Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lennart Carlsson MSc, MPH, PhD CeFAM KAROLINSKA INSTITUTET ACG-konferens Västra Götalandregionen 3 oktober 2008 --- --- --- ”ACG-teori” Lennart Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lennart Carlsson MSc, MPH, PhD CeFAM KAROLINSKA INSTITUTET ACG-konferens Västra Götalandregionen 3 oktober 2008 --- --- --- ”ACG-teori” Lennart Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 Lennart Carlsson MSc, MPH, PhD CeFAM KAROLINSKA INSTITUTET ACG-konferens Västra Götalandregionen 3 oktober ”ACG-teori” Lennart Carlsson Ekonomikonsult

2 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Bild på lapande barn Min bakgrund - mitt credo Exempel på inskjutna bilder …

3 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Disposition ACG-grupperingens idé Praktiskt tillvägagångssätt ACG-systemets användningsområden –beskrivning –resursfördelning ACG-tillämpningen i dag – inom VG-regionen – i Sverige – internationellt Utvecklingslinjer – internationellt – i Sverige

4 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Bild på knappar (avhandlingens omslag) Sortering Exempel på inskjutna bilder …

5 ÖLI: 56 Diabetes: 24 Astma: Sjukdomar tenderar att samlas kring enstaka individer … … sjukdomar är inte statistiskt normalfördelade … Barbara Starfield Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

6 Diabetes enbartÖLI enbart Diabetes samt ÖLI ACG 0900ACG 0300 ACG 2300 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

7 Diagnoser - koder KSH97P / ICD-10  Sjukdomstyp - ADG ’Aggregated Diagnosis Groups’    Patientkategorier - ACG ’Adjusted Clinical Groups’ (108) Diagnoser Patienter Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

8 Diagnos: epikondylit ”golf- armbåge” Diagnos: hud- infektion Diagnos: diabetes, ej insulin- beroende ADG 1 (Kortvarig,mindre allvarlig) ADG 10 (Bestående, medicinsk, stabil) Typ- till- del- ning enligt givna krite- rier (32 st ADG ) Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

9 Duration of the condition (”acute”, ”recurrent” or ”chronic”) – How long will healthcare resources be required for the management or this condition? Severity of the condition (e.g. ”minor and stable” versus ”major and unstable”) – How intensely must healthcare resources be applied to manage the condition? Diagnostic certainty (”symptoms” versus “documented disease”) – Will a diagnostic evaluation be needed or will services or treatment be the primary focus? Aetiology of the condition (“infectious”, “injury” or other) – What types of healthcare services will likely be used? Speciality care involvement (“medical”, “surgical”, “obstetric, “hematology”, etc) – To what degree will speciality care services be required? Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

10 ADG Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

11 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR ADG- nr Benämning 1Övergående, lindrig 2Övergående, lindrig - infektion 3Övergående, allvarlig 4Övergående, allvarlig - infektion 5Allergisk 6Astmatisk 7Återkommande 8Återkommande - infektion 9Återkommande, progressiv 10Kronisk medicinsk, stabil 11Kronisk medicinsk, instabil 12Kronisk specialitet, stabil - ortopedisk 13Kronisk specialitet, stabil - ÖNH 14Kronisk specialitet, stabil - ögon 16Kronisk specialitet, instabil - ortopedisk 17Kronisk specialitet, instabil - ÖNH ADG- nr Benämning 18Kronisk specialitet, instabil - ögon 20Dermatologisk 21Skada/Ogynnsam effekt, lindrig 22Skada/Ogynnsam effekt, allvarlig 23Psykosocial, övergående, lindrig 24Psykosocial, återkommande, stabil 25Psykosocial, återkommande, instabil 26Symtom, lindrig 27Symtom, osäker 28Symtom, allvarlig 29Distinkt ("Discretionary") 30Bevakning ("See and Reassure") 31Preventiv / Administrativ 32Malignitet 33Graviditet 34Dental

12 Diagnos: epikondylit ”golf- armbåge” Diagnos: hud- infektion Diagnos: diabetes, ej insulin- beroende ADG 1 (Kortvarig,mindre allvarlig) ADG 10 (Bestående, medicinsk, stabil) ACG 2300 (Kombinationen kortvarigt, mindre allvarligt och bestående, stabilt hälsoläge) Typ- till- del- ning enligt givna krite- rier (32 st ADG ) Grupperings- schema Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

13 Second step each patient fall into one (1) patient category (=ACG) - by combining types of morbidity (=ADG) Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

