Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyddsvärda träd i stadsmiljöer - miljöer, strukturer och arter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyddsvärda träd i stadsmiljöer - miljöer, strukturer och arter."— Presentationens avskrift:

1 Skyddsvärda träd i stadsmiljöer - miljöer, strukturer och arter

2 Träd som har kvalitéer som är ovanliga i vardagslandskapet!!

3 Var finns de skyddsvärda träden? Finns i flera olika miljöer - inte sällan i tätorter och städer

4 Många av de biologiskt mest intressanta träden är gamla och skadade. Kan leda till svåra avvägningar mellan naturvård, säkerhet och estetisk upplevelse.

5

6 -Trädet utvecklar grov bark och det förekommer död ved. Unga egenskaper finns kvar! -Många ”mikromiljöer”. - Sannolikheten att svårspridda arter ska hitta till trädet ökar med tiden. - Arter som kräver förberedelse av andra arter kan etablera sig. Exempelvis mulm, rötning och parasiter.

7 Exempel på skyddsvärda träd, strukturer och arter

8 Ihåliga träd - mulm

9 Fyrfläckad vedsvampbagge Ädelguldbagge Svartfotad lövträdsflugaLäderbagge Insekter

10 Grov eller gammal bark

11 Kryptogamer Almskruvmossa EN Grynig dagglav NT Oxtungsvamp NT Sydlig blekspik VU

12 Savande träd

13 Guldbaggar och bålgetingkortvinge

14 Almsavbagge. Superspecialist i återvändsgränd?

15

16 S:t Larsparken Stadsparken Lundag å rd UB-parken/Helgonabacken S:t Larsparken Stadsparken Lundag å rd UB-parken/Helgonabacken Rödlistade trädlevande arter i Lunds parker Total 26 arter! Lundag å rd 7 arter Gulbrokig barkfluga EN Silkeslidskivling VU Savlundlav VU Bilik ullblomfluga NT Grentaggsvamp NT Orange r ö drock NT Jordhumleblomfluga NT S:t Larsparken 9 arter Punctelia ulophylla RE Liten r ö th å lsblomfluga EN R ö dhornad mulmstyltfluga EN Almsavbagge EN Hartsticka EN Orange r ö drock NT Elegant sk ö ldlav NT Grynig dagglav NT Jordhumleblomfluga NT UB-parken/Helgonabacken 9 arter Liten r ö th å lsblomfluga EN Glansryggad savfluga EN R ö dhornad mulmstyltfluga EN Abraeus granulum VU Quedius truncicola VU Bilik ullblomfluga NT Vitstj ä rtad mulmstyltfluga NT Mattryggad savfluga NT Blankbaksrovfluga DD Stadsparken 17 arter Gulbrokig barkfluga EN Liten r ö th å lsblomfluga EN Glansryggad savfluga EN Almsavbagge EN Quedius truncicola VU Gulbent vedblomfluga VU Fyrfl ä ckad vedsvampbagge VU Sydlig blekspik VU Bilik ullblomfluga NT Vitstj ä rtad mulmstyltfluga NT H å ltr ä dsklokrypare NT Orange r ö drock NT Mattryggad savfluga NT Gr å bandad tr ä gnagare NT Elegant sk ö ldlav NT Grynig dagglav NT Ptenidium gressneri NT


Ladda ner ppt "Skyddsvärda träd i stadsmiljöer - miljöer, strukturer och arter."

Liknande presentationer


Google-annonser