Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Liberalism? Ideologin om Individens frihet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Liberalism? Ideologin om Individens frihet."— Presentationens avskrift:

1 Vad är Liberalism? Ideologin om Individens frihet

2 Fria Individen Varje människa ska ha samma rättigheter Etnicitet Oberoende av Religion Kön Sexuell läggning

3 Demokrati Fri och allmänrösträtt Stat Individens Frihet Ekonomins Frihet Rättstat och allas lika rätt inför lagen Åtskillnad mellan religion och stat Politisk frihet Rösträtt

4 Klassiska liberala frågor Bilda Partier Tryck- frihet Yttrande- frihet Religions- frihet

5 Liberalism: Tre grupper av frihet Individen Rättigheter Religiös & Politisk Ekonomisk

6 Liberalismens ursprung: Medeltiden & Upplysningstiden Medeltiden: Idén om allas lika värde föddes. - Öar av marknadsekonomi och städernas framväxt. Upplysningstiden: Människans förnuft. - Antikens idéer: demokrati och rättvist rättsystem. John Locke, Adam Smith

7 Liberalismens väg 1600 –talet Historisk händelse: Religionsstrider -Liberalismens fokus är tolerans - Åtskillnad mellan religion och stat -Liberaler hävdade att all politisk makt måste utgå från folket.

8 Liberalismens Väg 1700-talet: Frihet, Jämlikhet, Broderskap Historisk händelse: Den franska revolutionen - Den moderna liberalismens principer grundlades. Alla människor är lika mycket värda Alla ska vara lika inför lagen Medborgarna ska ha rätt att välja sina makthavare Alla ska få tycka, tro och uttrycka sig fritt

9 Liberalismens Väg 1800-talet – Liberalismens århundra Historisk händelse: Industrialismen -Liberalismen var samtida med den tidiga industrialismen -Klassisk liberalism och socialliberalism - Den ekonomiska politiken. - Liberalerna eftersträvade total ekonomisk frihet. - Nattväktarstaten. Laissez-faire liberalism - Mitten av 1800-talet: Socialliberalismen uppstår - Adam Smith, John Stuart Mills

10 Liberalismens Väg 1900-talet Historisk händelse: 1:a och 2:a Världskriget -Socialliberalism - Ett fritt samhälle och en fri marknad - Ett öppet samhälle som inte styrs ovanifrån -Värdet i demokratin, yttrandefriheten och religionsfriheten

11 Liberalismen i Sverige Liberaler har alltid bekämpat alla former av -förtryck -diskriminering, -främlingsfientlighet - rasism Den svenska liberalismens fader

12 Liberalismen i Sverige 1700-talet Historisk händelse: Frihetstiden -Kungliga enväldet upphävs -Liberala opinionsbildare och politiker i Sverige arbetade för: 1.Tryckfrihet 2.Frihandel 3.Folkbildning 4.Att de fattiga skulle ha lagens skydd mot överheten. - Anders Chydenius (Den svenska liberalismens fader)

13 Liberalismen i Sverige 1800-talet Historisk händelse: Industrialiseringen -Man vände sig mot kungamakten och statskyrkan. - Näringsfrihet och frihandel -Liberala reformer genomförs: 1.Folkskola och Kommunalt självstyre 2.Näringsfrihet och Frihandel 3.Ökade rättigheter för kvinnor 4.Tryckfriheten säkrades 5.Ståndsriksdagen och skråväsendet upphävdes

14 Liberalismen i Sverige 1900 - talet Historisk händelse: Bildandet av Folkpartiet Allmän och lika rösträtt Marknadsekonomi med socialt ansvar Medlem i EFTA (Europeiska frihandels sammanslutningen) och EU - Svenska liberaler förespråkar: 1.Fria gränser 2.Individens valfrihet 3.Jämställdhet 4.Medlemsskap i Nato 5.Rättvisa och Demokrati

15 Folkpartiets historia 1934: Folkpartiet bildas 1930-talet : Bertil Ohlin utvecklade partiets ”socialliberala” inriktning. 1940-talet: Soicalliberalismen blir partiets ideologi, Näringsliv 1960-talet : Fri abort, jämställdhet, höjt u-landsbistånd 1990-talet: Marknadsekonomisk framtoning 2000-talet: Världsmedborgare. Internationellt ansvar och jämtälldhet. Demokrati

16 Ungdomsförbund Grundat 1934 Liberalism, Socialliberalism Ideologi Liberala ungdomsförbundet Partisymbol Partiledare Blåklint Jan Björklund Idéparti Frihet Den fria individen och marknadens suveränitet Socialliberalism Bertil Ohlin Fri ekonomi med ansvar för de sämst ställda

17 Folkpartiet Liberalerna: Det liberala samhällsbygget vilar på tre pelare Andlig frihet Demokrati Materiell frihet Marknadsekonom i Solidaritet Välfärdpolitiken

18 Folkpartiet Liberalerna: -Ett internationellt ansvar Människors rätt till frihet måste värnas oavsett var på jorden de befinner sig. Världsmedborgare En global frihandel och en generös biståndspolitik. Stärka demokratin och marknadsekonomin i alla världens länder. Fri rörlighet för individen ska vara en mänsklig rättighet. Alla ska tillåtas leva och verka där i världen som de själva vill.

19 Fri ekonomi Frihandel är en klassisk liberal fråga. Ekonomin stimuleras och våra levnadsförhållanden blir bättre. Nyliberalism Betonar marknadens suveränitet. Man vill minska den offentliga sektorn och sänka skatterna Ekonomin fungerar som bäst och effektivast då den inte manipuleras med politisk inblandning. Socialliberalism Staten i en fri ekonomi har ansvar för de svagaste och de som har det sämst ställt. Staten måste gripa in och även tillåta vissa begränsningar i den fria marknaden.

20 Sociala rättigheter Liberalismen förespråkar att mänskliga individer står över politiska gränser, och värnar därför individers frihet att själva välja var de vill arbeta och bo. Nyliberalism Alla välfärdsstatens verksamheter, exempelvis utbildning och sjukvård, bör utföras och betalas privat. Socialliberalism En uppgift för staten att se till att alla människor har vissa grundläggande sociala rättigheter.

21 Vad är Liberalism? Individens Frihet Liberalism är en ideologi av John Locke – Liberalismens fader – Äganderätt Adam Smith – Nationalekonomins grundare - fri konkurrens och frihandel John Stuart Smith – Socialliberalismens grundare Liberalism är en ideologi av John Locke – Liberalismens fader – Äganderätt Adam Smith – Nationalekonomins grundare - fri konkurrens och frihandel John Stuart Smith – Socialliberalismens grundare


Ladda ner ppt "Vad är Liberalism? Ideologin om Individens frihet."

Liknande presentationer


Google-annonser