Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport Februari 2010. Konjunkturuppgången på fastare mark.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport Februari 2010. Konjunkturuppgången på fastare mark."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport Februari 2010

2 Konjunkturuppgången på fastare mark

3 Tillväxten stiger i världen BNP i Sverige, euroområdet och USA % % Kvartalsförändring i procent uppräknade till årstakt, säsongsrensade dataKällor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

4 Stigande förtroende Inköpschefsindex Anm. Index över 50 indikerar tillväxtKällor: Institute for Supply Management, Markit Economics och Swedbank

5 Positivare signaler på arbetsmarknaden Sysselsatta, 1000-tals personer, säsongsrensade data, 3-månaders glidande medelvärde Källa: SCB

6 Mindre risker från finansiella marknader TED-spread, räntepunkter Anm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbankränta och tre månaders statsskuldväxel. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

7 Men återhämtning från låg nivå Index, 2005 = 100, säsongsrensade data Källa: SCB

8 Sysselsättningen fallit mindre än förväntat Årlig procentuell förändring % % Källor: SCB och Riksbanken Anm. Data för sysselsättning före 2001 är länkad av Riksbanken.

9 Arbetslösheten fortsatt hög Procent av arbetskraften, säsongsrensade data % % Anm. Data före 1993 är länkad av Riksbanken. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år. Källor: SCB och Riksbanken

10 Lägre kostnadstryck Årlig procentuell förändring % % Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

11 Starkare krona TCW-växelkurs, index 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken Anm. Utfallen är dagskurser och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

12 Avtagande inflation Årlig procentuell förändring % Källor: SCB och RiksbankenAnm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

13 Från krisränta till penningpolitik i lågkonjunktur Procent, kvartalsmedelvärden % % Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.Källa: Riksbanken

14 Reporäntebanan - en prognos inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden Högre löneökningar Svagare krona % % Lägre löneökningar Högre arbetsutbud Källa: Riksbanken

15 Konjunkturuppgången på fastare mark


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport Februari 2010. Konjunkturuppgången på fastare mark."

Liknande presentationer


Google-annonser