Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation FÖRUTSÄTTNINGAR SKAN-RTK - 2 Nätverks-RTK i produktionstest i Skåne Ett års produktionsmätning, drift och utvärdering av en prototyptjänst för Nätverks-RTK. Förslaget omfattar: SWEPOS-stationerna; Hässleholm, Malmö (Skåre) och Helsingborg (Ven) Projektstationerna; Arild, Ormhult, Bohult, Hällevik, Simrishamn och Sjöbo.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

3 SYFTE Etablering / ett års drift av prototyptjänst för Nätverks- RTK i Skåne. Produktionsmätning, funktion, kostnads/nyttoeffekt för Nätverks-RTK. Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF99 till lokala system. Vilka vinster finns med att introducera Nätverks-RTK i befintliga organisationer som arbetar med detaljmätning. PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

4 Fördjupad erfarenhet av användning av Nätverks-RTK Underlag för att bedöma hur Nätverks-RTK kan påverka effektiviteten vid detaljmätning med GPS. EFFEKTMÅL PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

5 PRODUKTMÅL Ett prototypnät av fasta referensstationer för Nätverks- RTK i Skåne för produktionsmätning och fördjupad utvärdering av Nätverks-RTK Rapporter med sammanställning av testresultat PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

6 VARFÖR NÄTVERKS-RTK? Behövs bara en avancerad GPS-utrustning för att utföra detaljmätning med centimeternoggrannhet. Egen referensstation behöver ej etableras innan mätning kan påbörjas = Tidsbesparande. Sömlöst täckningsområde för användaren. Möjlighet till kontinuerlig kvalitetskontroll på utsänd data. PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

7 Nätverks-RTK + = Referensstation = Täckningsområde Standard RTK VARFÖR NÄTVERKS-RTK? PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

8 HUR FUNKAR DET? SWEPOS referensstationer står i kontinuerlig förbindelse med driftledningscentralen via fasta ledningar. PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

9 Rovermottagaren skickar sin ungefärliga position till SWEPOS driftledningscentral via GSM. NMEA Positionen för den Virtuella ReferensStationen (VRS) är etablerad. VRS HUR FUNKAR DET? PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

10 VRS NMEA Driftledningscentralens dator använder VRS positionen för att generera „korrigerade“ RTCM-data för RTK-mätning. RTCM Rovern fungerar „som vanligt“ - men bör ta hänsyn till att RTCM-data kommer från den Virtuella Referens- Stationen. HUR FUNKAR DET? PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

11 AKTIVITETER PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

12 AKTIVITETER PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

13 PLANERINGSFAS 14:e mars till 30:e april 2002 Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

14 IMPLEMENTERINGS- & VERIFIERINGSFAS 1:a maj till 30:e juni 2002 Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Planering av fältmätningar PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

15 UTRUSTNING PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

16 PRODUKTIONSMÄTNINGSFAS & STUDIER AV KOSTNDS/NYTTOEFFEKT 1:a juli 2002 till 1:a juli 2003 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Varje grupp utför testmätningar 1-2 dagar/månad -jämförelse mot egen referensstation eller, -testmätningar på kända s.k. SWEREF-punkter PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

17 BERÄKNINGS- & UTVÄRDERINGSFAS Löpande under året Utvärdering av genomförda mätningar för studier av kostnads/nyttoanalys för Nätverks-RTK löpande under projekttiden Erfarenheter från produktionsmätningarna följs löpande upp under projekttiden PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

18 SAMMANSTÄLLNING AV SLUTRAPPORT 2:a juli 2003 till 15:e augusti 2003 Delresultat och erfarenheter sammanställs löpande och distribueras till projektdeltagarna. Avrapportering vid seminarier i mitten av projekttiden och projekttidens slut. Slutrapport sammanställs då projektet är slutfört PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

19 FINANSIERING Arbetstid LMV (Geodetiska utvecklings enheten) täcks inom ramen för SWEPOS-projektet. Onsala rymdobservatorium och intressenterna står för egen tid och resor. PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

20 FINANSIERING Utrustning och drift LMV tillhandahåller; data från 3 SWEPOS-stationer server och nätverks-RTK programvara övervakning av de nya stationerna finansieras inom ordinarie SWEPOS-drift Driftskostnad inkl. kapitalkostnad uppskattas till 150 000 kr/år/projekt- station. PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

21 FINANSIERING Kostnader för en projektstation under ett år PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

22 SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER Sammanställningar av kostnader som skall betalas av projektet: PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

23 FÖRDELNING AV KOSTNADER Kommuner med mindre än 10.000 invånare, 10.000 kr/år Kommuner med 10 – 50.000 invånare, 25.000 kr/år Kommuner med mer än 50.000 invånare, 50 000 kr/år Kommuner som ej har egen mätningsverksamhet, 10.000 kr Kommunalt bolag i kommun som är intressent, 10.000 kr Övriga intressenter, 50.000 kr/år Konsulter med omsättning <10 miljoner kr, 25.000 kr/år Konsulter med omsättning >10 miljoner kr, 50.000kr/år Intressenterna står själva för mobiltelefon kostnaderna. Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början. PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

24 ORGANISATION / STYRGRUPP Projektet styrs av en styrgrupp bestående av: Kommungrupp - 6 pers Statliga fastighetsbildningsmynd. - 1 pers Statliga verk / organisationer -1 pers Övriga intressenter - 1 pers SWEPOS - 1 pers Utsedd person som sammankallande - 1 pers Projektledaren som föredragande - 1 pers Vid behov kan ytterligare personer adjungeras till styrgruppen. PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

25 ORGANISATION / PROJEKTGRUPP Varje intressent utser en till två deltagare till projekt- gruppen som leds av projektledaren. Bemanning till båda grupperna fastställs vid avtalsunderteckningen. PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation

26 SYNPUNKTER? Detta är endast ett förslag till projektbeskrivning. Synpunkter mottages tacksamt, antingen nu eller skriftligen efter mötet. (daniel.johansson@lm.se) Projekbeskrivningen kommer att fastställas vid nästa styrgruppsmöte. PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation  Synpunkter?


Ladda ner ppt "PROJEKTFÖRSLAG  Förutsättningar  Syfte  Effektmål  Produktmål  Varför Nätverks-RTK?  Hur funkar det?  Aktiviteter  Finansiering  Organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser