Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inom SOL bedrivs beteendevetenskaplig forskning med inriktning mot skolutveckling. Merparten av denna forskning har en förankring i pedagogiken och återfinns.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inom SOL bedrivs beteendevetenskaplig forskning med inriktning mot skolutveckling. Merparten av denna forskning har en förankring i pedagogiken och återfinns."— Presentationens avskrift:

1 Inom SOL bedrivs beteendevetenskaplig forskning med inriktning mot skolutveckling. Merparten av denna forskning har en förankring i pedagogiken och återfinns inom områden som specialpedagogisk verksamhet, ledarskap och professionsforskning. SOL:s forskningsområden och projekt

2 Spec pedSkolutveckling Mångfald SOL:s forskningsområden och projekt 3, 4, 8, 10,34810 1212, 16, 17, 21,161721 29, 30, 33, 38 40,41 2, 7, 13a, 13b, 2713a13b 1414, 18, 19,1819 3131, 36, 37, 1515, 20, 25, 26, 3920 23 2222, 24, 34, 35 66, 9,11, 279 Professionsforskning 1, 5528, 32,3732 27

3 Spec ped Ledarskap Professionsforskning SOL:s forskningsområden och projekt 33, 4, 8, 10, 12,481012 1616, 17, 21, 29,1721 30, 33, 38,40,41 2, 7, 13a, 13b, 2713a13b 1414, 18, 19,1819 3131, 36, 1515, 20, 25, 26, 3920 23 2222, 24, 34, 35 66, 9,119 Mångfald 1, 5 5 28, 32, 3732 27 Skolutveckling

4 SOL:s forskningsområden och projekt 1. Att undervisa alla elever (Inger Assarson CV) (Spec)Inger Assarson CV 2. Bestämning av skolkulturerna och utvärdering av skolutvecklingsinsatser i Sjöbo kommun (Börje Lindblom) (Skolutv)Bestämning av skolkulturerna och utvärdering av skolutvecklingsinsatser i Sjöbo kommun 3. Building and rebuilding of early parenting in families with Downsyndrome infants (Bim Riddersporre CV) (Spec)Building and rebuilding of early parenting in families with Downsyndrome infantsBim Riddersporre CV 4. Cochlea implant på barn - En psykosocial uppföljningsstudie av barn med CI i förskolan och skolan (Anna- Lena Tvingstedt) (Spec)Cochlea implant på barn - En psykosocial uppföljningsstudie av barn med CI i förskolan och skolan 5. Den stora utmaningen (Jerry Rosenqvist CV) (Spec)Den stora utmaningenJerry Rosenqvist CV 6. Effektstudie inom pedagogiskt ledarskap (Börje Lindblom och Margareth Drakenberg) (Skolutv)Effektstudie inom pedagogiskt ledarskap 7. Fysikintresse (Peter Bengtsson CV) (Skolutv)FysikintressePeter Bengtsson CV 8. Hur blivande och nyblivna specialpedagoger förstår sitt uppdrag (Birgitta Lansheim CV) (Spec)Hur blivande och nyblivna specialpedagoger förstår sitt uppdragBirgitta Lansheim CV 9. I fjärran blir fjällen blå (Haukur Viggosson) (Skolutv)I fjärran blir fjällen blåHaukur Viggosson 10. Interpersonell kommunikation (Lotta Andersson) (Spec)Interpersonell kommunikationLotta Andersson 11. Individuell lönesättning (Haukur Viggosson) (Skolutv)Haukur Viggosson 12. Lek som specialpedagogisk metod (Ingrid Sandén) (Spec)Lek som specialpedagogisk metodIngrid Sandén 13a. Lärarutbildares mentala bilder – en behovs- och funktionsuppfattningsanalys av campus- och partnerskolelärares resonemang om lärarutbildningen (AnnaHenningsson-Yousif CV och Haukur Viggosson CV) (Skolutv och Prof)Lärarutbildares mentala bilder – en behovs- och funktionsuppfattningsanalys av campus- och partnerskolelärares resonemang om lärarutbildningenAnnaHenningsson-Yousif CVHaukur Viggosson CV 13b. Utforskning som grund för lärarutbildning och skolutvecklingUtforskning som grund för lärarutbildning och skolutveckling (AnnaHenningsson-Yousif CV och Haukur Viggosson CV) (Skolutv och Prof) AnnaHenningsson-Yousif CVHaukur Viggosson CV 14. Medier och Socialisation (Annelis Jönsson) (Skolutv)Medier och Socialisation 15. Problembaserad inlärning (Birgitta Gran) (Prof)Problembaserad inlärning 16. Skolans problemelever (Annelis Jönsson) (Spec)Skolans problemelever 17. Skoldaghem-Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd (Ingrid Sandén) (Spec)Skoldaghem-Ett alternativ för elever i behov av särskilt stödIngrid Sandén 18. Skolledaren, skolförändringen och de blivande lärarna (Anna Henningsson-Yousif CV) (Skolutv)Skolledaren, skolförändringen och de blivande lärarnaAnna Henningsson-Yousif CV 19. Skolperspektiv: Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolan (Anna Henningsson-Yousif CV) (Skolutv)Skolperspektiv: Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolanAnna Henningsson-Yousif CV 20. Socialisering till lärare (Annelis Jönsson) (Prof)Socialisering till lärare

