Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EDIEL & avräkningskonferens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EDIEL & avräkningskonferens"— Presentationens avskrift:

1 EDIEL & avräkningskonferens 2007-10-10
Harmonisering av balanshanteringen - en del av en Nordisk slutkundsmarknad EDIEL & avräkningskonferens

2 marknader för slutkunder
Balanshanteringen – en del av helheten Balans-avräkning Balans-planering Lagar och föreskrifter Fyra separata marknader för slutkunder Prisområdes-risk Mätning och rapportering Leverantörs-byten

3 Nordels mål harmonisering
Idag 2009 Dansk modell 2010 -> Gemensamt: - kostnadsbas - antal balanser - prissättning - kärna i BA-avtalet - intra-day trade Gemensamt balansansvarsavtal Finsk modell Norsk modell Etablering av gemensam slut- kundsmarknad Svensk modell Myndigheter Systemansvariga

4 Huvuddrag och styrsignaler (idag)
Statnett Energinet.dk Fingrid SvK Prismodell En-pris Två-pris Balans- beräkning 1 - Total balans 3 – Separata balanser för förbrukning, produktion och plan. balans Reglerpris för bud Marginalpris Marginal & genomsnittspris

5 Nordels förslag mars 2006 En harmoniserad kostnadsallokering
2 balanser (produktionsbalanskraft med 2-prissättning och förbrukningsbalanskraft med 1-prissättning) Gemensam avgiftsstruktur Justermarknad i hela börsområdet Rapporten ”Common principles for cost allocation and settlement” finns på: Förslaget har varit på remiss och synpunkterna har diskuterats Nordel har under våren 2007 justerat det ursprungliga förslaget något

6 Harmoniserad kostnadsallokering
Kostnader som ska allokeras till balanstjänsten är: Administration för balansreglering och avräkning Frekvensstyrd normaldriftreserv (100 %) Frekvensstyrd störningsreserv (10-33%) Snabb aktiv störningsreserv (10-33 %) Danmark har rätt att tillämpa en övergångsperiod till följd av höga reservkostnader.

7 2 balanser Följande balanser ska räknas (per anmälningsområde) i hela Norden: Produktionsbalans = uppmätt produktion – (planerad produktion + SvK:s handel med produktionsreglerkraft) Förbrukningsbalans = uppmätt förbrukning – beräknad förbrukningsprognos Beräknad förbrukningsprognos = - (planerad produktion + handel + SvK:s handel med förbrukningsreglerkraft) Obs! Slutlig formulering av hur balanskraften ska beräknas har ännu inte redovisats av Nordel. Den balansansvarige förutsätts planera sig i balans, dvs planerad balanskraft = 0, Avräknas ej

8 Rapportering av planer, mätvärden, avräkningsinformation etc
Förbrukningsprognoser ska ej längre rapporteras av BA. Rapportering från SvK ändras så lite som möjligt från dagens rapportering, eftersom varje systemändring får stora konsekvenser.

9 Gemensam avgiftsstruktur
Följande avgiftstruktur och riktlinjer har beslutats: Avgift för prod – €/MWh uppmätt prod (1/3 av kostnaderna) Avgift för förbr - €/MWh uppmätt förbr (2/3 av kostnaderna) Volymavgift på förbrukningsobalansen – 0,1-0,5 €/MWh obalans (målet är att avgifterna konvergerar) En månatlig avgift Ingen annan nationell avgift ska täcka delar av den gemensamma kostnadsbasen.

10 Förändringar för balansansvariga
Produktionsplaner får inte uppdateras efter så kallad gate closure 45 minuter före leveranstimmen! € vid budgivning till reglerkraftmarknaden möjlig Aktörer i Norge ska få tillgång till Elbas-handel


Ladda ner ppt "EDIEL & avräkningskonferens"

Liknande presentationer


Google-annonser