Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö – Värnamo – Halmstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö – Värnamo – Halmstad."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö – Värnamo – Halmstad

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Nässjö - Halmstad samt Halmstad - Nässjö. Antal mätta turer på sträckan: 8 st. Antal utdelade enkäter: 298 st Antal insamlade enkäter: 250 st Svarsfrekvens: 83,9% Bortfall: 16,1% Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 77 år 2010, vilket motsvarar betyget mycket bra, men är något lägre än förra året då index var 80. Samtliga delområden i undersökningen får höga till mycket höga betyg av resenärerna. En mycket hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna tåglinje. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara mycket enkelt. Resenärerna är nöjda med informationens tydlighet, både på stationen och ombord på tåget. Att stiga ombord på tåget upplevs som mycket enkelt, vilket även äldre resenärer anser. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med tåg på denna linje. Personalen ombord på tåget anses vara mycket serviceinriktad, äldre resenärer är mer nöjda än yngre resenärer. Städningen ombord på tåget anses vara mycket bra. Hur bekväma sittplatserna är, samt om temperaturen ombord på tåget är behaglig får lägre betyg i årets undersökning än vid tidigare undersökningar, men ligger fortfarande på mycket höga nivåer. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålet från resenärerna fler avgångar (33%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 6 Jag ä r n ö jd med tidh å llningen p å den h ä r resan. Det ä r bekv ä ma sittplatser ombord. Det ä r behaglig temperatur ombord. Det ä r v ä lst ä dat ombord. Personalen ombord ä r serviceinriktad. Det finns tydlig information p å stationen f ö r att jag ska f å den information jag beh ö ver om min resa. Informationen fr å n personalen ombord ä r tydlig. Informationen p å skyltningen ombord ä r tydlig. Det k ä nns tryggt och s ä kert att resa med detta fordon. Det ä r enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 7 Vilka f ö rv ä ntningar hade du p å denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den h ä r resan. Det var enkelt att h ä mta ut biljetter till den h ä r resan. Biljetterna till denna resa ä r prisv ä rda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten p å maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket ä r ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt ä r det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 23 ”Kunde finnas fler alternativa avgångar.” ”Lägre priser.” ”Servering, sälja dricka, godis etc.” ”Bekvämare sittplatser.” ”Utrymme för bagage är något litet, då man har mer väskor med sig, lite trångt för väskor på hylla.” ”Bättre tidhållning.” ”Internetuppkoppling på tåget.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 27

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 35

36 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Merresor tåg Nässjö - Halmstad 36


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö – Värnamo – Halmstad."

Liknande presentationer


Google-annonser