5 SOL:s forskningsområden och projekt 21. Specialpedagogisk forskning, speciellt särskola (Jerry Rosenqvist CV) (Spec)Specialpedagogisk forskning, speciellt särskolaJerry Rosenqvist CV 22. Specialpedagogers verksamhet (Jerry Rosenqvist CV) (Spec) Specialpedagogers verksamhetJerry Rosenqvist CV 23. Barn och ungdomar med funktionshinder (Spec, Skolutv, Prof) 24. Professionsutbildning för specialpedagoger – en undersökning av specialpedagogisk forskning i skolans praktik (Lars Berglund, Ingrid Sandén, Bim Riddersporre, Liselotte Malmgren) ( Spec, Prof) 25. Skolutveckling och rektorsutbildning (Marie Hersvall) (Prof) 26. Från lärarstuderande till lärare (Annelis Jönsson, Anna-Lena Tvingstedt, Sven Persson, Lena RR) (Prof) 27. Invandrade akademikers möte med den svenska skolan (Annelis Jönsson mfl) (Skolutv, Prof) 28. Olika modeller för tvåspråkig undervisning – förutsättningar och konsekvenser (Skolutv, Prof) 29. Mötet mellan etablerad yrkestermologi och WHO:s hälsoklassifikation (Lotta Andersson Ann-Christin G (HS)) (Spec) 30. Att möte det förväntade – Tidigt föräldrarskap till barn med Down Syndrome (Bim Riddersporre) (Spec) 31. Framgångsalternativ (Mikael Stigendal) (Skolutv)Framgångsalternativ 32. Young people – from exclusion to inclusion (Mikeal Stigendal) (Skolutv)Young people – from exclusion to inclusion 33. Specialpedagogen framträder – ett dramaturgiskt perspektiv på en yrkesroll (Lise-Lotte Malmgren) (Spec) 34. Utbildningschefernas syn på specialpedagogiken (Sten-Sture Olofsson) (Spec) 35. Professionsforskning med specialpedagogiskt perspektiv (Spec) 36. Lernialärare (Börje Lindblom) (Skolutv) 37. Utvärdering av SFI-studier för en grupp invandrarkvinnor (Margareth Drakenberg) (Skolutv) 38. Blivande specialpedagogers upplevelser av samspelsped-barn där affekter väcks (Roger Åkerman) (Spec) 39. Rektorers pedagogiska praxis med IKT - om datorstött kollaborativt lärande (Lisbeth Amhag) (Prof) 40. Lärares bemötande av problembeteenden hos grundskoleelever i svårigheter (Lars Berglund) (Spec) 41. Lärares bemötande av problembeteenden hos förskolebarn i svårigheter (Lars Berglund) (Spec)

6 SOL:s forskningsområden och projekt 39. Rektorers pedagogiska praxis med IKT - om datorstött kollaborativt lärande (Lisbeth Amhag) (Prof) 10. Interpersonell kommunikation (Lotta Andersson) (Spec)Interpersonell kommunikationLotta Andersson 29. Mötet mellan etablerad yrkestermologi och WHO:s hälsoklassifikation (Lotta Andersson Ann-Christin G (HS)) (Spec) 1. Att undervisa alla elever (Inger Assarson CV) (Spec)Inger Assarson CV 7. Fysikintresse (Peter Bengtsson CV) (Skolutv)FysikintressePeter Bengtsson CV 41. Lärares bemötande av problembeteenden hos förskolebarn i svårigheter (Lars Berglund) (Spec) 40. Lärares bemötande av problembeteenden hos grundskoleelever i svårigheter (Lars Berglund) (Spec) 24. Professionsutbildning för specialpedagoger – en undersökning av specialpedagogisk forskning i skolans praktik (Lars Berglund, Ingrid Sandén, Bim Riddersporre, Liselotte Malmgren) ( Spec, Prof) 37. Utvärdering av SFI-studier för en grupp invandrarkvinnor (Margareth Drakenberg) (Skolutv) 15. Problembaserad inlärning (Birgitta Gran) (Prof)Problembaserad inlärning 13a. Lärarutbildares mentala bilder – en behovs- och funktionsuppfattningsanalys av campus- och partnerskolelärares resonemang om lärarutbildningen (AnnaHenningsson-Yousif CV och Haukur Viggosson CV) (Skolutv och Prof)Lärarutbildares mentala bilder – en behovs- och funktionsuppfattningsanalys av campus- och partnerskolelärares resonemang om lärarutbildningenAnnaHenningsson-Yousif CVHaukur Viggosson CV 13b. Utforskning som grund för lärarutbildning och skolutvecklingUtforskning som grund för lärarutbildning och skolutveckling (AnnaHenningsson-Yousif CV och Haukur Viggosson CV) (Skolutv och Prof) AnnaHenningsson-Yousif CVHaukur Viggosson CV 18. Skolledaren, skolförändringen och de blivande lärarna (Anna Henningsson-Yousif CV) (Skolutv)Skolledaren, skolförändringen och de blivande lärarnaAnna Henningsson-Yousif CV 19. Skolperspektiv: Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolan (Anna Henningsson-Yousif CV) (Skolutv)Skolperspektiv: Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolanAnna Henningsson-Yousif CV 25. Skolutveckling och rektorsutbildning (Marie Hersvall) (Prof) 26. Från lärarstuderande till lärare (Annelis Jönsson, Anna-Lena Tvingstedt, Sven Persson, Lena RR) (Prof) 27. Invandrade akademikers möte med den svenska skolan (Annelis Jönsson, Anna-Lena Tvingstedt, Lena R- R) (Skolutv, Prof) 14. Medier och Socialisation (Annelis Jönsson) (Skolutv)Medier och Socialisation 16. Skolans problemelever (Annelis Jönsson) (Spec)Skolans problemelever 20. Socialisering till lärare (Annelis Jönsson) (Prof)Socialisering till lärare 8. Hur blivande och nyblivna specialpedagoger förstår sitt uppdrag (Birgitta Lansheim CV) (Spec)Hur blivande och nyblivna specialpedagoger förstår sitt uppdragBirgitta Lansheim CV 2. Bestämning av skolkulturerna och utvärdering av skolutvecklingsinsatser i Sjöbo kommun (Börje Lindblom) (Skolutv)Bestämning av skolkulturerna och utvärdering av skolutvecklingsinsatser i Sjöbo kommun

7 SOL:s forskningsområden och projekt 6. Effektstudie inom pedagogiskt ledarskap (Börje Lindblom och Margareth Drakenberg) (Skolutv)Effektstudie inom pedagogiskt ledarskap 36. Lernialärare (Börje Lindblom) (Skolutv) 33. Specialpedagogen framträder – ett dramaturgiskt perspektiv på en yrkesroll (Lise-Lotte Malmgren) (Spec) 34. Utbildningschefernas syn på specialpedagogiken (Sten-Sture Olofsson) (Spec) 30. Att möte det förväntade – Tidigt föräldrarskap till barn med Down Syndrome (Bim Riddersporre) (Spec) 3. Building and rebuilding of early parenting in families with Downsyndrome infants (Bim Riddersporre CV) (Spec)Building and rebuilding of early parenting in families with Downsyndrome infantsBim Riddersporre CV 5. Den stora utmaningen (Jerry Rosenqvist CV) (Spec)Den stora utmaningenJerry Rosenqvist CV 21. Specialpedagogisk forskning, speciellt särskola (Jerry Rosenqvist CV) (Spec)Specialpedagogisk forskning, speciellt särskolaJerry Rosenqvist CV 22. Specialpedagogers verksamhet (Jerry Rosenqvist CV) (Spec) Specialpedagogers verksamhetJerry Rosenqvist CV 12. Lek som specialpedagogisk metod (Ingrid Sandén) (Spec)Lek som specialpedagogisk metodIngrid Sandén 17. Skoldaghem-Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd (Ingrid Sandén) (Spec)Skoldaghem-Ett alternativ för elever i behov av särskilt stödIngrid Sandén 31. Framgångsalternativ (Mikael Stigendal) (Skolutv)Framgångsalternativ 32. Young people – from exclusion to inclusion (Mikeal Stigendal) (Skolutv)Young people – from exclusion to inclusion 4. Cochlea implant på barn - En psykosocial uppföljningsstudie av barn med CI i förskolan och skolan (Anna- Lena Tvingstedt) (Spec)Cochlea implant på barn - En psykosocial uppföljningsstudie av barn med CI i förskolan och skolan 9. I fjärran blir fjällen blå (Haukur Viggosson) (Skolutv)I fjärran blir fjällen blåHaukur Viggosson 11. Individuell lönesättning (Haukur Viggosson) (Skolutv)Haukur Viggosson 38. Blivande specialpedagogers upplevelser av samspelsped-barn där affekter väcks (Roger Åkerman) (Spec) 23. Barn och ungdomar med funktionshinder (Spec, Skolutv, Prof) 28. Olika modeller för tvåspråkig undervisning – förutsättningar och konsekvenser (Skolutv, Prof) 35. Professionsforskning med specialpedagogiskt perspektiv (Spec)


Ladda ner ppt "Inom SOL bedrivs beteendevetenskaplig forskning med inriktning mot skolutveckling. Merparten av denna forskning har en förankring i pedagogiken och återfinns."

Liknande presentationer


Google-annonser