Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förtrogenhet med några mätinstrument

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förtrogenhet med några mätinstrument"— Presentationens avskrift:

1 Förtrogenhet med några mätinstrument
Påminnelser Tentaanmälan obligatorisk, de som vill tenta 2B1350 anmäler sig till denna tenta i Daisy annars till IF1613 Ämneskunskap Öva problemlösning Förtrogenhet med några mätinstrument

2 Förra föreläsningen: Faradays lag Induktans hos en spole
Solenoiden (strömspole) Spänningen över en induktans Ömsesidig induktans RL-kretsen, LC-kretsen — harmonisk oscillator Lentz lag (V) där Den av ett tidsberoende magnetfält inducerade spänningen inducerar en ström som ger upphov till ett magnetfält som motverkar förändringen av det magnetiska flödet

3 Denna föreläsning: Transformatorn Maxwells induktionslag
Magnetisering,magnetisk susceptibilitet, magnetiserande fältstyrka Meissnereffekten Ferromagnetism, hysteres Magnetiska kretsar Maxwells ekvationer – dualism

4 Transformatorn Syfte: Transformera spänningen
Järnok för att ”leda” magnetfältet l1 Integral över N1 varv Antal lindningsvarv

5 Maxwells induktionslag
Jämför med Ampéres lag: Faradays lag: (V)

6 Magnetisering, magnetisk susceptibilitet
Defnition på magnetisering: dV P.g.a. fria strömmar P.g.a. magnetiseringsströmmar Magnetisk susceptibilitet

7 Rotationsströmmar, rotation och Stokes sats
C och S dCn och dS Gäller ”alla” vektorfält. Stokes sats:

8 Meissnereffekten I en supraledare kommer den inducerade strömmen p.g.a. ett pålagt magnetfält (strömmen beror på magnetiska flödets derivata) ej att avta med tiden => Permanent ström som ger upphov till ett motriktat magnetfält. Magnetisk susceptibilitet i en supraledare: Magnet Supraledande platta Bilder från:

9 Ferromagneter Illustration från:

10 Hysteres, BH-kurva Idealt Reellt Ferromagneter:
Bild från: Ferromagneter:

11 Magnetiska kretsar, reluktans
Magneto-motorisk kraft

12 Jämförelse E vs. B Columbs lag Gauss lag Elektrisk fältstyrka
Maxwells lag Lorentzkraft Ampères lag Biot-Savarts lag Faradays lag


Ladda ner ppt "Förtrogenhet med några mätinstrument"

Liknande presentationer


Google-annonser