Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionens nya handlingsprogram 2013-2015 www.vgr.se/handlingsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionens nya handlingsprogram 2013-2015 www.vgr.se/handlingsprogram."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionens nya handlingsprogram

2 De nya handlingsprogrammen Fyra områden: - Hållbar energi - Hållbara transporter - Life science - Livsmedel och gröna näringar 300 miljoner från Västra Götalandsregionen Inriktning på hållbar utveckling – i alla tre dimensionerna (socialt, ekonomi, miljö)

3 De nya handlingsprogrammen Satsning med omfattande resurser som ”växlas upp” i bred samverkan med andra viktiga aktörer Viktiga för att skapa nya arbetstillfällen Fokusering och profilering inom särskilda områden Tonvikt på test och demonstration Lösningar till nytta för Västra Götaland

4 Verktyg för tillväxt och utveckling Koppling till… Vision Västra Götaland Kommande tillväxt och utvecklingsstrategi Västra Götaland för perioden (f d tillväxtprogram) Klimatstrategi Fem klustren

5

6 Västra Götalandsregionens handlingsprogram för hållbar energi Målet är att främja utvecklingen av ett hållbart energisystem och samtidigt stimulera företagande och sysselsättning inom området. PRIORITERADE ÅTGÄRDSOMRÅDEN Stadens energisystem och hållbar stadsutveckling Marin energi Landsbygden som producent av förnybar energi Energiomställning i industrin

7 Västra Götalandsregionens handlingsprogram för life science Ska stärka utvecklingen och den regionala tillväxten inom området life science med särskilt fokus på insatser där samverkan sker mellan akademi, företag och hälso- och sjukvården. PRIORITERADE ÅTGÄRDSOMRÅDEN Infrastruktur för FoU inom hälso- och sjukvården FoU i samverkan Innovation och företagstillväxt Samordning nationellt och internationellt

8 Västra Götalandsregionens handlingsprogram för hållbara transporter åtgärder för ökad energieffektivitet högre andel förnybara bränslen ökad transporteffektivitet Dessa tre områden för omställning till ett mer hållbart transportsystem behöver utvecklas samtidigt och integrerat.

9 Utmaningar Globala utmaningar och regionala lösningar med internationell attraktivitet Regionala transporter i Västra Götaland – behov av omställning Innovation i transportsektorn – drivkraft för regional utveckling

10 Västra Götalandsregionens handlingsprogram för livsmedel och gröna näringar Västra Götaland ska ha en hållbar livsmedels­försörjning 2030, där utveckling av livsmedels­produktionen och goda matvanor står i fokus. PERSPEKTIV 1.Folkhälsa, goda matvanor under hela livet 2.Livsmedelssektorn ”från jord till bord” betraktad som en näring med påverkan på sysselsättning och hållbar utveckling i stort

11 Utmaningar och åtgärder Kunskapsförsörjning och bristande attraktivitet i branschen Nyttiggörande av forskning och innovation Stärka livsmedelsproduktionen och förbättra tillgången till marknader för företag Hållbar konsumtion av livsmedel Förnyelse och förstärkning av relationer mellan producent och konsument Organisering av det livsmedelsfrämjande arbetet

12 Hur går det till att söka medel? Via portalsidan för handlingsprogrammen kan intresserade partner få kontakt med handläggare från de tre sekretariaten som kan hänvisa vidare vid behov. Ansökningar om stöd för insatser och projekt hanteras beroende på inriktning, av respektive nämnd.


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionens nya handlingsprogram 2013-2015 www.vgr.se/handlingsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser