Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mountain Goat Software, LLC Introduktion till Scrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mountain Goat Software, LLC Introduktion till Scrum."— Presentationens avskrift:

1 Mountain Goat Software, LLC Introduktion till Scrum

2 Mountain Goat Software, LLC Presenterad av: Introduktion till Scrum

3 Mountain Goat Software, LLC Vi förlorar stafettloppet Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka, “The New New Product Development Game”, Harvard Business Review, January 1986. “The… ‘relay race’ approach to product development…may conflict with the goals of maximum speed and flexibility. Instead a holistic or ‘rugby’ approach—where a team tries to go the distance as a unit, passing the ball back and forth—may better serve today’s competitive requirements.”

4 Mountain Goat Software, LLC Scrum är en agil process som låter oss fokusera på att leverera mest affärsvärde på kortast tid. Scrum låter oss snabbt och regelbundet inspektera fungerande mjukvara (två till fyra veckor) Verksamheten sätter prioriteringarna. Teamen självorganiserar och hittar bästa sättet att leverera högst prioriterad funktionalitet. Varje två- till fyraveckors period (sprint) kan alla se riktig fungerande mjukvara och kan besluta sig för att leverera den som den är eller fortsätta förbättra den i ytterligare en sprint. Scrum i 100 ord

5 Mountain Goat Software, LLC Scrums ursprung Jeff Sutherland Skapade Scrum på Easel Corp 1993 IDX och 500+ personer tillämpade Scrum Ken Schwaber ADM Presenterade Scrum på OOPSLA 96 tillsammans med Sutherland Författare till tre böcker om Scrum Mike Beedle Scrum patterns på PLOPD4 Ken Schwaber och Mike Cohn Grundade Scrum Alliance i 2002, ursprungligen en del av Agile Alliance

6 Mountain Goat Software, LLC Scrum har använts av: Microsoft Yahoo Google Electronic Arts Lockheed Martin Philips Siemens Nokia IBM Capital One BBC Intuit Nielsen Media First American Real Estate BMC Software Ipswitch John Deere Lexis Nexis Sabre Salesforce.com Time Warner Turner Broadcasting Oce

7 Mountain Goat Software, LLC Scrum har använts till: Kommersiell mjukvara Intern systemutveckling Utkontrakterad utveckling Fastprisprojekt Finansiella applikationer ISO 9001-certifierade applikationer Inbyggda system 24x7 system med krav på 99.999% uptid Joint Strike Fighter Spelutveckling FDA-godkända livskritiska system Satellitstyrsystem Webbplatser Mjukvara till handdatorer Mobiltelefoner Nätverksväxlar ISV applikationer Några av de största applikationer som används

8 Mountain Goat Software, LLC Egenskaper Självorganiserande team Produkten växer fram i “sprintar” (2-4 veckor) Krav representeras som punkter i en “produkt backlog” Inga specifika tekniska arbetssätt föreskrivs Använder generativa regler för att skapa en flexibel miljö för att leverera projekt. En av de “agila processerna”

9 Mountain Goat Software, LLC Agila manifestet – en samling värderingar Processer och verktyg Individer och interaktioner framför Följa en plan Anpassa till förändring framför Källa: www.agilemanifesto.org Omfattande dokumentation Fungerande mjukvara framför Kontraktsförhandling Kund samarbete framför

10 Mountain Goat Software, LLC Projektbrus Enkelt Komplext Anarki Komplicerat Teknologi Krav Långt ifrån samsyn Nära samsyn Säker Osäker Källa: Strategic Management and Organizational Dynamics by Ralph Stacey in Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle.

11 Mountain Goat Software, LLC Scrum CancelGift wrapReturn Sprint 2-4 veckor Retur Sprintmål Sprint backlog Potentiellt levererbar produktinkrement Produkt backlog KupongerInslagKupongerAvbryt 24 timmar

12 Mountain Goat Software, LLC Helhetsbild Bilden finns på: www.mountaingoatsoftware.com/scrum

13 Mountain Goat Software, LLC Sprint Scrumprojekt utvecklas i en serie av “sprintar” Motsvarar “iterationer” i Extreme Programming Typisk längd är 2 – 4 veckor eller en kalendermånad som mest En fast längd ger en bättre rytm Produkten designas, kodas och testas under sprinten

14 Mountain Goat Software, LLC Sekvensiell vs. överlappande utveckling Source: “The New New Product Development Game” by Takeuchi and Nonaka. Harvard Business Review, January 1986. Istället för att göra en sak i taget......gör Scrumteam lite av allting hela tiden KravDesignKodTest

15 Mountain Goat Software, LLC Inga förändringar under sprinten Planera sprintlängd utifrån hur länge du kan skydda en sprint från förändring Förändring

16 Mountain Goat Software, LLC Scrumramverket Produktägare ScrumMaster Team Roller Sprintplanering Sprintdemo Sprintretrospektiv Dagligt scrummöte Ceremonier Produkt backlog Sprint backlog Burndown diagram Artifakter

17 Mountain Goat Software, LLC Scrum ramverket Sprintplanering Sprintdemo Sprintretrospektiv Dagligt scrummöte Ceremonier Produkt backlog Sprint backlog Burndown diagram Artifakter Produktägare ScrumMaster Team Roller

18 Mountain Goat Software, LLC Produktägare Definierar produktens funktionalitet Bestämmer leveransdatum och innehåll Ansvarar för produktens lönsamhet (ROI) Prioriterar funktionalitet utifrån marknadsvärde Justerar funktionalitet och prioritet efter varje iteration utifrån behov Godkänner eller förkastar arbetsresultat

19 Mountain Goat Software, LLC ScrumMaster Representerar ledning gentemot projektet Ansvarig för att upprätthålla Scrum värderingar och praxis Röjer hinder Ser till att teamet är fullt fungerande och produktivt Säkerställer nära samarbete mellan alla roller och funktioner Skyddar teamet från yttre störningar

20 Mountain Goat Software, LLC Teamet Normalt 5-9 personer Tvärfunktionellt: Programmerare, testare, interaktionsdesigners, osv. Teammedlemmar ska vara heltid Kan finnas undantag (t.ex. databasadministratör) Självorganiserande Idealt inga titlar, men sällan realiserbart Teamsammansättning ska bara förändras mellan sprintar

21 Mountain Goat Software, LLC Produktägare ScrumMaster Team Roller Scrum ramverket Produkt backlog Sprint backlog Burndown diagram Artifakter Sprintplanering Sprintdemo Sprintretrospektiv Dagligt scrummöte Ceremonier

22 Mountain Goat Software, LLC Sprinplaneringsmöte Sprintprioritering Analysera och utvärdera produkt backlog Välj sprint mål Sprintplanering Bestäm hur sprintmålet ska uppnås (design) Skapa sprint backlog uppgifter från produkt backlog punkter (user stories / funktioner) Estimera sprint backlog i timmar Sprint mål Sprint mål Sprint backlog Sprint backlog Marknads- läget Team- kapacitet Product backlog Teknik Aktuell produkt

23 Mountain Goat Software, LLC Sprintplanering Teamet väljer punkter från produkt backlog som de anser sig kunna hinna klart i en sprint Sprint backlog skapas Uppgifter identifieras och varje uppgift estimeras (1 – 16 timmar) Görs gemensamt, inte av ScrumMastern själv Design på hög nivå tas fram Som semester- planerare vill jag kunna se foton från hotellen. Koda mellanskiktet (8 hours) Koda användargränssnittet (4) Skriv testfixturer (4) Koda foo klass (6) Uppdatera prestandatester (4)

24 Mountain Goat Software, LLC Dagligt Scrummöte Egenskaper Dagligt 15-minuter Stående Inte för problemlösning Hela världen bjuds in Bara team medlemmar, ScrumMaster och produktägare får tala Minskar behovet av andra onödiga möten

25 Mountain Goat Software, LLC Alla besvarar tre frågor Inte statusrapportering till ScrumMastern Åtaganden inför sina kollegor Vad gjorde du igår? 1 1 Vad tänker du göra idag? 2 2 Står någonting i vägen? 3 3

26 Mountain Goat Software, LLC Sprintdemo Teamet presenterar det som blev klart under sprinten Typiskt i form av demo av ny funktionalitet eller systemegenskaper Informellt 2 timmar förberedelse (max) Inga slides Hela teamet deltar Hela världen inbjuden

27 Mountain Goat Software, LLC Sprintretrospektiv Regelbunden utvärdering av vad som funkar och vad som inte funkar i processen Normalt 15 – 30 minuter Görs efter varje sprint Hela teamet deltar ScrumMaster Produktägare Team Ev kunder och andra

28 Mountain Goat Software, LLC Börja / Sluta / Fortsätta Hela teamet samlas och diskuterar vad de skulle vilja: Börja göra Sluta göra Fortsätta göra Detta är bara ett av många sätt att göra en sprint- retrospektiv

29 Mountain Goat Software, LLC Produktägare ScrumMaster Team Roller Scrum framework Sprintplanering Sprintdemo Sprintretrospektiv Dagligt scrummöte Ceremonier Produkt backlog Sprint backlog Burndown diagram Artifakter

30 Mountain Goat Software, LLC Produkt backlog Krav Listar allt önskad arbete i projektet Helst utryckt så att varje punkt har ett värde för produktens användare eller kunder Prioriteras av produktägaren Prioriteringar ses över inför varje ny sprint Detta är produkt backloggen

31 Mountain Goat Software, LLC Produkt backlog exempel Backlog punktEstimat Låta en gäst göra en reservation3 Som gäst vill jag kunna avboka en reservation. 5 Som gäst vill jag kunna ändra datum på en reservation. 3 Som hotelpersonal vill jag kunna köra en RevPAR rapport (revenue-per-available- room) 8 Förbättra felhantering8...30...50

32 Mountain Goat Software, LLC Sprintmål En kort beskrivning av huvudfokus för sprinten Databas Application Finans Bioteknik Kunna genomföra populationsgenetiska studier Stödja fler tekniska indikatorer än firma ABC med strömmande data i realtid Se till att applikationen kan köra även på SQL Server (utöver Oracle)

33 Mountain Goat Software, LLC Hantering av sprint backlog Individer tar på sig uppgifter själva Uppgifter tilldelas aldrig Uppskattad återstående tid uppdateras dagligen Alla teammedlemmar kan lägga till, ta bort, samt ändra uppgifter sprint backloggen Nya uppgifter upptäcks under sprinten Om arbetet är oklart, skapa en sprint backlog uppgift med ett större estimat och bryt ned senare Uppdatera tidsuppskattning på återstående arbete efter hand som det klarnar

34 Mountain Goat Software, LLC Sprint backlog exempel Uppgifter Koda gränssnittet Koda mellanskiktet Testa mellanskiktet Skriv onlinehjälp Skapa foo class Mån 8 16 8 12 8 Tis 4 12 16 8 Ons Tor 4 11 8 4 Fre 8 8 Lägg till felloggning 8 10 16 8 8

35 Mountain Goat Software, LLC Sprint burndown exempel Timmar

36 Mountain Goat Software, LLC Timmar 40 30 20 10 0 MånTisOnsTorFre Uppgifter Koda gränssnittet Koda mellanskiktet Testa mellanskiktet Skriv onlinehjälp Mån 8 16 8 12 Tis Ons Tor Fre 4 12 16 7 11 8 10 168 50

37 Mountain Goat Software, LLC Skalbarhet Normalt 7 ± 2 personer per team Skalbarhet fås genom team av team Skalningsfaktorer Typ of applikation Teamstorlek Teamets geografiska spridning Projektlängd Scrum har används på flera projekt med 500+ deltagare

38 Mountain Goat Software, LLC Skalning genom Scrum of scrums

39 Mountain Goat Software, LLC Scrum of scrums of scrums

40 Mountain Goat Software, LLC Var man kan läsa mer www.mountaingoatsoftware.com/scrum www.scrumalliance.org www.controlchaos.com scrumdevelopment@yahoogroups.com

41 Mountain Goat Software, LLC Scrum läslista Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide av Craig Larman Agile Estimating and Planning av Mike Cohn Agile Project Management with Scrum av Ken Schwaber Agile Retrospectives av Esther Derby and Diana Larsen Agile Software Development Ecosystems av Jim Highsmith Agile Software Development with Scrum av Ken Schwaber and Mike Beedle Scrum and The Enterprise av Ken Schwaber User Stories Applied for Agile Software Development av Mike Cohn Artiklar på www.scrumalliance.org

42 Mountain Goat Software, LLC Copyright notice You are free: to Share―to copy, distribute and transmit the work to Remix―to adapt the work Under the following conditions Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Nothing in this license impairs or restricts the author’s moral rights. For more information see http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

43 Mountain Goat Software, LLC Contact information Presentation by: Mike Cohn mike@mountaingoatsoftware.com www.mountaingoatsoftware.com (720) 890-6110 Presentation by: Mike Cohn mike@mountaingoatsoftware.com www.mountaingoatsoftware.com (720) 890-6110 Översättning till Svenska: Henrik Kniberg, Crisp AB henrik.kniberg@crisp.se www.crisp.se/henrik.kniberg +46 (704) 925 284 Översättning till Svenska: Henrik Kniberg, Crisp AB henrik.kniberg@crisp.se www.crisp.se/henrik.kniberg +46 (704) 925 284 You can remove this (or any slide) but you must credit the source somewhere in your presentation. Use the logo and company name (as at bottom left, for example) or include a slide somewhere saying that portions (or all) of your presentation are from this source. Thanks.


Ladda ner ppt "Mountain Goat Software, LLC Introduktion till Scrum."

Liknande presentationer


Google-annonser