liberaler hävdade att all politisk makt måste utgå från folket.

8 Liberalismens Väg 1700-talet: Frihet, Jämlikhet, Broderskap
Historisk händelse: Den franska revolutionen - Den moderna liberalismens principer grundlades. Alla människor är lika mycket värda Alla ska vara lika inför lagen Medborgarna ska ha rätt att välja sina makthavare Alla ska få tycka, tro och uttrycka sig fritt

9 Liberalismens Väg 1800-talet – Liberalismens århundra
Historisk händelse: Industrialismen Liberalismen var samtida med den tidiga industrialismen Klassisk liberalism och socialliberalism - Den ekonomiska politiken. - Liberalerna eftersträvade total ekonomisk frihet. - Nattväktarstaten. Laissez-faire liberalism - Mitten av 1800-talet: Socialliberalismen uppstår - Adam Smith, John Stuart Mills

10 Liberalismens Väg 1900-talet
Historisk händelse: 1:a och 2:a Världskriget Socialliberalism Ett fritt samhälle och en fri marknad Ett öppet samhälle som inte styrs ovanifrån Värdet i demokratin, yttrandefriheten och religionsfriheten

11 Liberalismen i Sverige
Liberaler har alltid bekämpat alla former av förtryck diskriminering, främlingsfientlighet rasism Den svenska liberalismens fader

12 Liberalismen i Sverige 1700-talet
Historisk händelse: Frihetstiden Kungliga enväldet upphävs Liberala opinionsbildare och politiker i Sverige arbetade för: Tryckfrihet Frihandel Folkbildning Att de fattiga skulle ha lagens skydd mot överheten. - Anders Chydenius (Den svenska liberalismens fader)

13 Liberalismen i Sverige 1800-talet
Historisk händelse: Industrialiseringen Man vände sig mot kungamakten och statskyrkan. Näringsfrihet och frihandel Liberala reformer genomförs: Folkskola och Kommunalt självstyre Näringsfrihet och Frihandel Ökade rättigheter för kvinnor Tryckfriheten säkrades Ståndsriksdagen och skråväsendet upphävdes

14 Liberalismen i Sverige 1900 - talet
Historisk händelse: Bildandet av Folkpartiet Allmän och lika rösträtt Marknadsekonomi med socialt ansvar Medlem i EFTA (Europeiska frihandels sammanslutningen) och EU - Svenska liberaler förespråkar: Fria gränser Individens valfrihet Jämställdhet Medlemsskap i Nato Rättvisa och Demokrati

15 Folkpartiets historia
1934: Folkpartiet bildas 1930-talet : Bertil Ohlin utvecklade partiets ”socialliberala” inriktning. 1940-talet: Soicalliberalismen blir partiets ideologi, Näringsliv 1960-talet : Fri abort, jämställdhet, höjt u-landsbistånd 1990-talet: Marknadsekonomisk framtoning 2000-talet: Världsmedborgare. Internationellt ansvar och jämtälldhet. Demokrati

16 Folkpartiet Partiledare Liberalism, Socialliberalism Ideologi
Blåklint Ideologi Partisymbol Grundat 1934 Jan Björklund Folkpartiet Ungdomsförbund Fri ekonomi med ansvar för de sämst ställda Socialliberalism Idéparti Frihet Den fria individen och marknadens suveränitet Liberala ungdomsförbundet Bertil Ohlin

17 Andlig frihet Materiell frihet Solidaritet
Folkpartiet Liberalerna: Det liberala samhällsbygget vilar på tre pelare Andlig frihet Demokrati Materiell frihet Marknadsekonomi Solidaritet Välfärdpolitiken

18 Folkpartiet Liberalerna: -Ett internationellt ansvar
Människors rätt till frihet måste värnas oavsett var på jorden de befinner sig. Världsmedborgare En global frihandel och en generös biståndspolitik. Stärka demokratin och marknadsekonomin i alla världens länder. Fri rörlighet för individen ska vara en mänsklig rättighet. Alla ska tillåtas leva och verka där i världen som de själva vill.

19 Fri ekonomi Frihandel är en klassisk liberal fråga
Fri ekonomi Frihandel är en klassisk liberal fråga. Ekonomin stimuleras och våra levnadsförhållanden blir bättre. Nyliberalism Socialliberalism Betonar marknadens suveränitet. Man vill minska den offentliga sektorn och sänka skatterna Ekonomin fungerar som bäst och effektivast då den inte manipuleras med politisk inblandning. Staten i en fri ekonomi har ansvar för de svagaste och de som har det sämst ställt. Staten måste gripa in och även tillåta vissa begränsningar i den fria marknaden.

20 Sociala rättigheter Liberalismen förespråkar att mänskliga individer står över politiska gränser, och värnar därför individers frihet att själva välja var de vill arbeta och bo. Nyliberalism Socialliberalism Alla välfärdsstatens verksamheter, exempelvis utbildning och sjukvård, bör utföras och betalas privat. En uppgift för staten att se till att alla människor har vissa grundläggande sociala rättigheter.

21 Vad är Liberalism? Individens Frihet
Liberalism är en ideologi av John Locke – Liberalismens fader – Äganderätt Adam Smith – Nationalekonomins grundare - fri konkurrens och frihandel John Stuart Smith – Socialliberalismens grundare


Ladda ner ppt "Ideologin om Individens frihet"

Liknande presentationer


Google-annonser