Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susanne Dahlberg Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen, Sektionen för miljöskydd samhälle Tfn: 040-252219

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susanne Dahlberg Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen, Sektionen för miljöskydd samhälle Tfn: 040-252219"— Presentationens avskrift:

1 Susanne Dahlberg Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen, Sektionen för miljöskydd samhälle Tfn: 040-252219 E-mail: susanne.dahlberg@m.lst.se

2 Egenkontroll på förskolor

3 Mål/Syfte Att ge barnen en bra inne- och utemiljö genom att få igång egenkontrollarbetet på förskolorna

4 Metod Systemtillsyn: Kontroll att förskolan själv klarar att kontrollera och styra sin verksamhet Detaljtillsyn: Kontroll av konkreta förhållanden

5 Resultat 13 kommuner har redovisat 92 förskolor är besökta 1 förskola fungerande egenkontroll Förskolorna positiva till besöken Inspektörerna positiva till besöken Visst underlagsmaterial för omfattande

6 Resultat forts. Dokumenterad fördelning av ansvaret Skriftiga rutiner saknades Städning Lokalyta – max antal barn Radon Kemikalieanvändning Farligt avfall

7 Slutsats Syftet med projektet nått Arbetet med egenkontroll på förskolorna har påbörjats www.m.lst/halsoskydd

8 Höga ljudnivåer från musik Nationellt tillsynsprojekt 10 kommuner 27 objekt besökta 6 överskridande

9 Rökfria serveringar Nationellt projekt 49 kommuner 1163 tillsynsbesök 11 överträdelser (4 Skåne) 31+21 rökrum 343 skyltat 839 uteservering (71 risk för spridning)

10 Kommande projekt Radon i skolor och förskolor (2006) Eventuellt enskilt vatten (2007)


Ladda ner ppt "Susanne Dahlberg Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen, Sektionen för miljöskydd samhälle Tfn: 040-252219"

Liknande presentationer


Google-annonser