Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Harmonisering av balanshanteringen - en del av en Nordisk slutkundsmarknad EDIEL & avräkningskonferens 2007-10-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Harmonisering av balanshanteringen - en del av en Nordisk slutkundsmarknad EDIEL & avräkningskonferens 2007-10-10."— Presentationens avskrift:

1 1 Harmonisering av balanshanteringen - en del av en Nordisk slutkundsmarknad EDIEL & avräkningskonferens 2007-10-10

2 2 Balanshanteringen – en del av helheten Fyra separata marknader för slutkunder marknader för slutkunder Leverantörs- byten Mätning och rapportering Balans- avräkning Lagar och föreskrifter Prisområdes- risk Balans- planering

3 3 Nordels mål harmonisering Gemensamt: - kostnadsbas - antal balanser - prissättning - kärna i BA-avtalet - intra-day trade Idag Finsk modell Norsk modell Svensk modell Etablering av gemensam slut- kundsmarknad Gemensamt balansansvarsavtal Myndigheter 2009 2010 -> Systemansvariga Dansk modell

4 4 Huvuddrag och styrsignaler (idag) Huvuddrag StatnettEnerginet.dkFingridSvK PrismodellEn-prisTvå-pris Balans- beräkning 1 - Total balans3 – Separata balanser för förbrukning, produktion och plan. balans 1 - Total balans3 – Separata balanser för förbrukning, produktion och plan. balans Reglerpris för bud Marginalpris Marginal & genomsnittspris Marginalpris

5 5 Nordels förslag mars 2006 1.En harmoniserad kostnadsallokering 2.2 balanser (produktionsbalanskraft med 2-prissättning och förbrukningsbalanskraft med 1-prissättning) 3.Gemensam avgiftsstruktur 4.Justermarknad i hela börsområdet Rapporten ”Common principles for cost allocation and settlement” finns på: www.nordel.orgwww.nordel.org Förslaget har varit på remiss och synpunkterna har diskuterats Nordel har under våren 2007 justerat det ursprungliga förslaget något

6 6 Harmoniserad kostnadsallokering Kostnader som ska allokeras till balanstjänsten är: Administration för balansreglering och avräkning Frekvensstyrd normaldriftreserv (100 %) Frekvensstyrd störningsreserv (10-33%) Snabb aktiv störningsreserv (10-33 %) Danmark har rätt att tillämpa en övergångsperiod till följd av höga reservkostnader.

7 7 2 balanser Följande balanser ska räknas (per anmälningsområde) i hela Norden: Produktionsbalans = uppmätt produktion – (planerad produktion + SvK:s handel med produktionsreglerkraft) Förbrukningsbalans = uppmätt förbrukning – beräknad förbrukningsprognos Beräknad förbrukningsprognos = - (planerad produktion + handel + SvK:s handel med förbrukningsreglerkraft) Obs! Slutlig formulering av hur balanskraften ska beräknas har ännu inte redovisats av Nordel. Den balansansvarige förutsätts planera sig i balans, dvs planerad balanskraft = 0, Avräknas ej

8 8 Rapportering av planer, mätvärden, avräkningsinformation etc Förbrukningsprognoser ska ej längre rapporteras av BA. Rapportering från SvK ändras så lite som möjligt från dagens rapportering, eftersom varje systemändring får stora konsekvenser.

9 9 Gemensam avgiftsstruktur Följande avgiftstruktur och riktlinjer har beslutats: Avgift för prod – €/MWh uppmätt prod (1/3 av kostnaderna) Avgift för förbr - €/MWh uppmätt förbr (2/3 av kostnaderna) Volymavgift på förbrukningsobalansen – 0,1-0,5 €/MWh obalans (målet är att avgifterna konvergerar) En månatlig avgift Ingen annan nationell avgift ska täcka delar av den gemensamma kostnadsbasen.

10 10 Förändringar för balansansvariga Produktionsplaner får inte uppdateras efter så kallad gate closure 45 minuter före leveranstimmen! € vid budgivning till reglerkraftmarknaden möjlig Aktörer i Norge ska få tillgång till Elbas-handel


Ladda ner ppt "1 Harmonisering av balanshanteringen - en del av en Nordisk slutkundsmarknad EDIEL & avräkningskonferens 2007-10-10."

Liknande presentationer


Google-annonser