Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Vad bör man tänka på vid GNSS-mätning generellt? Användarseminarium XYZAC-RTK Bispgården,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Vad bör man tänka på vid GNSS-mätning generellt? Användarseminarium XYZAC-RTK Bispgården,"— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Vad bör man tänka på vid GNSS-mätning generellt? Användarseminarium XYZAC-RTK Bispgården, 8 april 2008

2 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Lantmäteriet, Informationsförsörj- ning Geodesi, 801 82 Gävle Tfn: 026-63 37 45 Fax: 026-61 06 76 dan.norin@lm.se www.lantmateriet.se www.swepos.com Dan Norin

3 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK För att lyckas bäst: Planera din mätning Anmäl dig för SMS-utskick (helst innan det uppstår problem…) Felsök med hjälp av checklista Ring SWEPOS-driftledningscentral eller er leverantör (felsök gärna först) Var noggrann Bästa tipsen först! SWEPOS Driftledningscentral 026-63 37 53 swepos@lm.se

4 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Genom satellitplanering kan du ta reda på bl.a. följande: Antal satelliter ovanför en viss elevations- gräns vid en viss tidpunkt på en viss plats. Satelliternas DOP-tal – så lågt som möjligt (HDOP, VDOP, PDOP, GDOP, RDOP) PDOP bör inte överstiga 4 Satellitplanering kan göras antingen med egen programvara eller på webben. Mitt tips – gör en utskrift varje vecka och stoppa i jackfickan. Satellitplanering www.swepos.com Lågt DOP Högt DOP

5 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Mottagarens interna kvalitetstal = uppskattad noggrannhet Det interna kvalitetstalet baseras ofta på t.ex. följande parametrar: –Antal gemensamma satelliter –Satelliternas geometri –Satellitsignalernas signal/brus förhållande –Avståndet till referensstationen –Korrektionernas ålder –Flervägsfel (multipath) Finns oftast en koppling mellan internt kvalitetstal och verkligt fel. Avvikelser förekommer dock. Det interna kvalitetstalet kan vara både “optimistiskt” och “pessimistiskt” Internt kvalitetstal

6 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Extra noggrann mätning Hängslen Livrem och limmat… Vid vissa tillämpningar är man extra mån om ett bra och tillförlitligt resultat Då kan man tillämpa återkommande mätning I dess enklaste form mäter man helt enkelt samma punkt två gånger och kontrollerar avvikelsen (dubbelmätning) För att det skall vara mer intressant bör en viss tid ha förflutit mellan mätningarna Flera fixlösningar för en mätning kan även amvändas

7 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Är det för många satelliter med låg elevationsvinkel (under 20°)? Ändra elevationsmasken, men håll koll på geometrin! Ta bort någon enstaka satellit Mer än 2 minuter - Starta om Lång tid till fix? 20°

8 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Översiktlig fälthandledning för mätning med SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst Trycktes i mars 2006 –Utgåva 2 med några mindre kompletteringar i januari 2007 Två remissutskick för synpunkter från en referensgrupp Begränsat syfte LMV-Rapport 2006:2

9 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK LMV-Rapport 2006:2 Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning Bilaga 1: Råd för parametrarna –Översiktliga och ej fullständiga –Basnivå, Förhöjd nivå 1 och Förhöjd nivå 2 Bilaga 2: Checklista

10 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK De parametrar som behöver beaktas kan delas in i tre områden –Satellitförhållandet –Störningar av satellitsignalerna –Mätprocessen Parametrar vid RTK-mätning

11 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Använda satellitsystem Använda satellitsignaler Satellitantal Satellitgeometri Satellitsignalkvalitet Satellitförhållandet

12 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK En nätverks-RTK-jämförelse mellan GPS och GPS/Glonass 720 mätningar/teknik Skog (mest tall) Fördel med Glonass i störd miljö Ingen förbättring av noggrannheten med Glonass Examensarbete, LMV-Rapport 2007:1

13 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Jonosfärens påverkan Troposfärens påverkan Sikthinder Flervägsfel Störningar av satellitsignalerna

14 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK RTK-utrustning Antennmodell Centrering Excentricitet Observationsintervall RTK-data Tid till fixlösning Medeltalsbildning av observation- er Mätprocessen

15 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Hur ofta kontrollerar DU lodstavens dosvattenpass? Roverns centrering LibellensMätstångensOm libellens bubbla känslighet längd rör sig 2 mm så påverkar det positionen med ca 10’2 m6 mm 10’5 m15 mm 20’2 m12 mm 20’5 m30 mm 30’2 m17 mm 30’5 m44 mm

16 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK GNSS-mottagarens interna kvalitetstal Fixlösning Återkommande mätning Specifika för enkelstations-RTK –Position –Avstånd Mätprocessen forts.

17 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Checklista ? ??? ! !!!

18 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Checklista, forts.

19 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Lagring av mätdata Mätningen görs i SWEREF 99, men transformeras oftast till annat system För att rätt återföra mätningarna till SWEREF 99 vid ett systembyte krävs: –Inverstransformation, dvs. dokumentation av använda transformationsparametrar Alternativ: –Lagra även SWEREF 99-koordinaterna

20 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Bild från Borås kommunBild från Västerås kommun Bild från IMEGO Ingen kommer ihåg en fegis – Våga prova nya grepp!

21 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Frågor? Vad bör man tänka på vid GNSS-mätning generellt? Dan Norin Bild från GeoForum av NGO/Statens Kartverk Användarseminarium XYZAC-RTK Bispgården, 8 april 2008 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin XYZAC-RTK Vad bör man tänka på vid GNSS-mätning generellt? Användarseminarium XYZAC-RTK Bispgården,"

Liknande presentationer


Google-annonser