Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lennart Carlsson MSc, MPH, PhD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lennart Carlsson MSc, MPH, PhD"— Presentationens avskrift:

1 Lennart Carlsson MSc, MPH, PhD
ACG-konferens Västra Götalandregionen 3 oktober 2008 ”ACG-teori” Lennart Carlsson Ekonomikonsult Lennart Carlsson MSc, MPH, PhD CeFAM KAROLINSKA INSTITUTET

2 Min bakgrund - mitt credo Bild på lapande barn
Exempel på inskjutna bilder … Min bakgrund - mitt credo Bild på lapande barn ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

3 Disposition ACG-grupperingens idé Praktiskt tillvägagångssätt
ACG-systemets användningsområden beskrivning resursfördelning ACG-tillämpningen i dag inom VG-regionen i Sverige internationellt Utvecklingslinjer ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

4 Sortering Bild på knappar (avhandlingens omslag)
Exempel på inskjutna bilder … Sortering Bild på knappar (avhandlingens omslag) ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

5 Sjukdomar tenderar att samlas kring enstaka individer …
… sjukdomar är inte statistiskt normalfördelade … Barbara Starfield Diabetes: 24 2 Astma: 8 1 11 3 ÖLI: 56 ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

6 ACG 0900 ACG 0300 ACG 2300 41 10 11 Diabetes samt ÖLI Diabetes enbart
ÖLI enbart ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

7 Diagnoser - koder  Sjukdomstyp - ADG Patientkategorier - ACG
KSH97P / ICD-10 Sjukdomstyp - ADG ’Aggregated Diagnosis Groups’ Patientkategorier - ACG ’Adjusted Clinical Groups’ 14 000 Diagnoser 32 Patienter 83 (108) ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

8 Diagnos: ADG 10 Diagnos: ADG 1 Diagnos: diabetes, ej insulin- beroende
(Bestående, medicinsk, stabil) Typ-till-del-ning enligt givna krite-rier (32 st ADG) Diagnos: hud- infektion ADG 1 (Kortvarig,mindre allvarlig) Diagnos: epikondylit ”golf-armbåge” ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

9 Duration of the condition (”acute”, ”recurrent” or ”chronic”)
– How long will healthcare resources be required for the management or this condition? Severity of the condition (e.g. ”minor and stable” versus ”major and unstable”) – How intensely must healthcare resources be applied to manage the condition? Diagnostic certainty (”symptoms” versus “documented disease”) – Will a diagnostic evaluation be needed or will services or treatment be the primary focus? Aetiology of the condition (“infectious”, “injury” or other) – What types of healthcare services will likely be used? Speciality care involvement (“medical”, “surgical”, “obstetric, “hematology”, etc) – To what degree will speciality care services be required? ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

10 ADG ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

11 ACG-konferens VGR 2008-10-03 Lennart Carlsson 2008-10-01 ADG-nr
Benämning 1 Övergående, lindrig 2 Övergående, lindrig - infektion 3 Övergående, allvarlig 4 Övergående, allvarlig - infektion 5 Allergisk 6 Astmatisk 7 Återkommande 8 Återkommande - infektion 9 Återkommande, progressiv 10 Kronisk medicinsk, stabil 11 Kronisk medicinsk, instabil 12 Kronisk specialitet, stabil - ortopedisk 13 Kronisk specialitet, stabil - ÖNH 14 Kronisk specialitet, stabil - ögon 16 Kronisk specialitet, instabil - ortopedisk 17 Kronisk specialitet, instabil - ÖNH ADG-nr Benämning 18 Kronisk specialitet, instabil - ögon 20 Dermatologisk 21 Skada/Ogynnsam effekt, lindrig 22 Skada/Ogynnsam effekt, allvarlig 23 Psykosocial, övergående, lindrig 24 Psykosocial, återkommande, stabil 25 Psykosocial, återkommande, instabil 26 Symtom, lindrig 27 Symtom, osäker 28 Symtom, allvarlig 29 Distinkt ("Discretionary") 30 Bevakning ("See and Reassure") 31 Preventiv / Administrativ 32 Malignitet 33 Graviditet 34 Dental ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

12 Diagnos: ADG 10 Grupperings- schema ACG 2300 Diagnos: ADG 1 Diagnos:
diabetes, ej insulin- beroende ADG 10 (Bestående, medicinsk, stabil) Typ-till-del-ning enligt givna krite-rier (32 st ADG) Grupperings- schema ACG 2300 (Kombinationen kortvarigt, mindre allvarligt och bestående, stabilt hälsoläge) Diagnos: hud- infektion ADG 1 (Kortvarig,mindre allvarlig) Diagnos: epikondylit ”golf-armbåge” ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

13 each patient fall into one (1) patient category (=ACG)
Second step each patient fall into one (1) patient category (=ACG) - by combining types of morbidity (=ADG) ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

14 ACG-konferens VGR 2008-10-03 Lennart Carlsson 2008-10-01 ACG-nr
Beskrivning 0100 Övergående, tidsbegränsad, lindrig art - ålder 1 år 0200 Övergående, tidsbegränsad, lindrig art - ålder 2-5 år 0300 Övergående, tidsbegränsad, lindrig art - ålder 6 år och äldre 0400 Övergående, tidsbegränsad, allvarlig art 0500 Troligen återkommande, utan allergi 0600 Troligen återkommande, med allergi 0700 Astma 0800 Kronisk medicinsk, instabil 0900 Kronisk medicinsk, stabil 1000 Kronisk specialitet 1100 Ögon eller dental 1200 Kronisk specialitet, instabil 1300 Psykosocial, utan Psykosocial instabil 1400 Psykosocial, med Psykosocial instabil, utan Psykosocial stabil 1500 Psykosocial, med Psykosocial stabil och instabil 1600 Preventiv och/eller Administrativ 1710 Graviditet, 0-1 ADG 1720 Graviditet, 2-3 ADG, ingen allvarlig 1730 Graviditet, 2-3 ADG, minst en allvarlig 1740 Graviditet, 4-5 ADG, ingen allvarlig 1750 Graviditet, 4-5 ADG, minst en allvarlig 1760 Graviditet, 6 eller flera ADG, ingen allvarlig 1770 Graviditet, 6 eller flera ADG, minst en allvarlig ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

15 ACG-konferens VGR 2008-10-03 Lennart Carlsson 2008-10-01 1800
Övergående, tidsbegränsad, lindrig samt allvarlig art 1900 Övergående, tidsbegränsad, allvarlig art samt Troligen återkommande - ålder 1 år 2000 Övergående, tidsbegränsad, allvarlig art samt Troligen återkommande - ålder 2-5 år 2100 Övergående, tidsbegränsad, allvarlig art samt Troligen återkommande - ålder >5 år, utan allergi 2200 Övergående, tidsbegränsad, allvarlig art samt Troligen återkommande - ålder >5 år, med allergi 2300 Kronisk medicinsk, stabil samt Övergående, tidsbegränsad, lindrig art 2400 Ögon eller dental samt Övergående, tidsbegränsad, lindrig art 2500 Psykosocial, utan Psykosocial instabil samt Övergående, tidsbegränsad, lindrig art 2600 Psykosocial, med Psykosocial instabil, utan Psykosocial stabil samt Övergående, tidsbegränsad, lindrig art 2700 Psykosocial, med Psykosocial stabil och instabil samt Övergående, tidsbegränsad, lindrig art 2800 Övergående, tidsbegränsad, allvarlig art samt Troligen återkommande 2900 Övergående, tidsbegränsad, lindrig och allvarlig art samt Troligen återkommande - ålder 1 år 3000 Övergående, tidsbegränsad, allvarlig och lindrig art samt Troligen återkommande - ålder 2-5 år 3100 Övergående, tidsbegränsad, allvarlig och lindrig art samt Troligen återkommande - ålder 6-11 år 3200 Övergående, tidsbegränsad, allvarlig och lindrig art samt Troligen återkommande - ålder >12 år, utan allergi ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

16 ACG-konferens VGR 2008-10-03 Lennart Carlsson 2008-10-01 ACG-nr
Beskrivning 3300 Övergående, tidsbegränsad, allvarlig och lindrig art samt Troligen återkommande - ålder >12 år, med allergi 3400 Ögon och Dental och Övergående, tidsbegränsad, lindrig art samt Troligen återkommande 3500 Psykosocial och Övergående, tidsbegränsad, lindrig art samt Troligen återkommande 3600 Kronisk medicinsk stabil och Övergående, tidsbegränsad, lindrig och allvarlig art samt Troligen återkommande 3700 Psykosocial och Övergående, tidsbegränsad, lindrig och allvarlig art samt Troligen återkommande 3800 2-3 andra ADG-kombinationer - ålder 17 år eller mer 3900 2-3 andra ADG-kombinationer, män - ålder år 4000 2-3 andra ADG-kombinationer, kvinnor - ålder år 4100 2-3 andra ADG-kombinationer - ålder 35 år och äldre 4210 4-5 andra ADG-kombinationer - ålder 1-17 år, ingen allvarlig 4220 4-5 andra ADG-kombinationer - ålder 1-17 år, minst en allvarlig 4310 4-5 andra ADG-kombinationer - ålder år, ingen allvarlig 4320 4-5 andra ADG-kombinationer - ålder år, en allvarlig 4330 4-5 andra ADG-kombinationer - ålder år, minst två allvarliga 4410 4-5 andra ADG-kombinationer - ålder 45 år eller äldre, ingen allvarlig 4420 4-5 andra ADG-kombinationer - ålder 45 år eller äldre, en allvarlig 4430 4-5 andra ADG-kombinationer - ålder 45 år eller äldre, minst två allvarliga 4510 6-9 andra ADG-kombinationer - ålder 1-5 år, ingen allvarlig 4520 6-9 andra ADG-kombinationer - ålder 1-5 år, minst en allvarlig 4610 6-9 andra ADG-kombinationer - ålder 6-17 år, ingen allvarlig 4620 6-9 andra ADG-kombinationer - ålder 6-17 år, minst en allvarlig ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

17 ACG-konferens VGR 2008-10-03 Lennart Carlsson 2008-10-01 4710
6-9 andra ADG-kombinationer, män - ålder år, ingen allvarlig 4720 6-9 andra ADG-kombinationer, män - ålder år, en allvarlig 4730 6-9 andra ADG-kombinationer, män - ålder år, minst 2 allvarliga 4810 6-9 andra ADG-kombinationer, kvinnor - ålder år, ingen allvarlig 4820 6-9 andra ADG-kombinationer, kvinnor - ålder år, en allvarlig 4830 6-9 andra ADG-kombinationer, kvinnor - ålder år, minst 2 allvarliga 4910 6-9 andra ADG-kombinationer - ålder 35 år eller äldre, högst en allvarlig 4920 6-9 andra ADG-kombinationer - ålder 35 år eller äldre, två allvarliga 4930 6-9 andra ADG-kombinationer - ålder 35 år eller äldre, tre allvarliga 4940 6-9 andra ADG-kombinationer - ålder 35 år eller äldre, minst 4 allvarliga 5010 10 eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 1-17 år, ingen allvarlig 5020 10 eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 1-17 år, en allvarlig 5030 10 eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 1-17 år, två allvarliga 5040 10 eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 18 år eller äldre, högst en allvarlig 5050 10 eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 18 år eller äldre, två allvarliga 5060 10 eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 18 år eller äldre, tre allvarliga 5070 10 eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 18 år eller äldre, minst 4 allvarliga 5100 Ingen diagnos eller endast ogrupperade diagnoser 5310 Barn under 1 år, 0-5 ADG-kombinationer, inga allvarliga 5320 Barn under 1 år, 0-5 ADG-kombinationer, minst en allvarlig 5330 Barn under 1 år, 6 eller fler ADG-kombinationer, inga allvarliga 5340 Barn under 1 år, 6 eller fler ADG-kombinationer, minst en allvarlig 9900 Ogiltig ålder ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

18 ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

19 Blekinge läns landsting Scand J Prim Health Care 2004;22:174-79
Slutsats Inom primärvården är det en klar dominans, i närapå lika proportioner, av följande fyra typer av sjukdom: ”tidsbegränsade/övergående”, ”troligen återkommande”, ”långvariga” och ”tecken/symtom”. Den allt övervägande patientkategorien är de patienter som har endast en sjukdomstyp, medan omkring en tredjedel av patienterna har en blandning av en eller flera sjukdomstyper under en ettårsperiod. Blekinge läns landsting Scand J Prim Health Care 2004;22:174-79 LC/051209 Karolinska Institutet/CeFAM

20 Sjukdomsmönstren var stabila över tid
Slutsats Omkring 3/4 av invånarna hade ett eller flera diagnos-registrerade distriktsläkarbesök inom en treårsperiod. Sjukdomsmönstren var stabila över tid såväl på landstingsnivå som på vårdcentralsnivå. ACG-systemet synes användbart för att beskriva och förutsäga hur patientkategorier fördelar sig över tid, och kan därmed förse oss med information i syfte att analysera och hantera primärvård i Sverige och andra skandinaviska länder. Blekinge läns landsting Tre år; Landsting resp vårdcentraler LC/051209 Karolinska Institutet/CeFAM

21 Slutsats ACG-systemet, med fokus på ett samlat hälsostatus för varje patient, visade sig vara tillämpbart och utgöra ett intressant sätt att beskriva dragen i primärvården inom en kommun. Med sjukdomsbördan i fokus, erbjuder ACG-systemet således ett alternativ till rutinmässig statistik över besök, sjukdomar och åtgärder. Gagnefs kommun Int J Health Plan Mgmt 2002;17:269-82 LC/051209 Karolinska Institutet/CeFAM

22 ACG-kluster – VC-nivå ACG-konferens VGR 2008-10-03
Lennart Carlsson

23 Slutsats ACG-vikterna var en betydelsefull faktor för att förklara och estimera variationerna i de individuella patientkostnaderna i primärvården. Ålder och kön kunde förklara kostnadsvariationerna till endast en ringa del. ACG-systemets användbarhet tycks dock känslig för den noggrannhet som läkarna visar vid klassificering och kodning av diagnoser. Ryds vårdcentral Kostnad per patient (KPP) vid Ödeshögs vårdcentral LC/051209 Karolinska Institutet/CeFAM

24 Resursfördelning enligt ACG
ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

25 Samlande slutsatser Data på individnivå kan hämtas från skilda patientregister och användas för att skapa grupper av patienter på olika nivåer. Individdata kan användas för kliniska och ekonomiska ändamål; för att karaktärisera vissa sjukdomar eller för att belysa patientkategorier utifrån komlexitetsgrad. Patientbaserad kategoriindelning visar ett kompletterande mönster av sjukdomsbördan hos en avgränsad befolkning, och kan utgöra en grund för vidare analyser av intressanta patientgrupper. Abstract Clinical and economic features of categories of patients in defined populations LC/051209 Karolinska Institutet/CeFAM

26 Disposition Praktiskt tillvägagångssätt ACG-grupperingens idé
ACG-systemets användningsområden beskrivning resursfördelning ACG-tillämpningen i dag inom VG-regionen i Sverige internationellt Utvecklingslinjer ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

27 År 2006 År 2007 År 2008 ID: 19970012458 Kön: Man Ålder: 56
x x x x x E119 E119 I10- E109 H612 J06-P L600 I50- ID: Kön: Man Ålder: 56 Listad hos: ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

28 Exempel på indata - patientfil
" " 3 "Man" 41 "Gråbo" " " 5 "Kvinna" 41 "Gråbo" " " 4 "Kvinna" 80 "Backa" " " 1 "Kvinna" 41 "Lerum" " " 1 "Man" 41 "Lerum" " " 4 "Kvinna" 21 "Saknas" " " 2 "Man" 41 "Lerum" " " 1 "Man" 41 "Gråbo" " " 5 "Kvinna" 41 "Gråbo" ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

29 Exempel på indata - diagnosfil
" " 2 "I109" :00:00 "P010" " " 3 "I831" :00:00 "P010" " " 1 "Z760" :00:00 "P010" " " 1 "Z251" :00:00 "P015" " " 4 "M170" :00:00 "P010" " " 1 "I10-" :00:00 "P010" " " 1 "B029" :00:00 "015" " " 1 "Z760" :00:00 "P010" " " 1 "A692" :00:00 "P010" " " 1 "J01-" :00:00 "P010" ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

30 ”cross-walk” - - - mappning - - översättnings- tabell . . . L569 L56
KSH97P +9 ICD-10 fullkod . . . ”cross-walk” - - - mappning - - översättnings- tabell L539 L53 L53-P L569 L56 L56-P L570 L57.0 L589 L58 L58-P L600 L60.0 L609P L609 L63- L63 L639 L659 L65 L65-P L68- L68 L689 L70- L70 . . . R103P R10.3 R104P R10.4 R108P R110P R11 R111P R119 R12- R12 R129 . . . . . . ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

