Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grupputbildning för personer med olika kulturell bakgrund Patientutbildning Lund mars 2012 Eva-Lena Nilsson RN. MSN. Kliniken för Njurmedicin och Transplantation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grupputbildning för personer med olika kulturell bakgrund Patientutbildning Lund mars 2012 Eva-Lena Nilsson RN. MSN. Kliniken för Njurmedicin och Transplantation."— Presentationens avskrift:

1 Grupputbildning för personer med olika kulturell bakgrund Patientutbildning Lund mars 2012 Eva-Lena Nilsson RN. MSN. Kliniken för Njurmedicin och Transplantation Kliniken för Njurmedicin och Transplantation UMAS, SUS UMAS, SUS Disclosure – No Actual or Potential Conflicts to disclose. Disclosure – No Actual or Potential Conflicts to disclose.

2 Varför detta intresse? Dagbok

3 Kronisk njursvikt – ett globalt hälsoproblem Fokus: prevention/tidig upptäckt - patientutbildning som viktig del

4 En aktiv process som innebär ett informationsutbyte mellan patient och vårdgivare. (Falvo, 1994). Det är inte något som görs till patienten utan mer något som görs tillsammans med patienten. (Falvo, 1994) Ett mål med patientutbildning är att patienten lär sig nya strategier för att klara av en förändrad livssituation. (Lejsgaard Christensen & Huus Jensen, 2004). Patient utbildning

5 Charlie Brown says to his friend ”I just taught Snoopy to whistle.” His friend watches Snoopy and after a while says ”I don’t hear him whistling.” Charlie answers ”I didn’t say he could whistle. I just taught him to whistle.” Teaching and Learning

6 Varför är det så svårt? Livsstilsförändringar Många reaktioner och känslor att bearbeta Ofta andra förekommande kroniska sjukdomar Lära sig att leva med en skugga Leva i visshet om ovisshet

7 Att ta hänsyn till - bagaget Ålder Syn och hörsel Tidigare erfarenheter Motivationsnivå Utbildningsnivå Kognitiv nivå Önskan/förmåga till delaktighet Socialt nätverk Språk Religion Kulturell bakgrund

8 Migration Ökar Förändrad population Nya utmaningar

9 Hur ser det ut i Sverige? Personer med utländsk bakgrund i Sverige 2010 nära 19 % (SCB 2011) Malmö 39,4 % (174 länder)

10 Kultur 200 olika definitioner Vad som är rätt och fel Föränderlig Olika syn

11 Kommunikation Förstår vi varandra? Kvalitativ studie

12 Utbildningsprogrammet Fem träffar med olika innehåll Frågor och diskussion

13 Problemområden Motivation Språkbehärskning Känsla av utanförskap Oro inför framtiden

14 Motivation ”… när jag fick veta jag har njursjukdom jag tänkte vad fan är detta ehh (paus) jag är frisk jag ehh är inte ont jag är inte har nånting sånt. Jag har ingenting som man märker, jag är som vanligt aktiv och sånt”. (4)

15 Hälsa Delaktighet

16 Språkbehärskning ”Dom förstår inte mig vad jag menar jag kan bara prata när jag känner det bekvämt. Om jag känner det lite emmm (paus) jag fattar inte allt. Någon frågade precis som jag tänkte jag vågade inte fråga…” (8)

17 Stressituation

18 Känsla av Utanförskap ”Jag känner lite osäker… alla ohh tittar på mig för det är bara jag som invandrare andra de är svenskar alla svenskar.” (7)

19 Svenska samhället

20 Oro inför Framtiden ” … om jag måste sjuk så jag har ingen det är därför jag är lite rädd” (2) ” …jag kan inte resa…………(4) (

21 Ensamhet Splittrade familjer

22 Klinisk betydelse Grå zon - De som talar det nya språket men har problem med att förstå innehållet i njurskolan

23 Vad ledde resultatet till hos oss? Samarbete med Internationella Hälsokommunikatörer Start av predialytiska gruppträffar för patienter med arabiska som modersmål

24 Vad kan vi göra? Känna till och försöka att förstå vår egen kultur Undvika sterotyping och för mycket etnocenterism Bli medveten om skillnader och likheter Fokusera på det som för oss samman istället för det som skiljer oss åt.

25 Nyckelfrågor Vad tror du har orsakat din sjukdom? Varför tror du att sjukdomen bröt ut när den gjorde det? Hur behandlar du din sjukdom hemma? Vilken sorts behandling förväntar du dig här?

26 Kulturkompetens? Lära oss om andra kulturer? En person mer än sin kultur

27 Olikheter

28 Ett underligt folk Ett underligt folk

29 Alla gråter vi

30 Alla skrattar vi

31 Alla älskar vi

32 Thank You Tack! eva-lena.m.nilsson@skane.se Kliniken för Njurmedicin och Transplantation UMAS, SUS UMAS, SUS


Ladda ner ppt "Grupputbildning för personer med olika kulturell bakgrund Patientutbildning Lund mars 2012 Eva-Lena Nilsson RN. MSN. Kliniken för Njurmedicin och Transplantation."

Liknande presentationer


Google-annonser