Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Verksamhetsberättelse 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Verksamhetsberättelse 2014."— Presentationens avskrift:

1 Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Verksamhetsberättelse 2014

2 Syftet med presentationen Informera om MVG:s verksamhet Redovisa MVG:s resultat för 2014

3 Miljösamverkan Västra Götaland är en samverkan mellan

4 I nära samarbete med

5 Samverkan ger framgång!

6 …genom att: »E»Effektivisera tillsynsarbetet »G»Göra likartade bedömningar för mer enhetlig tillsyn »A»Alla ska vara trygga i sin inspektörsroll »U»Utveckla vår kompetens och verksamhet »D»Dela erfarenheter om arbetssätt och tillsynsmetoder »A»Använda resurserna bättre 49 gånger bättre tillsyn!

7 Projekt och aktiviteter »Introduktionsutbildning för nyanställda i kommunikation & bemötande »Tillsynsprojekt »Chefssamverkan »Mötesplats goda exempel

8 Hur deltar vi på miljökontoren? »Bidrar med projektförslag och medverkar vid val av projekt »Använder handläggarstöd vid inspektioner och beslut »Deltar i projektgrupper, tillsynskampanjer och på utbildningar »Ingår i styrgrupp och arbetsgrupp

9 Snabba fakta 2014 55 personer deltog i projektgrupper, arbetsgrupp och styrgrupp. 21 %,79 % 8 handläggarstöd har tagits fram 3 handläggarstöd har uppdaterats 8 seminarier eller träffar 9 projekt, varav 4 har avslutats

10 Vad kostar det? Budget (kkr) Kostnad 2014 (kkr) Kostnadsram1 3601 268 Kommunförbund och kommuner 907 (totalt maxbelopp) 845 Länsstyrelsen453423 Kostnaderna är främst projektledarresurser 2014 kostade det 211 kkr per kommunförbund

11 ”Att delta i tillsynsprojekt ger alltid tips och nya tankar – en möjlighet att se kommunens arbete utifrån” ”Mer likvärdig tolkning och bedömning av lagstiftning” ”MVG ökar samarbetet och kontaktytorna mellan kommuner och Länsstyrelse” ”Värdefullt med fördjupad kunskap och bredare kontaktnät!”

12 Tillsynsprojekt under 2014 »Förorenade områden »Bräddningar »Dagvatten »Inomhusmiljö »Märkning av livsmedel »Tillsyn verkstadsindustri »Oljeavskiljare »Animaliska biprodukter »Hälsoskydd med två inriktningar: Gym + Tillfälliga boenden

13 Projekt Bräddningar Handläggarstöd, tillsynskampanj och seminarium Målgrupp: tillsynsmyndigheterna samt, för seminariet, kommunernas VA-avdelningar Resultat av tillsynskampanjen: »Kunskapen behöver höjas hos många verksamhetsutövare »Vanligt att åtgärder behövs »Tillsyn på området är väl motiverad Mer tillsyn behövs!

14 Projekt Förorenade områden Bred målgrupp: miljö-, plan- och bygglovshandläggare samt mark- och exploateringsingenjörer Seminarium på den egna kommunen Handläggarstöd – 2 inriktningar Ordna ett förvaltnings- övergripande seminarium!

15 Projekt Hälsoskydd Två inriktningar - idrottslokaler och gym samt tillfälligt boende Två handläggarstöd - ett för varje område- även stöd för prioriteringar. Obemannade gym, skolornas gymnastiklokaler samt migrationsboenden behöver prioriteras i tillsynen. En seminariedag - behandlade de båda områdena Använd handläggarstödet. Få stöd vid prioritering!

16 Projekt Dagvatten Uppdaterat handläggarstöd För handläggare på miljö-, plan-, bygglovs- och VA-avdelningar Välbesökt seminarium – 101 deltagare Samverka över förvaltningsgränserna!

17 Frågor?


Ladda ner ppt "Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Verksamhetsberättelse 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser