Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRUTSÄTTNINGAR SKAN-RTK - 2 Nätverks-RTK i produktionstest i Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRUTSÄTTNINGAR SKAN-RTK - 2 Nätverks-RTK i produktionstest i Skåne"— Presentationens avskrift:

1 FÖRUTSÄTTNINGAR SKAN-RTK - 2 Nätverks-RTK i produktionstest i Skåne
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation FÖRUTSÄTTNINGAR SKAN-RTK - 2 Nätverks-RTK i produktionstest i Skåne Ett års produktionsmätning, drift och utvärdering av en prototyptjänst för Nätverks-RTK. Förslaget omfattar: SWEPOS-stationerna; Hässleholm, Malmö (Skåre) och Helsingborg (Ven) Projektstationerna; Arild, Ormhult, Bohult, Hällevik, Simrishamn och Sjöbo.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål
Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation FÖRUTSÄTTNINGAR

3 PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte
Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation SYFTE Etablering / ett års drift av prototyptjänst för Nätverks- RTK i Skåne. Produktionsmätning, funktion, kostnads/nyttoeffekt för Nätverks-RTK. Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF99 till lokala system. Vilka vinster finns med att introducera Nätverks-RTK i befintliga organisationer som arbetar med detaljmätning.

4 EFFEKTMÅL Fördjupad erfarenhet av användning av Nätverks-RTK
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation EFFEKTMÅL Fördjupad erfarenhet av användning av Nätverks-RTK Underlag för att bedöma hur Nätverks-RTK kan påverka effektiviteten vid detaljmätning med GPS.

5 PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte
Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation PRODUKTMÅL Ett prototypnät av fasta referensstationer för Nätverks- RTK i Skåne för produktionsmätning och fördjupad utvärdering av Nätverks-RTK Rapporter med sammanställning av testresultat

6 PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte
Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation VARFÖR NÄTVERKS-RTK? Behövs bara en avancerad GPS-utrustning för att utföra detaljmätning med centimeternoggrannhet. Egen referensstation behöver ej etableras innan mätning kan påbörjas = Tidsbesparande. Sömlöst täckningsområde för användaren. Möjlighet till kontinuerlig kvalitetskontroll på utsänd data.

7 VARFÖR NÄTVERKS-RTK? Standard RTK Nätverks-RTK
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation VARFÖR NÄTVERKS-RTK? + = Referensstation = Täckningsområde Standard RTK Nätverks-RTK

8 HUR FUNKAR DET? SWEPOS referensstationer
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation HUR FUNKAR DET? SWEPOS referensstationer står i kontinuerlig förbindelse med driftledningscentralen via fasta ledningar.

9 HUR FUNKAR DET? NMEA VRS Rovermottagaren skickar sin
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation HUR FUNKAR DET? Rovermottagaren skickar sin ungefärliga position till SWEPOS driftledningscentral via GSM. VRS Positionen för den Virtuella ReferensStationen (VRS) är etablerad. NMEA

10 HUR FUNKAR DET? RTCM NMEA VRS
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation HUR FUNKAR DET? Driftledningscentralens dator använder VRS positionen för att generera „korrigerade“ RTCM-data för RTK-mätning. VRS Rovern fungerar „som vanligt“ - men bör ta hänsyn till att RTCM-data kommer från den Virtuella Referens- Stationen. RTCM NMEA

11 AKTIVITETER PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål
Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation AKTIVITETER

12 AKTIVITETER PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål
Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation AKTIVITETER

13 PLANERINGSFAS 14:e mars till 30:e april 2002 Grundförutsättningar
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation PLANERINGSFAS 14:e mars till 30:e april 2002 Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

14 IMPLEMENTERINGS- & VERIFIERINGSFAS
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation IMPLEMENTERINGS- & VERIFIERINGSFAS 1:a maj till 30:e juni 2002 Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Planering av fältmätningar

15 UTRUSTNING PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål
Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation UTRUSTNING

