Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Kvalificerad rådgivning om matvanor i VGR – några reflektioner Kunskapsseminarium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Kvalificerad rådgivning om matvanor i VGR – några reflektioner Kunskapsseminarium."— Presentationens avskrift:

1 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Kvalificerad rådgivning om matvanor i VGR – några reflektioner Kunskapsseminarium 9 november 2010 Ullevi, Göteborg Ingrid Larsson, klin näringsfysiolog, med dr Obesitasmottagningen

2 Sjukdomsförebyggande metoder “…det där med matvanor är det svåraste” Politiker och sjuksköterska, oktober 2010

3 Sjukdomsförebyggande metoder Energiförråd = energiintag - energiförbrukning fettmassa matens energitäthet & sammansättning hunger & mättnad FFM kroppsvikt ålder fysisk aktivitet motionsaktivitet; intensitet & varaktiget träningsgrad socioekonomi gener alkohol matkultur & matvanor hormoner rökning graviditet & amning termogenes SNS utbildning ideal & reklam kultur & religion emotionella tillstånd tid

4 Sjukdomsförebyggande metoder Matvanorna har hög komplexitet  Vad? –Indikatorfrågorna vägleder  Vem?  Hur?

5 Sjukdomsförebyggande metoder Intag av frukt och grönsaker - rekommenderat intag Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens Folkhälsoinstitut, 2009

6 Sjukdomsförebyggande metoder Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens Folkhälsoinstitut, 2009 Intag av frukt och grönsaker - för litet intag

7 Sjukdomsförebyggande metoder Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens Folkhälsoinstitut, 2009 Intag av frukt och grönsaker - rekommenderat intag ( )

8 Sjukdomsförebyggande metoder Övervikt & fetma Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens Folkhälsoinstitut, 2009

9 Sjukdomsförebyggande metoder Fetmaprevalens i Västra Götaland Barbara Rubenstein, 2008

10 Sjukdomsförebyggande metoder Fetmaprevalens i Göteborg Barbara Rubenstein, 2008

11 Sjukdomsförebyggande metoder Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder (preliminär version) LevnadsvanaKort rådgivning RådgivningKvalificerad rådgivning tillägguppföljning Rökningx Riskbruk av alkohol x Otillräcklig fysisk aktivitet xx Ohälsosamma matvanor x Tabell 1. Sammanfattning av de åtgärder Socialstyrelsen rekommenderar

12 Sjukdomsförebyggande metoder Kvalificerad rådgivning (Nationella riktlinjer sjukdomsförebyggande metoder)  Ofta tidsmässigt mer omfattande  Patientcentrerad  Är strukturerad/teoribaserad  Exempel på metoder MI och KBT  Personalen särskilt utbildad  Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel  Kan också kompletteras med särskild uppföljning

13 Sjukdomsförebyggande metoder Kvalificerad rådgivning  Ofta tidsmässigt mer omfattande  Patientcentrerad  Är strukturerad/teoribaserad  Exempel på metoder MI och KBT  Personalen särskilt utbildad  Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel  Kan också kompletteras med särskild uppföljning

14 Sjukdomsförebyggande metoder ”Personalen särskilt utbildad” Vad säger det vetenskapliga underlaget?  Dietist/nutritionist  Specialutbildad sjuksköterska  Specialutbildad läkare

15 Sjukdomsförebyggande metoder ”Personalen särskilt utbildad” Vad säger det vetenskapliga underlaget?  Dietist/nutritionist  Specialutbildad sjuksköterska  Specialutbildad läkare I VGR  (Dietist)  Nutritionssjuksköterska  Kostrådgivare  Hälsocoach  Kostinformatör  Kostinspiratör  Kostcoach  Sjuksköterska/läkare med specialintresse för kost

16 Sjukdomsförebyggande metoder Nutritionskunskap bland hälso- och sjukvårdens personal i VGR  Inventering av kunskapsläget –Vilka kostutbildningar för personal finns idag? –Vilken kunskap har de som idag ger råd om hälsosamma matvanor? –Vilken kunskap behövs ytterligare? –Vem och hur många behöver kunskapsökning?

17 Sjukdomsförebyggande metoder Utbildning och kvalificerad rådgivning om matvanor i hälso- och sjukvården i VGR Dietister Patienter Med flera yrkesgrupper Läkare Sjuksköterskor

18 Sjukdomsförebyggande metoder Reflektioner  Patienter med kostrelaterad sjukdom –Remitteras till dietist  Patienter med gravt ohälsosamma matvanor –Remitteras till dietist alt. dietist konsulteras  Många anställda inom hälso- & sjukvården

19 Sjukdomsförebyggande metoder Förslag: web-baserad utbildning om hälsosamma mat/levnadsvanor & rådgivning i VGR  Hälsosamma matvanor  Interaktion med andra levnadsvanor  Näringslära & Energibalans  Rådgivning: teorier; struktur…  Etc.  Interaktiva kunskapstester (CD) jfr. ”Interactive Physiology”

20 Sjukdomsförebyggande metoder Web-baserade program, forts.  Vad finns publicerat? –För vem? –Innehåll? –Användarvänlighet? –Kostnad?  Validerade program?  I vetenskaplig litteratur används web-baserade program för patienter

21 Sjukdomsförebyggande metoder Sammanfattning  Dietister i VGR –Utbildning –Behandling/rådgivning –Konsulter  Inventering av befintlig utbildningar/kurser och kunskap hos anställda  Utbildnings- och undervisningsstruktur om levnadsvanor för många  Flera yrkeskategorier bidrar med sina specialistkunskap


Ladda ner ppt "Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Kvalificerad rådgivning om matvanor i VGR – några reflektioner Kunskapsseminarium."

Liknande presentationer


Google-annonser