Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad bör man tänka på vid GNSS-mätning generellt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad bör man tänka på vid GNSS-mätning generellt?"— Presentationens avskrift:

1 Vad bör man tänka på vid GNSS-mätning generellt?
Användarseminarium XYZAC-RTK Bispgården, 8 april 2008

2 Dan Norin Lantmäteriet, Informationsförsörj-ning Geodesi, 801 82 Gävle
Tfn: Fax:

3 SWEPOS Driftledningscentral
Bästa tipsen först! För att lyckas bäst: Planera din mätning Anmäl dig för SMS-utskick (helst innan det uppstår problem…) Felsök med hjälp av checklista Ring SWEPOS-driftledningscentral eller er leverantör (felsök gärna först) Var noggrann SWEPOS Driftledningscentral

4 Satellitplanering Genom satellitplanering kan du ta reda på
bl.a. följande: Antal satelliter ovanför en viss elevations-gräns vid en viss tidpunkt på en viss plats. Satelliternas DOP-tal – så lågt som möjligt (HDOP, VDOP, PDOP, GDOP, RDOP) PDOP bör inte överstiga 4 Satellitplanering kan göras antingen med egen programvara eller på webben. Mitt tips – gör en utskrift varje vecka och stoppa i jackfickan. Lågt DOP Högt DOP

5 Internt kvalitetstal Mottagarens interna kvalitetstal = uppskattad noggrannhet Det interna kvalitetstalet baseras ofta på t.ex. följande parametrar: Antal gemensamma satelliter Satelliternas geometri Satellitsignalernas signal/brus förhållande Avståndet till referensstationen Korrektionernas ålder Flervägsfel (multipath) Finns oftast en koppling mellan internt kvalitetstal och verkligt fel. Avvikelser förekommer dock. Det interna kvalitetstalet kan vara både “optimistiskt” och “pessimistiskt”

6 Extra noggrann mätning
Hängslen Livrem och limmat… Vid vissa tillämpningar är man extra mån om ett bra och tillförlitligt resultat Då kan man tillämpa återkommande mätning I dess enklaste form mäter man helt enkelt samma punkt två gånger och kontrollerar avvikelsen (dubbelmätning) För att det skall vara mer intressant bör en viss tid ha förflutit mellan mätningarna Flera fixlösningar för en mätning kan även amvändas

7 Lång tid till fix? Är det för många satelliter med låg elevationsvinkel (under 20°)? Ändra elevationsmasken, men håll koll på geometrin! Ta bort någon enstaka satellit Mer än 2 minuter - Starta om 20°

8 LMV-Rapport 2006:2 Översiktlig fälthandledning för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Trycktes i mars 2006 Utgåva 2 med några mindre kompletteringar i januari 2007 Två remissutskick för synpunkter från en referensgrupp Begränsat syfte

9 LMV-Rapport 2006:2 Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning
Bilaga 1: Råd för parametrarna Översiktliga och ej fullständiga Basnivå, Förhöjd nivå 1 och Förhöjd nivå 2 Bilaga 2: Checklista

10 Parametrar vid RTK-mätning
De parametrar som behöver beaktas kan delas in i tre områden Satellitförhållandet Störningar av satellitsignalerna Mätprocessen

11 Satellitförhållandet
Använda satellitsystem Använda satellitsignaler Satellitantal Satellitgeometri Satellitsignalkvalitet

12 Examensarbete, LMV-Rapport 2007:1
En nätverks-RTK-jämförelse mellan GPS och GPS/Glonass 720 mätningar/teknik Skog (mest tall) Fördel med Glonass i störd miljö Ingen förbättring av noggrannheten med Glonass

13 Störningar av satellitsignalerna
Jonosfärens påverkan Troposfärens påverkan Sikthinder Flervägsfel

14 Mätprocessen RTK-utrustning Antennmodell Centrering Excentricitet
Observationsintervall RTK-data Tid till fixlösning Medeltalsbildning av observation-er

15 Roverns centrering Hur ofta kontrollerar DU lodstavens dosvattenpass?
Libellens Mätstångens Om libellens bubbla känslighet längd rör sig 2 mm så påverkar det positionen med ca 10’ 2 m 6 mm 10’ 5 m 15 mm 20’ 2 m 12 mm 20’ 5 m 30 mm 30’ 2 m 17 mm 30’ 5 m 44 mm

16 Mätprocessen forts. GNSS-mottagarens interna kvalitetstal Fixlösning
Återkommande mätning Specifika för enkelstations-RTK Position Avstånd

17 Checklista ? ??? ! !!!

18 Checklista, forts.

19 Lagring av mätdata Mätningen görs i SWEREF 99, men transformeras oftast till annat system För att rätt återföra mätningarna till SWEREF 99 vid ett systembyte krävs: Inverstransformation, dvs. dokumentation av använda transformationsparametrar Alternativ: Lagra även SWEREF 99-koordinaterna

20 Ingen kommer ihåg en fegis – Våga prova nya grepp!
Bild från IMEGO Bild från Borås kommun Bild från Västerås kommun

21 Tack för uppmärksamheten!
Frågor? Tack för uppmärksamheten! Vad bör man tänka på vid GNSS-mätning generellt? Dan Norin Användarseminarium XYZAC-RTK Bispgården, 8 april 2008 Bild från GeoForum av NGO/Statens Kartverk


Ladda ner ppt "Vad bör man tänka på vid GNSS-mätning generellt?"

Liknande presentationer


Google-annonser