16 PRODUKTIONSMÄTNINGSFAS & STUDIER AV KOSTNDS/NYTTOEFFEKT
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation PRODUKTIONSMÄTNINGSFAS & STUDIER AV KOSTNDS/NYTTOEFFEKT 1:a juli 2002 till 1:a juli 2003 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Varje grupp utför testmätningar 1-2 dagar/månad -jämförelse mot egen referensstation eller, -testmätningar på kända s.k. SWEREF-punkter

17 BERÄKNINGS- & UTVÄRDERINGSFAS
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation BERÄKNINGS- & UTVÄRDERINGSFAS Löpande under året Utvärdering av genomförda mätningar för studier av kostnads/nyttoanalys för Nätverks-RTK löpande under projekttiden Erfarenheter från produktionsmätningarna följs löpande upp under projekttiden

18 SAMMANSTÄLLNING AV SLUTRAPPORT
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation SAMMANSTÄLLNING AV SLUTRAPPORT 2:a juli 2003 till 15:e augusti 2003 Delresultat och erfarenheter sammanställs löpande och distribueras till projektdeltagarna. Avrapportering vid seminarier i mitten av projekttiden och projekttidens slut. Slutrapport sammanställs då projektet är slutfört

19 FINANSIERING Arbetstid
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation FINANSIERING Arbetstid LMV (Geodetiska utvecklings enheten) täcks inom ramen för SWEPOS-projektet. Onsala rymdobservatorium och intressenterna står för egen tid och resor.

20 FINANSIERING Utrustning och drift LMV tillhandahåller;
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation FINANSIERING Utrustning och drift LMV tillhandahåller; data från 3 SWEPOS-stationer server och nätverks-RTK programvara övervakning av de nya stationerna finansieras inom ordinarie SWEPOS-drift Driftskostnad inkl. kapitalkostnad uppskattas till kr/år/projekt- station.

21 FINANSIERING Kostnader för en projektstation under ett år
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation FINANSIERING Kostnader för en projektstation under ett år

22 SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER Sammanställningar av kostnader som skall betalas av projektet:

23 FÖRDELNING AV KOSTNADER
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation FÖRDELNING AV KOSTNADER Kommuner med mindre än invånare, kr/år Kommuner med 10 – invånare, kr/år Kommuner med mer än invånare, kr/år Kommuner som ej har egen mätningsverksamhet, kr Kommunalt bolag i kommun som är intressent, kr Övriga intressenter, kr/år Konsulter med omsättning <10 miljoner kr, kr/år Konsulter med omsättning >10 miljoner kr, kr/år Intressenterna står själva för mobiltelefon kostnaderna. Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början.

24 ORGANISATION / STYRGRUPP
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation ORGANISATION / STYRGRUPP Projektet styrs av en styrgrupp bestående av: Kommungrupp - 6 pers Statliga fastighetsbildningsmynd. - 1 pers Statliga verk / organisationer -1 pers Övriga intressenter - 1 pers SWEPOS - 1 pers Utsedd person som sammankallande - 1 pers Projektledaren som föredragande - 1 pers Vid behov kan ytterligare personer adjungeras till styrgruppen.

25 ORGANISATION / PROJEKTGRUPP
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation ORGANISATION / PROJEKTGRUPP Varje intressent utser en till två deltagare till projekt- gruppen som leds av projektledaren. Bemanning till båda grupperna fastställs vid avtalsunderteckningen.

26 SYNPUNKTER? Detta är endast ett förslag till projektbeskrivning.
PROJEKTFÖRSLAG Förutsättningar Syfte Effektmål Produktmål Varför Nätverks-RTK? Hur funkar det? Aktiviteter Finansiering Organisation Synpunkter? SYNPUNKTER? Detta är endast ett förslag till projektbeskrivning. Synpunkter mottages tacksamt, antingen nu eller skriftligen efter mötet. Projekbeskrivningen kommer att fastställas vid nästa styrgruppsmöte.


Ladda ner ppt "FÖRUTSÄTTNINGAR SKAN-RTK - 2 Nätverks-RTK i produktionstest i Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser