Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till Scrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till Scrum"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till Scrum
<ditt namn här> <datum>

2 Introduktion till Scrum
Presenterad av: <ditt namn> <datum>

3 Vi förlorar stafettloppet
Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka, “The New New Product Development Game”, Harvard Business Review, January 1986. “The… ‘relay race’ approach to product development…may conflict with the goals of maximum speed and flexibility. Instead a holistic or ‘rugby’ approach—where a team tries to go the distance as a unit, passing the ball back and forth—may better serve today’s competitive requirements.” would be nice to include a quote from Wicked Problems here

4 Scrum i 100 ord Scrum är en agil process som låter oss fokusera på att leverera mest affärsvärde på kortast tid. Scrum låter oss snabbt och regelbundet inspektera fungerande mjukvara (två till fyra veckor) Verksamheten sätter prioriteringarna. Teamen självorganiserar och hittar bästa sättet att leverera högst prioriterad funktionalitet. Varje två- till fyraveckors period (sprint) kan alla se riktig fungerande mjukvara och kan besluta sig för att leverera den som den är eller fortsätta förbättra den i ytterligare en sprint.

5 Scrums ursprung Jeff Sutherland Ken Schwaber Mike Beedle
Skapade Scrum på Easel Corp 1993 IDX och 500+ personer tillämpade Scrum Ken Schwaber ADM Presenterade Scrum på OOPSLA 96 tillsammans med Sutherland Författare till tre böcker om Scrum Mike Beedle Scrum patterns på PLOPD4 Ken Schwaber och Mike Cohn Grundade Scrum Alliance i 2002, ursprungligen en del av Agile Alliance

6 Scrum har använts av: Microsoft Yahoo Google Electronic Arts
Lockheed Martin Philips Siemens Nokia IBM Capital One BBC Intuit Nielsen Media First American Real Estate BMC Software Ipswitch John Deere Lexis Nexis Sabre Salesforce.com Time Warner Turner Broadcasting Oce

7 Scrum har använts till:
Kommersiell mjukvara Intern systemutveckling Utkontrakterad utveckling Fastprisprojekt Finansiella applikationer ISO 9001-certifierade applikationer Inbyggda system 24x7 system med krav på % uptid Joint Strike Fighter Spelutveckling FDA-godkända livskritiska system Satellitstyrsystem Webbplatser Mjukvara till handdatorer Mobiltelefoner Nätverksväxlar ISV applikationer Några av de största applikationer som används

8 Egenskaper Självorganiserande team
Produkten växer fram i “sprintar” (2-4 veckor) Krav representeras som punkter i en “produkt backlog” Inga specifika tekniska arbetssätt föreskrivs Använder generativa regler för att skapa en flexibel miljö för att leverera projekt. En av de “agila processerna”

9 Agila manifestet – en samling värderingar
Processer och verktyg Individer och interaktioner framför Omfattande dokumentation Fungerande mjukvara framför Kontraktsförhandling Kund samarbete framför Följa en plan Anpassa till förändring framför Källa:

10 Projektbrus Anarki Komplext Krav Komplicerat Enkelt Teknologi
Långt ifrån samsyn Anarki Komplext Krav Komplicerat Källa: Strategic Management and Organizational Dynamics by Ralph Stacey in Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle. Enkelt Nära samsyn Teknologi Säker Osäker

11 Potentiellt levererbar produktinkrement
Scrum 24 timmar Sprint 2-4 veckor Retur Sprintmål Potentiellt levererbar produktinkrement Sprint backlog Return Avbryt Gift wrap Kuponger Cancel Inslag Kuponger Produkt backlog

12 Bilden finns på: www.mountaingoatsoftware.com/scrum
Helhetsbild Bilden finns på:

13 Sprint Scrumprojekt utvecklas i en serie av “sprintar”
Motsvarar “iterationer” i Extreme Programming Typisk längd är 2 – 4 veckor eller en kalendermånad som mest En fast längd ger en bättre rytm Produkten designas, kodas och testas under sprinten

14 Sekvensiell vs. överlappande utveckling
Krav Design Kod Test Istället för att göra en sak i taget... ...gör Scrumteam lite av allting hela tiden Source: “The New New Product Development Game” by Takeuchi and Nonaka. Harvard Business Review, January 1986.

15 Inga förändringar under sprinten
Planera sprintlängd utifrån hur länge du kan skydda en sprint från förändring

16 Scrumramverket Roller Ceremonier Artifakter Produktägare ScrumMaster
Team Roller Sprintplanering Sprintdemo Sprintretrospektiv Dagligt scrummöte Ceremonier Produkt backlog Sprint backlog Burndown diagram Artifakter

17 Scrum ramverket Roller Ceremonier Artifakter Produktägare ScrumMaster
Team Roller Sprintplanering Sprintdemo Sprintretrospektiv Dagligt scrummöte Ceremonier Artifakter Produkt backlog Sprint backlog Burndown diagram

18 Produktägare Definierar produktens funktionalitet
Bestämmer leveransdatum och innehåll Ansvarar för produktens lönsamhet (ROI) Prioriterar funktionalitet utifrån marknadsvärde Justerar funktionalitet och prioritet efter varje iteration utifrån behov Godkänner eller förkastar arbetsresultat

19 ScrumMaster Representerar ledning gentemot projektet
Ansvarig för att upprätthålla Scrum värderingar och praxis Röjer hinder Ser till att teamet är fullt fungerande och produktivt Säkerställer nära samarbete mellan alla roller och funktioner Skyddar teamet från yttre störningar

20 Teamet Normalt 5-9 personer Tvärfunktionellt:
Programmerare, testare, interaktionsdesigners, osv. Teammedlemmar ska vara heltid Kan finnas undantag (t.ex. databasadministratör) Självorganiserande Idealt inga titlar, men sällan realiserbart Teamsammansättning ska bara förändras mellan sprintar

21 Scrum ramverket Roller Ceremonier Artifakter Produktägare ScrumMaster
Team Roller Sprintplanering Sprintdemo Sprintretrospektiv Dagligt scrummöte Ceremonier Produkt backlog Sprint backlog Burndown diagram Artifakter

22 Sprinplaneringsmöte Sprint mål Sprint backlog Sprintprioritering
Team- kapacitet Sprintprioritering Analysera och utvärdera produkt backlog Välj sprint mål Sprint mål Product backlog Marknads- läget Sprintplanering Bestäm hur sprintmålet ska uppnås (design) Skapa sprint backlog uppgifter från produkt backlog punkter (user stories / funktioner) Estimera sprint backlog i timmar Aktuell produkt Sprint backlog Teknik

23 Sprintplanering Teamet väljer punkter från produkt backlog som de anser sig kunna hinna klart i en sprint Sprint backlog skapas Uppgifter identifieras och varje uppgift estimeras (1 – 16 timmar) Görs gemensamt, inte av ScrumMastern själv Design på hög nivå tas fram Som semester-planerare vill jag kunna se foton från hotellen. Koda mellanskiktet (8 hours) Koda användargränssnittet (4) Skriv testfixturer (4) Koda foo klass (6) Uppdatera prestandatester (4)

24 Dagligt Scrummöte Egenskaper Inte för problemlösning
15-minuter Stående Inte för problemlösning Hela världen bjuds in Bara team medlemmar, ScrumMaster och produktägare får tala Minskar behovet av andra onödiga möten

25 Alla besvarar tre frågor
Vad gjorde du igår? 1 Vad tänker du göra idag? 2 Står någonting i vägen? 3 Inte statusrapportering till ScrumMastern Åtaganden inför sina kollegor

26 Sprintdemo Teamet presenterar det som blev klart under sprinten
Typiskt i form av demo av ny funktionalitet eller systemegenskaper Informellt 2 timmar förberedelse (max) Inga slides Hela teamet deltar Hela världen inbjuden

27 Sprintretrospektiv Regelbunden utvärdering av vad som funkar och vad som inte funkar i processen Normalt 15 – 30 minuter Görs efter varje sprint Hela teamet deltar ScrumMaster Produktägare Team Ev kunder och andra

28 Börja / Sluta / Fortsätta
Hela teamet samlas och diskuterar vad de skulle vilja: Börja göra Sluta göra Detta är bara ett av många sätt att göra en sprint- retrospektiv Fortsätta göra

29 Scrum framework Roller Ceremonier Artifakter Produktägare ScrumMaster
Team Roller Sprintplanering Sprintdemo Sprintretrospektiv Dagligt scrummöte Ceremonier Produkt backlog Sprint backlog Burndown diagram Artifakter

30 Detta är produkt backloggen
Krav Listar allt önskad arbete i projektet Helst utryckt så att varje punkt har ett värde för produktens användare eller kunder Prioriteras av produktägaren Prioriteringar ses över inför varje ny sprint Detta är produkt backloggen

31 Produkt backlog exempel
Backlog punkt Estimat Låta en gäst göra en reservation 3 Som gäst vill jag kunna avboka en reservation. 5 Som gäst vill jag kunna ändra datum på en reservation. Som hotelpersonal vill jag kunna köra en RevPAR rapport (revenue-per-available-room) 8 Förbättra felhantering ... 30 50

32 Sprintmål En kort beskrivning av huvudfokus för sprinten
Bioteknik Kunna genomföra populationsgenetiska studier Databas Application Se till att applikationen kan köra även på SQL Server (utöver Oracle) Finans Stödja fler tekniska indikatorer än firma ABC med strömmande data i realtid

33 Hantering av sprint backlog
Individer tar på sig uppgifter själva Uppgifter tilldelas aldrig Uppskattad återstående tid uppdateras dagligen Alla teammedlemmar kan lägga till, ta bort, samt ändra uppgifter sprint backloggen Nya uppgifter upptäcks under sprinten Om arbetet är oklart, skapa en sprint backlog uppgift med ett större estimat och bryt ned senare Uppdatera tidsuppskattning på återstående arbete efter hand som det klarnar

34 Sprint backlog exempel
Uppgifter Mån Tis Ons Tor Fre Koda gränssnittet Lägg till felloggning 8 10 16 8 16 12 4 12 16 8 4 11 8 8 Koda mellanskiktet Testa mellanskiktet Skriv onlinehjälp Skapa foo class

35 Sprint burndown exempel
Timmar

36 Uppgifter Mån Tis Ons Tor Fre 8 4 12 16 8 10 16 7 11 8 16 8 12
Koda gränssnittet 8 4 12 16 8 10 16 7 11 8 Koda mellanskiktet 16 Testa mellanskiktet 8 Skriv onlinehjälp 12 50 40 30 Timmar 20 10 Mån Tis Ons Tor Fre

37 Skalbarhet Normalt 7 ± 2 personer per team Skalningsfaktorer
Skalbarhet fås genom team av team Skalningsfaktorer Typ of applikation Teamstorlek Teamets geografiska spridning Projektlängd Scrum har används på flera projekt med deltagare

38 Skalning genom Scrum of scrums

39 Scrum of scrums of scrums

40 Var man kan läsa mer www.mountaingoatsoftware.com/scrum

41 Scrum läslista Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide av Craig Larman Agile Estimating and Planning av Mike Cohn Agile Project Management with Scrum av Ken Schwaber Agile Retrospectives av Esther Derby and Diana Larsen Agile Software Development Ecosystems av Jim Highsmith Agile Software Development with Scrum av Ken Schwaber and Mike Beedle Scrum and The Enterprise av Ken Schwaber User Stories Applied for Agile Software Development av Mike Cohn Artiklar på

42 Copyright notice You are free: Under the following conditions
to Share―to copy, distribute and transmit the work to Remix―to adapt the work Under the following conditions Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Nothing in this license impairs or restricts the author’s moral rights. For more information see

43 Contact information Presentation by: Mike Cohn (720) Översättning till Svenska: Henrik Kniberg, Crisp AB +46 (704) You can remove this (or any slide) but you must credit the source somewhere in your presentation. Use the logo and company name (as at bottom left, for example) or include a slide somewhere saying that portions (or all) of your presentation are from this source. Thanks.


Ladda ner ppt "Introduktion till Scrum"

Liknande presentationer


Google-annonser