Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkekonstens historia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkekonstens historia"— Presentationens avskrift:

1 Läkekonstens historia
Från de gamla grekerna till nutid

2 nomader De första människorna levde som vandrare – nomader.
De läkemedel man hade var örter som man fann längs vägen. Eftersom människorna följde djuren som de åt fanns ingen tid att stanna med någon som blev sjuk eller bröt ett ben. Blev man allvarligt sjuk lämnades man att dö. Många örter som användes då används än idag i läkande syfte.

3 Trepanering Vid svår huvudvärk trodde man att onda andar fanns inuti huvudet. Man borrade hål i skallbenet för att släppa ut dessa. Metoden kallas trepanering. Det fanns då ingen kunskap om att sår måste hållas rena så många dog av infektioner. Många funna skallar visar ändå att personen överlevt ingreppet.

4 ”De gamla grekerna” Asklepios hette läkekonstens gud i den grekiska mytologin. Asklepios hade en stav med ormar som slingrar sig runt den. I Grekland fanns tempel där man dyrkade Asklepios. Prästerna var dåtidens läkare. Om man var sjuk gick man till templet med en gåva. Prästen gav den sjuke en sömndryck. Om man såg Asklepios i drömmen betydde det att man skulle bli frisk.

5 Hippokrates – läkekonstens fader
Hippokrates – f.Kr. levde på ön Kos. ”Läkekonst ska bygga på fakta och vetenskap – inte tro och andar” Hippokrates trodde att det i kroppen finns fyra vätskor: Blod Gul galla Svart galla Slem För att man ska vara frisk måste det vara balans mellan dessa vätskor. Om man blir sjuk är det obalans och en vätska måste tappas ut ur kroppen.

6 Behandlingar Blodiglar Kräkningar Vila Frisk luft
Citron mot gallbesvär Spjälkning av brutna ben Dra armar i led Massage

7 Den hippokratiska eden
Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Aesklepios, Hygiea och Panakeia samt alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittnen, att jag efter bästa förmåga och förstånd skall hålla denna min ed och denna min förpliktelse.  Den som lärt mig denna konst skall jag akta lika högt som mina föräldrar, jag skall dela med honom vad jag äger och hjälpa honom i nödens stund. Hans söner skall jag betrakta som mina bröder, och om de önskar lära denna konst, skall jag undervisa dem däri utan lön eller villkor.  Föreskrifter, föreläsningar och allt vad undervisning i övrigt kräver skall jag ge mina och mina lärares söner samt de lärljungar, som avgivit skriftlig och edlig förbindelse enligt läkares sed, men inte någon annan. Efter förmåga och omdöme skall jag följa den behandling jag anser gagnerikast för mina patienter och det som kan skada eller irritera dem skall jag undvika. Jag skall icke ge någon gift, även om jag blir ombedd, ej heller ordinera något sådant; ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel. I renhet och fromhet skall jag leva mitt liv och utöva min konst. Stensnitt skall jag icke befatta mig med utan överlåta denna praktik åt dem som sysslar därmed. I de hus där jag går in skall jag vara till gagn för de lidande och avhålla mig från varje medveten fördärvlig orättrådighet, särskilt från könsumgänge med kvinnor och män, såväl fria som slavar. Vad jag under min yrkesutövning än hör och ser bland människor av den beskaffenhet att det måhända icke bör spridas, skall jag förtiga och betrakta som osagt. Om jag nu håller denna min ed och ej brister däri, så må det förunnas mig att glädja mig åt livet och min konst, aktad av alla människor i alla tider. Men om jag bryter och blir menedare, då må motsatsen bli min lott.

8 Klaudios Galenos ( ) Grekisk läkare som fortsatte där Hippokrates slutade. Var dåtidens främste läkare vars ideér dominerade ända fram till 1500-talet. Galenos var troende vilket bidrog till att han blev accepterad och lyssnad på. Galenos publicerade många skrifter om läkekonst.

9 Galenos gav kranialnerverna de nummer de har än idag.
Galenos undersökte döda djur och baserade sin kunskap om människan från dessa. Att undersöka döda människor var förbjudet. Galenos fann en död rövare i skogen som han undersökte. Fel i Galenos läror: Hjärtat har två rum Varbildning är bra vid sårläkning Hjärnan är en slemklump

10 Medeltiden (ca ) Kunskapsutvecklingen om människokroppen stannade av. Kyrkan var stark och nytänkande kring människokroppen inte tillåtet. Sjukhus låg intill kloster och nunnor hade som uppgift att vårda och be för de sjuka. Människokroppen var helig och dissektioner förbjudna. Galenos läror var de som gällde.

11 Renässansen ”Den nya tiden” Det blev tillåtet att undersöka döda kroppar – dissekera Konstnärer började teckna av människans inre. Leonardo da Vinci ( ) Dissekerade ca 100 lik Efterlämnade mer än 800 anatomiska teckningar.

12 Teckningar av Leonardo da Vinci

13 Andreas Vesalius ( ) Belgisk läkare Arbetade som fältskär (krigsdoktor) i franska armén för att få undersöka människokroppar. Stal lik från kyrkogårdar. Fann felaktigheter i Hippokrates och Galenos läror Blev förvisad från Frankrike Skrev ”De humani corporis fabricia libri septem” viket än idag betraltas som ett mästerverk!

14 ”De humani corporis fabricia libri septem”

15 Österländsk medicin Inom människan finns en energi som kallas Qi (chi)
Energin löper i människan i meridianer och kan påverkas genom stimulation. Akupunktur – då man sticker in nålar för att stimulera energin.

16 Yin och yang

17 Öst möter väst Rökning Kolik Smärtlindring
Idag används akupunktur även inom den västerländska medicinen. Sluta röka Kolik Smärtlindring

18 Viktiga medicinska upptäckter 1800-2000
1628 Blodets kretslopp presenteras av William Harvey 1714 Kvicksilvertermometern för mätning av kroppstemperatur uppfanns av Farenheit 1796 Edvard Jenner injicerar en pojke med kokoppor och därefter den dödliga sjukdomen smittkoppor. Pojken hade blivit immun.

19 1819 Stetoskopet uppfinns vilket gör att man kan lyssna på hjärta och lungor. ________________________ 1895 Wilhelm Röntgen upptäcker röntgenstrålar vilket gör att man kan se skelettet. 1847 Louis Pasteur visade att bakterier kan föröka sig i t.ex. mat och att de inte bara uppstår ur tomma intet.

20 1921 Insulin från grisar användes för att behandla diabetes. ________________________________ 1928 Alexander Fleming upptäcker penicillinet (antibiotika) av en slump. Penicillin är en mögelsvamp som dödar bakterier. Nobelpriset 1945 Idag måste vi vara försiktiga med användningen av antibiotika för bakterierna har blivit motståndskraftiga mot det. Det kallas att de är resistenta.

21 1960 Ultraljud gör det möjligt att se mjukdelar i människan. Används idag t.ex. vid graviditet. ________________________ 1967 Datortomografi ger en tredimensionell bild av människans inre. Kallas också för skiktröntgen.

22 1978 Louise Brown den första provrörsbabyn föds. Hennes mammas ägg och pappas spermie har smält ihop i ett provrör. Efter ett par dagar planterades hon in i sin mammas livmoder. ________________________ 1985 Titthålskirurgi blir vanligare. Man öppnar inte patienten utan opererar med hjälp av kamera och speciella verktyg inuti kroppen.

23 Robotkirurgi Roboten omvandlar kirurgens handrörelser till robotarmarnas rörelser så att roboten utför ingreppet. Kirurgen kan vara på en helt annan plats i världen än den som opereras.


Ladda ner ppt "Läkekonstens historia"

Liknande presentationer


Google-annonser