Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport 2008:1 Presskonferens 13 februari 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport 2008:1 Presskonferens 13 februari 2008."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport 2008:1 Presskonferens 13 februari 2008

2 Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 4,25 procent för att klara inflationsmålet Reporäntan kring 4,25 procent det närmaste året Synen på den framtida reporäntan i stort sett samma som i december

3 God svensk konjunktur Högt kostnadstryck – inflationen över målet Reporäntan höjs

4 God konjunktur Avvikelse från trend, procent Källor: SCB och Riksbanken Anm. Procentuell avvikelse från HP-trend.

5 Inflationen över målet Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

6 Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

7 Inflationsförväntningarna har stigit Förväntad inflation om 2 år, procent Källa: Prospera Research AB

8 Ökad osäkerhet Finansiell oro Dämpad tillväxt i USA

9 Fortsatt finansiell oro Skillnad mellan interbank- och statspappersräntor, räntepunkter Källa: Riksbanken Anm. Avser skillnaden mellan 3-månaders interbankräntor och 3-månaders statsskuldväxel.

10 Fallande börskurser Index, 1999-01-01= 100 Källa: Reuters EcoWin

11 Svag BNP-tillväxt i USA 2008 Consensus och Riksbankens prognoser för BNP-tillväxten i USA 2008 vid olika tillfällen Källor: Consensus Economics Inc. och Riksbanken 20072008

12 God tillväxt i världen som helhet BNP i världen och Sverige, årlig procentuell förändring Källor: IMF, SCB och RiksbankenAnm. Kalenderkorrigerad data.

13 Penningpolitiska avvägningar Högt kostnadstryck – inflationen över målet Finansiell oro Dämpad tillväxt i USA

14 Räntebanan Reporäntan kring 4,25 procent det närmaste året Inflationen nära målet i slutet av nästa år Svensk konjunktur dämpas framöver

15 Risker i ränteprognosen + Högre inflationstryck från omvärlden + Högre löner och lägre produktivitet + Högre livsmedels- och energipriser – Förvärrad finansiell oro – Svagare internationell konjunktur

16 Sammanfattning God svensk konjunktur – högt kostnadstryck Ökad osäkerhet – dämpad tillväxt i USA och finansiell oro Räntan höjs för att klara inflationsmålet på 2 procent Synen på reporäntebanan i stort sett samma som i december

17 Räntebanan är en prognos – inte ett löfte Procent, kvartalsgenomsnitt Källa: Riksbanken


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport 2008:1 Presskonferens 13 februari 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser