Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fallförebyggande arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fallförebyggande arbete"— Presentationens avskrift:

1 Fallförebyggande arbete
Irene Vikman Doktorand, leg sjukgymnast Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap 090511

2 Fall bland äldre är vanligt förekommande…..
Generellt i samhället ungefär 30 %, motsvarande en förekomst av fall/1000 PY (Tinetti 1988, Lukkinen 1994, Vikman 2009ej publicerat) Förekomsten ökar och är två-tre gånger högre i särskilt boende ( Jensen 2002)

3 Konsekvensen av fall Fallet i sig kanske inte är ”farligt”, det är konsekvensen och dess värde som är hotet Fysiska skador – ungefär 40 % lindrig eller måttlig skada, 10 % allvarlig skada, 1-2 % höftfraktur Psykologisk påverkan: rädsla för fall 29-92% (fallare) ej fallit 29-65%

4 Riskfaktorer Ca 400 identifierade riskfaktorer
Ej påverkbara : hög ålder, kvinnligt kön Individ (inre) Miljö (yttre) En del riskfaktorer mer ”stabila”, andra mer ”fluktuerande”. Ju fler riskfaktorer desto högre fallrisk

5 Identifiera individer med risk
Enkel fråga ”Har du fallit det senaste året, frekvens, sammanhang?” + gångsvårigheter = undersök!! Personalens uppfattning om personens risk för fall ( hög eller låg) Multifaktoriella riskbedömningar (fysisk förmåga, hemmiljö, syn, mediciner, kardiovaskulär undersökning) Downton Fall risk index

6 Downton fall risk index
Predicerar fall Undersökt bland boende i särskilt boende ; hög sensitivitet Bör upprepas var tredje månad. ( Rosendal, E Predciton of falls among older people in residential care facilities by the Downton index2002)

7 Fallprevention Syfte: Minska antal fallolyckor
Minska antal svåra skador Varför?? Mänskligt lidande Stora samhällskostnader

8 Samhällskostnader Den totala samhällskostnaden 14 miljarder
De direkta kostnaderna 5 miljarder Livskvalitetsförsämring 9 miljarder = 1.500:- / svensk medborgare

9 Fallprevention Evidensgraderad
Multifaktoriella individuella program (A) Styrke- och balansträning, riskreduktion i hemmet, synbedömning, översyn av medicinering Utbildning och kunskapsöverföring (D) Hur får man äldre att delta i fallpreventionsprogram? (D)

10 Träning som visat sig ge effekt
Styrka och balans, rörlighet och uthållighet ( styrka och balans de viktigaste) Tai Chi Individuella program

11 Interventioner som det inte finns stöd för i litteraturen
Rask gång Lågintensiv motion kombinerad med inkontinensprogram Gruppmotion (oriktad) Kognitiv och beteendeinterventioner Remiss för korrektion av syn Vitamin D (förebygga benskörhet) Höftskydd (förebygga svår skada)

12 Lästips ”Fallolyckor bland äldre personer” Harald Gyllensvärd 2009 Clinical practice guideline for assessment and prevention of falls in older people Cochrane Database ”Interventions for preventing falls in older people living in the community” Gillespie LD et.al 2009

13 QUALY; kvalitetsjusterade levnadsår
livskvalitet 1.0 Hälsovinster vid förebyggd höftfraktur Hälsovinster efter operation levnadsår


Ladda ner ppt "Fallförebyggande arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser