Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Obligatorisk läraktivitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Obligatorisk läraktivitet"— Presentationens avskrift:

1 Obligatorisk läraktivitet
RSJD20, Radiografi V Obligatorisk läraktivitet - Parametrar som påverkar bildkvalité i den digitala röntgenbilden.

2 Beskriv hur den digital bilden byggs upp på skärmen?
) Beskriv hur den digital bilden byggs upp på skärmen?

3 Förklara begreppen på de 4 bilderna. (de fysikaliska bild-
kvalitetsbegreppen) En av bilderna är referensbild A. B. C. D.

4 Två bilder på samma patient tagna vid samma undersökningstillfälle.
kl.08.40 kl.08.35 Två bilder på samma patient tagna vid samma undersökningstillfälle. Varför togs bilden kl igen? Förklara orsaker till att bilden har detta utseende.

5 Manuellt kollimerad Autokollimerad
Flera orsaker kan finnas till att autokollimering misslyckas. Ge förklaring och exempel.

6 ec = 0 ec = 5 ec = 10 Kantförstärkning När kan kantförstärkning ge positiv respektive negativ information till bilden?

7 Förklara vad du ser och orsak till varför de båda förstoringarna
1. 2. Här är två bilder på L5. Titta också på nästkommande bilder med två förstoringar. Förklara vad du ser och orsak till varför de båda förstoringarna har olika bildkvalitet.

8 2. 1

9 1 2 3 n log E Förklara vad de olika färgerna visar på histogrammet.
LgM Till exempel LgM-värdet, S-värdet eller REX-värdet är medelvärdet av histogrammet för de delar av bilden som är ”patienten”. log E n Förklara vad de olika färgerna visar på histogrammet. 1 2 3

10 A. B. C. D.d D. Här ser du 4 armbågsbilder. Till varje bild har vi tagit fram histogrammet. Koppla ihop rätt bild med rätt histogram. Förklara era val. Diskutera även kV och mAs 1. 2. 3. 4.

11 Vilka orsaker finns till att näsbenet inte är med på den första bilden?

12 Vilka parametrar kontrollerar/ställer du in för en röntgenundersökning av axelleden?
Vid fri tid: Vid automatik: Till vilka us/organ (skelett) använder du raster?

13 Du går på extern röntgen och ska röntga fr. bäcken och en pulm fr
Du går på extern röntgen och ska röntga fr. bäcken och en pulm fr. bedside. Du använder dig av bildplattor. Exponeringsparametrar: Vilken kV och mAs ställer du in till respektive undersökning? Bäcken fr. Pulm fr. Andra faktorer att ta hänsyn till:

14 Det är viktigt att bildbehandlingen inte skapar nya, icke-patientrelaterade strukturer, s.k. artefakter, i bilden. Förklara orsak till skillnaderna mellan de två lungfrontalbilderna.


Ladda ner ppt "Obligatorisk läraktivitet"

Liknande presentationer


Google-annonser