14 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR ACG-nrBeskrivning 0100Övergående, tidsbegränsad, lindrig art - ålder 1 år 0200Övergående, tidsbegränsad, lindrig art - ålder 2-5 år 0300Övergående, tidsbegränsad, lindrig art - ålder 6 år och äldre 0400Övergående, tidsbegränsad, allvarlig art 0500Troligen återkommande, utan allergi 0600Troligen återkommande, med allergi 0700Astma 0800Kronisk medicinsk, instabil 0900Kronisk medicinsk, stabil 1000Kronisk specialitet 1100Ögon eller dental 1200Kronisk specialitet, instabil 1300Psykosocial, utan Psykosocial instabil 1400Psykosocial, med Psykosocial instabil, utan Psykosocial stabil 1500Psykosocial, med Psykosocial stabil och instabil 1600Preventiv och/eller Administrativ 1710Graviditet, 0-1 ADG 1720Graviditet, 2-3 ADG, ingen allvarlig 1730Graviditet, 2-3 ADG, minst en allvarlig 1740Graviditet, 4-5 ADG, ingen allvarlig 1750Graviditet, 4-5 ADG, minst en allvarlig 1760Graviditet, 6 eller flera ADG, ingen allvarlig 1770Graviditet, 6 eller flera ADG, minst en allvarlig

15 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Övergående, tidsbegränsad, lindrig samt allvarlig art 1900Övergående, tidsbegränsad, allvarlig art samt Troligen återkommande - ålder 1 år 2000Övergående, tidsbegränsad, allvarlig art samt Troligen återkommande - ålder 2-5 år 2100Övergående, tidsbegränsad, allvarlig art samt Troligen återkommande - ålder >5 år, utan allergi 2200Övergående, tidsbegränsad, allvarlig art samt Troligen återkommande - ålder >5 år, med allergi 2300Kronisk medicinsk, stabil samt Övergående, tidsbegränsad, lindrig art 2400Ögon eller dental samt Övergående, tidsbegränsad, lindrig art 2500Psykosocial, utan Psykosocial instabil samt Övergående, tidsbegränsad, lindrig art 2600Psykosocial, med Psykosocial instabil, utan Psykosocial stabil samt Övergående, tidsbegränsad, lindrig art 2700Psykosocial, med Psykosocial stabil och instabil samt Övergående, tidsbegränsad, lindrig art 2800Övergående, tidsbegränsad, allvarlig art samt Troligen återkommande 2900Övergående, tidsbegränsad, lindrig och allvarlig art samt Troligen återkommande - ålder 1 år 3000Övergående, tidsbegränsad, allvarlig och lindrig art samt Troligen återkommande - ålder 2-5 år 3100Övergående, tidsbegränsad, allvarlig och lindrig art samt Troligen återkommande - ålder 6-11 år 3200Övergående, tidsbegränsad, allvarlig och lindrig art samt Troligen återkommande - ålder >12 år, utan allergi

16 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR ACG-nrBeskrivning 3300Övergående, tidsbegränsad, allvarlig och lindrig art samt Troligen återkommande - ålder >12 år, med allergi 3400Ögon och Dental och Övergående, tidsbegränsad, lindrig art samt Troligen återkommande 3500Psykosocial och Övergående, tidsbegränsad, lindrig art samt Troligen återkommande 3600Kronisk medicinsk stabil och Övergående, tidsbegränsad, lindrig och allvarlig art samt Troligen återkommande 3700Psykosocial och Övergående, tidsbegränsad, lindrig och allvarlig art samt Troligen återkommande andra ADG-kombinationer - ålder 17 år eller mer andra ADG-kombinationer, män - ålder år andra ADG-kombinationer, kvinnor - ålder år andra ADG-kombinationer - ålder 35 år och äldre andra ADG-kombinationer - ålder 1-17 år, ingen allvarlig andra ADG-kombinationer - ålder 1-17 år, minst en allvarlig andra ADG-kombinationer - ålder år, ingen allvarlig andra ADG-kombinationer - ålder år, en allvarlig andra ADG-kombinationer - ålder år, minst två allvarliga andra ADG-kombinationer - ålder 45 år eller äldre, ingen allvarlig andra ADG-kombinationer - ålder 45 år eller äldre, en allvarlig andra ADG-kombinationer - ålder 45 år eller äldre, minst två allvarliga andra ADG-kombinationer - ålder 1-5 år, ingen allvarlig andra ADG-kombinationer - ålder 1-5 år, minst en allvarlig andra ADG-kombinationer - ålder 6-17 år, ingen allvarlig andra ADG-kombinationer - ålder 6-17 år, minst en allvarlig

17 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR andra ADG-kombinationer, män - ålder år, ingen allvarlig andra ADG-kombinationer, män - ålder år, en allvarlig andra ADG-kombinationer, män - ålder år, minst 2 allvarliga andra ADG-kombinationer, kvinnor - ålder år, ingen allvarlig andra ADG-kombinationer, kvinnor - ålder år, en allvarlig andra ADG-kombinationer, kvinnor - ålder år, minst 2 allvarliga andra ADG-kombinationer - ålder 35 år eller äldre, högst en allvarlig andra ADG-kombinationer - ålder 35 år eller äldre, två allvarliga andra ADG-kombinationer - ålder 35 år eller äldre, tre allvarliga andra ADG-kombinationer - ålder 35 år eller äldre, minst 4 allvarliga eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 1-17 år, ingen allvarlig eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 1-17 år, en allvarlig eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 1-17 år, två allvarliga eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 18 år eller äldre, högst en allvarlig eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 18 år eller äldre, två allvarliga eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 18 år eller äldre, tre allvarliga eller fler andra ADG-kombinationer - ålder 18 år eller äldre, minst 4 allvarliga 5100Ingen diagnos eller endast ogrupperade diagnoser 5310Barn under 1 år, 0-5 ADG-kombinationer, inga allvarliga 5320Barn under 1 år, 0-5 ADG-kombinationer, minst en allvarlig 5330Barn under 1 år, 6 eller fler ADG-kombinationer, inga allvarliga 5340Barn under 1 år, 6 eller fler ADG-kombinationer, minst en allvarlig 9900Ogiltig ålder

18 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

19 Slutsats Inom primärvården är det en klar dominans, i närapå lika proportioner, av följande fyra typer av sjukdom: ”tidsbegränsade/övergående”, ”troligen återkommande”, ”långvariga” och ”tecken/symtom”. Den allt övervägande patientkategorien är de patienter som har endast en sjukdomstyp, medan omkring en tredjedel av patienterna har en blandning av en eller flera sjukdomstyper under en ettårsperiod. Blekinge läns landsting Scand J Prim Health Care 2004;22: LC/051209Karolinska Institutet/CeFAM

20 Slutsats Omkring 3 / 4 av invånarna hade ett eller flera diagnos- registrerade distriktsläkarbesök inom en treårsperiod. Sjukdomsmönstren var stabila över tid såväl på landstingsnivå som på vårdcentralsnivå. ACG-systemet synes användbart för att beskriva och förutsäga hur patientkategorier fördelar sig över tid, och kan därmed förse oss med information i syfte att analysera och hantera primärvård i Sverige och andra skandinaviska länder. Blekinge läns landsting Tre år; Landsting resp vårdcentraler LC/051209Karolinska Institutet/CeFAM

21 Slutsats ACG-systemet, med fokus på ett samlat hälsostatus för varje patient, visade sig vara tillämpbart och utgöra ett intressant sätt att beskriva dragen i primärvården inom en kommun. Med sjukdomsbördan i fokus, erbjuder ACG-systemet således ett alternativ till rutinmässig statistik över besök, sjukdomar och åtgärder. Gagnefs kommun Int J Health Plan Mgmt 2002;17: LC/051209Karolinska Institutet/CeFAM

22 ACG-kluster – VC-nivå Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

23 Slutsats ACG-vikterna var en betydelsefull faktor för att förklara och estimera variationerna i de individuella patientkostnaderna i primärvården. Ålder och kön kunde förklara kostnadsvariationerna till endast en ringa del. ACG-systemets användbarhet tycks dock känslig för den noggrannhet som läkarna visar vid klassificering och kodning av diagnoser. Ryds vårdcentral Kostnad per patient (KPP) vid Ödeshögs vårdcentral LC/051209Karolinska Institutet/CeFAM

24 Resursfördelning enligt ACG Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

25 Samlande slutsatser Data på individnivå kan hämtas från skilda patientregister och användas för att skapa grupper av patienter på olika nivåer. Individdata kan användas för kliniska och ekonomiska ändamål; för att karaktärisera vissa sjukdomar eller för att belysa patientkategorier utifrån komlexitetsgrad. Patientbaserad kategoriindelning visar ett kompletterande mönster av sjukdomsbördan hos en avgränsad befolkning, och kan utgöra en grund för vidare analyser av intressanta patientgrupper. Abstract Clinical and economic features of categories of patients in defined populations LC/051209Karolinska Institutet/CeFAM

26 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Disposition ACG-grupperingens idé Praktiskt tillvägagångssätt ACG-systemets användningsområden –beskrivning –resursfördelning ACG-tillämpningen i dag – inom VG-regionen – i Sverige – internationellt Utvecklingslinjer – internationellt – i Sverige

27 År 2006År 2007År 2008 E119 J06-P E109I10- I50-L600 xxx Kön: Man Ålder: 56 ID: E119H612 xx Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Listad hos:

28 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR " "3"Man"41"Gråbo" " "5"Kvinna"41"Gråbo" " "4"Kvinna"80"Backa" " "1"Kvinna"41"Lerum" " "1"Man"41"Lerum" " "4"Kvinna"21"Saknas" " "2"Man"41"Lerum" " "1"Man"41"Gråbo" " "5"Kvinna"41"Gråbo" Exempel på indata - patientfil

29 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR " "2"I109" :00:00"P010" " "3"I831" :00:00"P010" " "1"Z760" :00:00"P010" " "1"Z251" :00:00"P015" " "4"M170" :00:00"P010" " "1"I10-" :00:00"P010" " "1"B029" :00:00"015" " "1"Z760" :00:00"P010" " "1"A692" :00:00"P010" " "1"J01-" :00:00"P010" Exempel på indata - diagnosfil

30 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR L539 L53 L53-PL53 L569 L56 L56-PL56 L570L57.0 L589 L58 L58-PL58 L600L60.0 L609PL609 L63-L63 L639 L63 L659 L65 L65-PL65 L68-L68 L689 L68 L70-L70 KSH97P +9 ICD-10 fullkod ”cross-walk” mappning -- - översättnings- tabell R103PR10.3 R104PR10.4 R108PR10.4 R110PR11 R111P R11 R119R11 R119 R11 R12-R12 R129R12...

31 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR I I M Z Z B I A J Z76.0 Exempel på indata – diagnosfil efter mappning

32 År 2006År 2007År 2008 E119 J06-P E109I10- I50-L600 xxx Kön: Man Ålder: 56 ID: ICD: E119, J06-P, I10-, L600, E109, I50- E119H612 xx = ACG: 4420 ACG:- 4 ADG, (1 ’major’) - >45 år ADG: 10, 2, 11, 1, (11), (11) Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

33 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Acute Minor/Acute Major305904, Acute Minor/Likely to Recur, Age , Acute Minor/Likely to Recur, Age 2 to , Acute Minor/Likely to Recur, Age 6+, w/o Allergy393845, Acute Minor/Likely to Recur, Age 6+, w/ Allergy55800, Acute Minor/Chronic Medical: Stable214382, Acute Minor/Eye & Dental2590, Acute Minor/Psychosocial, w/o Psychosocial Unstable93641, Exempel på ACG-fördelning – totalt för regionen

34 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Vårdcentralen Gråbo1800Acute Minor/Acute Major1964, Vårdcentralen Gråbo1900Acute Minor/Likely to Recur, Age 1210, Vårdcentralen Gråbo2000Acute Minor/Likely to Recur, Age 2 to 5571, Vårdcentralen Gråbo2100Acute Minor/Likely to Recur, Age 6+, w/o Allergy2284, Vårdcentralen Gråbo2200Acute Minor/Likely to Recur, Age 6+, w/ Allergy320, Vårdcentralen Gråbo2300Acute Minor/Chronic Medical: Stable1553,3319 Exempel på ACG-fördelning – sorterat per vårdenhet

35 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Disposition ACG-grupperingens idé Praktiskt tillvägagångssätt ACG-systemets användningsområden –beskrivning –resursfördelning ACG-tillämpningen i dag – inom VG-regionen – i Sverige – internationellt Utvecklingslinjer – internationellt – i Sverige

36 År 2007 Vårdcentral # besök: ≈ # patienter: ≈ # listade: ≈ Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Boende Ansvar Produktion

37 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Från Karens serie X % tar X % resurser….

38 Åldersfördelning patienter A-köping (röd) – B-stad (blå) Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

39 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

40 ”Resultat av beräkning av RAR och R2 RARR 2 3 åldersgrupper5 %6 % 6 åldersgrupper5 %5 % ACG ojusterat33 %37 % ACG ej ogrupperade32 %36 % (SLL/LK-Vårdersättningar) Resursfördelning PV - ACG

41 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Disposition ACG-grupperingens idé Praktiskt tillvägagångssätt ACG-systemets användningsområden –beskrivning –resursfördelning ACG-tillämpningen i dag – inom VG-regionen – i Sverige – internationellt Utvecklingslinjer – internationellt – i Sverige

42 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Min kartbild över Sverige = Karens

43 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Disposition ACG-grupperingens idé Praktiskt tillvägagångssätt ACG-systemets användningsområden –beskrivning –resursfördelning ACG-tillämpningen i dag – inom VG-regionen – i Sverige – internationellt Utvecklingslinjer – internationellt – i Sverige

44 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Jonathans ”triangel”

45 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Min bild över -Läkemedel -PM -Markörer

46 Wider spread - wider use Development of a drug - the need for it - the market for it - the original idea - purification - testing in lab - testing live - clinical trials Day-to-day use Wider indications Lennart Carlsson ACG-konferens VGR

47 Lennart Carlsson ACG-konferens VGR Min rubrik – ACG family For better for worse


Ladda ner ppt "Lennart Carlsson MSc, MPH, PhD CeFAM KAROLINSKA INSTITUTET ACG-konferens Västra Götalandregionen 3 oktober 2008 --- --- --- ”ACG-teori” Lennart Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser