Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Hållbara städer: Urbanisering Anna Wahlström, Naturvårdsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Hållbara städer: Urbanisering Anna Wahlström, Naturvårdsverket."— Presentationens avskrift:

1 Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Hållbara städer: Urbanisering Anna Wahlström, Naturvårdsverket

2 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Fokusområdenas uppdrag i korthet 1.En målövergripande analys av förutsättningar och hinder för att nå miljökvalitetsmålen 2.En målövergripande analys av effekter av befintliga centrala styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen 3.En analys av vilka ev förändringar av målövergripande insatser som är centrala för att nå målen.

3 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Avgränsning fokusområdet Hållbara städer: Urbanisering Urbanisering Sverige Målövergripande frågor (sakfrågor hanteras för respektive mål) Offentliga styrmedel (myndigheter och kommuner) –Analysera förutsättningar och hinder –Analysera effektivitet och verkningsfullhet –Analys av behov av förändrade insatser

4 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Arbetsgrupp Hållbara städer: Urbanisering Naturvårdsverket Folkhälsomyndigheten Lantmäteriverket Trafikverket Energimyndigheten Sveriges geologiska undersökning Riksantikvarieämbetet SMHI Boverket Sveriges kommuner och landsting (SKL) RUS Svenskt Näringsliv

5 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Arbetet framöver Hållbara städer: Urbanisering Arbete i arbetsgruppen med att sammanställa underlag. September 2014 – slutsatser, utvärderingar, analyser och övrigt underlag tillgängligt för Naturvårdsverket för bearbetning. Oktober-december – NV-studierna redovisade. Mars 2015 – remiss av delrapport (prel.) April 2015 – klar delrapport (prel.)

6 Glimt från Naturvårdsverkets perspektiv: Genomförandeunderskott vad det gäller miljöbedömning av planer och program (EU-direktiv 2001/42): Erfarenheter -Brister i uppdragsformulering -Brister i genomförandeprocessen -Svårigheter att formulera och kommunicera alternativ -Brister i bedömning av betydande miljöpåverkan

7 Glimt från Naturvårdsverkets perspektiv: Genomförandeunderskott vad det gäller miljöbedömning av planer och program (EU-direktiv 2001/42): Direktivets syfte – att sörja för ett gott miljöskydd, – att bidra till att miljöfrågor beaktas när man utarbetar och antar planer/program för att på så sätt främja en hållbar utveckling.

8 Glimt från Naturvårdsverkets perspektiv: Genomförandeunderskott vad det gäller miljöbedömning av planer och program (EU-direktiv 2001/42): Direktivets mål –miljöpåverkan till följd av planer/program ska beaktas medan dessa utarbetas och innan de antas –företagen gynnas genom att de får enhetligare ramar –gemensamma krav för förfaranden som är nödvändiga för att bidra till ett gott miljöskydd

9 Glimt från Naturvårdsverkets perspektiv: Genomförandeunderskott vad det gäller miljöbedömning av planer och program (EU-direktiv 2001/42): Konsekvenser -Miljön: Svårt av att nå målen/bortprioriterat -Företagen: Otydligheter om vad som är möjligt/risker, kostnader kompensationsåtgärder -Förvaltning: Överklaganden och förlängda planeringsprocesser, ineffektivitet

10 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Tack! (anna.wahlstrom@naturvardsverket.se) VILL DU VETA MER? miljömål.se


Ladda ner ppt "Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Hållbara städer: Urbanisering Anna Wahlström, Naturvårdsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser