Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund1 1 e-tent – så här kan man göra i praktiken. Exempel från andra fakultetsområdet Minikonferensen om kursutveckling Minikonferensen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund1 1 e-tent – så här kan man göra i praktiken. Exempel från andra fakultetsområdet Minikonferensen om kursutveckling Minikonferensen."— Presentationens avskrift:

1 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund1 1 e-tent – så här kan man göra i praktiken. Exempel från andra fakultetsområdet Minikonferensen om kursutveckling Minikonferensen om kursutveckling 6.5.2011 Tove Forslund, Lärcentret www.abo.fi/personal/etent www.abo.fi/student/etent

2 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund2 E-tent  Tentutrymme där studerandena kan tentera via dator under videoövervakning vardagar kl. 8- 22 (1-,2- eller 4 h-tenter) –I PharmaCity i Åbo (gemensamt med TY), under planering i Vasa Academill  Programvara: tilläggsfunktion till moodle (testfunktionen) gjord vid Tammerfors universitet  Läraren beställer tentbotten eller tent från Lärcentret (på blankett)

3 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund3 Vilka typer av tenter passar e-tent för? Generellt passar e-tentsformatet särskilt bra för tenter där det inte är viktigt att alla får samma frågor och skriver tenten samtidigt.  Individualiserade tenter som tenteras enligt överenskommelse med läraren –mognadsprov –tentamen för läskurser, fördjupade kurser, forskarstudier  Tenter för vilka det går att bygga upp en frågebank –boktenter –språkens nivåtest (självrättande frågor)  Omtentamen av kurstenter (t.ex. istället för på allmän tentamensdag) –individuella omtentamina –sommartentamina –som alternativ för att avlägga viss tentamen

4 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund4 Fördelar med e-tent  möjlighet att tentera på valfria tider under tidpunkt specificerad av läraren  ämnena/lärarna slipper de praktiska arrangemangen kring tentamina för enskilda studerande  korrigeringen av tentamina går snabbare (lättare läsa svar skrivna på dator, tentsvaren genast tillgängliga för läraren via egen dator)  korrigerandet av flervalsfrågor kan automatiseras  i längden sparar läraren tid då frågor inte behöver skapas för varje tentamen (dvs. i de fall då det för en viss kurs har byggts upp en frågebank)  tentsvaren arkiveras av systemet, kan gå tillbaka och jämföra tentsvar + ser vem som tentat när  kan ge feedback i samband med vitsordsbedömningen

5 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund5 Användning av e-tent vid statskunskap och offentlig förvaltning  Typer av tenter –Mognadsprov (studenten jobbar på annan ort) –Som alternativ till kurstent (så att det inte ”äter av” allmän tentdag) –Fördjupade kurser (läskurser)  Olika sätt konstruera tenterna –Tentbank > kombination av frågor = tent lottas åt tentanderna –Frågebank > frågorna lottas ut åt tentanderna Behov att först lotta fram från vilka 2 av 5 böcker frågorna kommer, varefter lottar 1 fråga från varje utvald bok > sådan ”två-stegslottning” går inte, lösningsförslag –Studenten ska få två frågor > böckerna kombineras i två grupper, varifrån lottas en fråga per grupp

6 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund6  Helt praktiskt: Ämnessekreteraren –beställer tentbotten via blanketten –matar in frågor –skapar tenten –öppnar tenten för studenterna för den tidpunkt tenten ska vara öppen –får info via e-post då student tenterat och loggar då in och printar ut tentsvaren åt resp. lärare (som får läsa ”maskinskrivet” tentsvar) –för in vitsordet i tentmoodle (efter det kan studenten anmäla sig till samma tent på nytt vid behov)

7 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund7 Planer vid rättsvetenskap  Följande typer av tenter –Läskurser där det för enskilda individer görs en tent med specifika frågor för den tentanden då han/hon ämnar tentera Studenten bör komma överens med tentatorn om att han/hon vill tentera (anmäla sig utanför e-tent) –Läskurser med frågebank Frågor lottas åt studenterna då de går och tenterar, särskild överenskommelse med tentatorn behövs inte  Information i kursinfon i MinPlan

8  Önskemål att begränsa så att studenterna endast kan tentera en viss e-tent ex. en gång/månad –Inställning: Tillåt studenten att anmäla sig till en tent på nytt först då den har korrigerats –Tenten är öppen ex. endast första veckan i månaden, läraren korrigerar tenterna först då veckan gått (jfr tentinstruktionen: tentresultat inom 3 veckor vid e-tent) –I systemet syns lista över vem som tenterat tenten och när

9 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund9 Så här gör läraren om han/hon vill erbjuda studenterna möjligheten att e-tenta 1.Kontrollera att e-tent lämpar sig för den typ av tent du erbjuder (se ppt) 2.Beställ en e-tent minst en vecka innan studenten ska tentera (görs på blankett)  Om du själv vill skapa tenten i ett e-tentområde i moodle, beställ endast ett e-tentområde, görs på samma blankett som ovan minst en vecka innan studenten ska tentera 3.Kontrollera att studenten vet hur han/hon gör för att tentera via e-tent (se webbinfon för studenter) 4.Korrigera tenten via e-tentsystemet (se guide) Se www.abo.fi/personal/etentwww.abo.fi/personal/etent

10 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund10 Så här gör studenten för att e-tenta: 1.Kontrollera att du kan e-tenta det du önskar 2.Boka en tent genom att logga in i systemet för e-tent 3.Hämta en nyckel till tentutrymmet från studentexpeditionen i Gripen och gå till tentutrymmet i PharmaCity 4.Skriv din tentamen –Skriv din tent på den dator du bokat –Guide för hur du tenterar finns bredvid datorn i tentutrymmet.  Problem under tenten? Blankett för meddelande om avbruten tent Se www.abo.fi/student/etentwww.abo.fi/student/etent


Ladda ner ppt "Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund1 1 e-tent – så här kan man göra i praktiken. Exempel från andra fakultetsområdet Minikonferensen om kursutveckling Minikonferensen."

Liknande presentationer


Google-annonser