31 Exempel på indata – diagnosfil efter mappning
Z251 Z76.0 B02 I10 A69.2 J01 Z76.0 ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

32 År 2006 År 2007 År 2008 ID: 100458 Kön: Man Ålder: 56 x x x x x E119
H612 J06-P L600 I50- ID: Kön: Man Ålder: 56 ICD: E119, J06-P, I10-, L600, E109, I50- ADG: 10, , , 1, (11), (11) ACG: - 4 ADG, (1 ’major’) - >45 år = ACG: 4420 ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

33 Exempel på ACG-fördelning – totalt för regionen
1800 Acute Minor/Acute Major 30590 4,110509 1900 Acute Minor/Likely to Recur, Age 1 2699 0,362676 2000 Acute Minor/Likely to Recur, Age 2 to 5 7621 1,024066 2100 Acute Minor/Likely to Recur, Age 6+, w/o Allergy 39384 5,292197 2200 Acute Minor/Likely to Recur, Age 6+, w/ Allergy 5580 0,749809 2300 Acute Minor/Chronic Medical: Stable 21438 2,880716 2400 Acute Minor/Eye & Dental 259 0,034803 2500 Acute Minor/Psychosocial, w/o Psychosocial Unstable 9364 1,258281 ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

34 Exempel på ACG-fördelning – sorterat per vårdenhet
305112 Vårdcentralen Gråbo 1800 Acute Minor/Acute Major 196 4,213242 1900 Acute Minor/Likely to Recur, Age 1 21 0,451419 2000 Acute Minor/Likely to Recur, Age 2 to 5 57 1,225279 2100 Acute Minor/Likely to Recur, Age 6+, w/o Allergy 228 4,901118 2200 Acute Minor/Likely to Recur, Age 6+, w/ Allergy 32 0,687876 2300 Acute Minor/Chronic Medical: Stable 155 3,3319 ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

35 Disposition ACG-grupperingens idé Praktiskt tillvägagångssätt
ACG-systemets användningsområden beskrivning resursfördelning ACG-tillämpningen i dag inom VG-regionen i Sverige internationellt Utvecklingslinjer ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

36 Boende Ansvar Produktion
Vårdcentral # listade: ≈ 2 500 # besök: ≈ 3 200 # patienter: ≈ 1 800 År 2007 ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

37 Från Karens serie ACG-konferens VGR 2008-10-03
X % tar X % resurser…. ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

38 Åldersfördelning patienter A-köping (röd) – B-stad (blå)
ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

39 ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

40 Resursfördelning PV - ACG
”Resultat av beräkning av RAR och R2 RAR R2 3 åldersgrupper 5 % 6 % 6 åldersgrupper 5 % 5 % ACG ojusterat 33 % 37 % ACG ej ogrupperade 32 % 36 % (SLL/LK-Vårdersättningar)

41 Disposition ACG-grupperingens idé Praktiskt tillvägagångssätt
ACG-systemets användningsområden beskrivning resursfördelning ACG-tillämpningen i dag inom VG-regionen i Sverige internationellt Utvecklingslinjer ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

42 Min kartbild över Sverige = Karens
ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

43 Disposition Utvecklingslinjer ACG-grupperingens idé
Praktiskt tillvägagångssätt ACG-systemets användningsområden beskrivning resursfördelning ACG-tillämpningen i dag inom VG-regionen i Sverige internationellt Utvecklingslinjer ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

44 Jonathans ”triangel” ACG-konferens VGR 2008-10-03
Lennart Carlsson

45 Min bild över Läkemedel PM Markörer ACG-konferens VGR 2008-10-03
Lennart Carlsson

46 Wider spread - wider use
Development of a drug - the need for it - the market for it - the original idea - purification - testing in lab - testing live - clinical trials Day-to-day use Wider indications ACG-konferens VGR Lennart Carlsson

47 Min rubrik – ACG family For better for worse ACG-konferens VGR
Lennart Carlsson


Ladda ner ppt "Lennart Carlsson MSc, MPH, PhD"

Liknande presentationer


Google-annonser