Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att möta förändringar – adaptiv kapacitet i olika skalor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att möta förändringar – adaptiv kapacitet i olika skalor"— Presentationens avskrift:

1 Att möta förändringar – adaptiv kapacitet i olika skalor
PhD Sara Borgström

2 En region i ständig förändring
bostadsmarknad, befolkning, resvanor, politik, arbetsmarknad, nederbörd, värderingar, resursbehov, markanvändning, grönska, vattenflöden, artsammansättning ………. Förändringar kan motverka eller förstärka varandra sker långsamt, gradvis och/eller snabbt och omvälvande Stora osäkerheter att planera för och hantera när de sker En resilient region kan hantera förändringar genom att stå emot och/eller anpassas Amöba-bilder från emmelilundell.blogspot.se/

3 Adaptiv kapacitet Pröva sig fram – regionen är ett laboratorium - all planering och förvaltning är experiment Ständigt lärande – med örat mot marken - övervakning av systemen och utvärdering av åtgärder - vem har kunskap, hur kan denna användas och hur säkerställa att den bevaras? - flöden av kunskap mellan skalor och sektorer – samverkan krävs Mångfald – olika spelpjäser på en föränderlig spelplan - formellt, informellt - olika geografiska skalor - olika sektorer/intresseområden - olika världsbilder, kunskap, strategier, mål, aktiviteter, organisation

4 Mälaren – vår största tillgång
Utmaningar - Vattnets kretslopp korsar alla gränser - Starkt, direkt beroende (Mälaren för dricksvatten) - Många andra intressen - transport, jordbruk, urbanisering, rekreation… - Klimatförändringar förändrar dynamiken – tidig indikator Utvärdering av adaptiv kapacitet - Mångfald av aktörer – potential men också fragmentering och otydlighet - Kunskap finns och genereras av många aktörer – mångfald - Politiska prioriteringar styr användning av kunskap och flödet av kunskap mellan skalor (lokalt, regionalt) och sektorer är begränsat - fragmentering - Liten utvärderingen av aktiviteter – begränsat lärande - Anpassning är reaktiv inte proaktiv – i väntan på nästa kris - Flera regionala samverkansinitiativ - potential DEN REGIONALA SKALAN Studie som leds av Björn Nykvist, SEI, mer info

5 Lokala engagemangets betydelse
Betydelsen av användare i landskapet - kunskapsbärare över tid - ”signalspanare” för återkoppling - ”trädgårdsmästare” för finjustering i liten skala - t.ex. allmänningar, golfbanor, koloniträdgårdar - det svenska föreningslivet – en kulturell bas - nätverksskapande - utmaning att tillvarata potentialen Utmaningar - resurser (tid, pengar, kontakter, tillgänglighet) - ansvar och kontinuitet - fragmenterat - programmering och privatisering Foto: Ove Rönnblom DEN LOKALA SKALAN Foto: Mats Gothnier

6 En blick framåt Bild: Luc Schuiten, Kan adaptiv kapacitet förhindra eller bromsa nödvändig omställning? Informella initiativ möter formella processer och strukturer – hur bevara mångfald, kreativitet, flexibilitet? Kognitiva kopplingar – hur det personliga mötet mellan människa och natur har betydelse för social-ekologisk resiliens Att anpassa sig till förändringar i ”externa” system bortom regionen. Vilka förutsättningar krävs för adaptiv kapacitet och kan dessa skapas?

7 Tack!


Ladda ner ppt "Att möta förändringar – adaptiv kapacitet i olika skalor"

Liknande presentationer


Google-annonser