Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinskt Kunskapscentrum Läkemedelsförteckningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinskt Kunskapscentrum Läkemedelsförteckningen."— Presentationens avskrift:

1 Medicinskt Kunskapscentrum Läkemedelsförteckningen

2 Medicinskt Kunskapscentrum Syfte Beslut i SLL att Läkemedelsförteckningen ska införas och användas Stöd och information till användarna behövs i samband med detta Processmål Hög användning Nöjda användare

3 Medicinskt Kunskapscentrum Lagen om läkemedelsförteckning (2005:258) Lagen trädde i kraft 1 juli 2005 Syfte: Åstadkomma en säker framtida förskrivning av läkemedel för patienten. Bättre överblick av patientens läkemedelsanvändning. Bättre underlag för information och rådgivning vid expedition av läkemedel på recept.

4 Medicinskt Kunskapscentrum Vad är Läkemedelsförteckningen? Fullständig förteckning över patientens läkemedel som hämtats ut på apotek. Uppgifterna sparas i 15 månader från uthämtningsdatum. Apotekens Service AB ansvarar för registrering och lagring av uppgifterna.

5 Medicinskt Kunskapscentrum Vem kan se Läkemedelsförteckningen? I nuläget, förskrivare med personlig förskrivarkod Farmaceuter som arbetar på apotek Patienten själv Information över vilka som har tittat i LF loggas och finns åtkomlig för patienten

6 Medicinskt Kunskapscentrum Regelverk - Samtycke eller Nödåtkomst Patienten måste lämna sitt uttryckliga samtycke till förskrivaren. Om patienten inte kan lämna samtycke kan förskrivare ta del av uppgifterna via nödåtkomst om det bedöms som nödvändigt för att patienten ska kunna få rätt vård eller behandling.

7 Medicinskt Kunskapscentrum Vad syns i Läkemedelsförteckningen? Patientens namn och personnummer Läkemedel förskrivna på recept –Läkemedel, styrka, mängd, dosering, inköpsdatum

8 Medicinskt Kunskapscentrum Åtkomst till Läkemedelsförteckningen Säker åtkomst via journalsystem –Swedestar –TakeCare –Melior –Profdoc JIII (ej klart!) Åtkomst med e-leg via Mina vårdkontakter På gång: Åtkomst via Nationell patientöversikt (NPÖ) Åtkomst via Plattform SLL

9

10 Swedestar

11 Melior

12 Profdoc JIII

13

14

15

16

17 Medicinskt Kunskapscentrum När använda Läkemedelsförteckningen? i dialogen kring läkemedel med patienten vid ny förskrivning vid läkemedelsavstämningar vid antibiotikaförskrivning för att undvika upprepade behandlingar upptäcka över- och dubbelförskrivning i akuta situationer. Patienter berättar ofta inte om läkemedel som doseras i spray, inhalator och salva.

18 Medicinskt Kunskapscentrum Vanligt förekommande frågor Patientens samtycke är personligt och gäller tillsvidare. Nödåtkomst och orsak ska dokumenteras i journalen. Föräldrar lämnar samtycke för barn. Från 12 år bör barn själva lämna samtycke. Receptfria läkemedel ingår om de förskrivs på recept. Dosförpackade läkemedel ingår i LF. Uppgifterna sparas i 15 månader från uthämtningsdatum och uppdateras för närvarande varje natt. Alla sökningar i LF loggas och är åtkomlig för patienten.

19 Medicinskt Kunskapscentrum För behörighet eller vid problem Kontakta din lokala kontaktperson för ditt journalsystem. Frågor, förbättrings- och förändringsförslag: e-posta till: lf@sll.se


Ladda ner ppt "Medicinskt Kunskapscentrum Läkemedelsförteckningen."

Liknande presentationer


Google-annonser