Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skog Kunskap Kompetens Välfärd En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skog Kunskap Kompetens Välfärd En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd."— Presentationens avskrift:

1 Skog Kunskap Kompetens Välfärd En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd

2 4/3/2015 2 Uppgifter Skogsforskningsinstitutet (Metla) är en forsknings- och sakkunnigorganisation som utvecklar lösningar på utmaningar och frågor gällande skogsvård, skogarnas användning samt skogsrelaterade produkter, tjänster och immateriella värden.

3 De strategiska fokusområdena 4/3/2015 3 Skogarna och samhället Hållbara skogsodlingskedjor Skogsbrukets och skogsmiljöns informationslager Skogsbaserad företags- och näringsverksamhet

4 Strategiska mål 4/3/2015 4 Skogsnäringens ekonomiska, sociala och ekologiska verksamhetsförutsättningar och godtagbarhet blir bättre. Näringsverksamheten som baserar sig på skogarnas immateriella tjänster växer och blir mångsidigare. De hållbara skogsodlingskedjorna möjliggör en mångsidig användning av skogarna i föränderliga förhållanden. Näringsverksamheten som baserar sig på virke och skogsbiomassa blir starkare och värdet på produkterna och tjänsterna ökar. Skogsbrukets och skogsmiljöns informationslager utnyttjas på ett omfattande och effektivt sätt i syfte att främja bioekonomin och välfärden.

5 Forskningsprogrammen Välbefinnande via skogen (2008–2013) Värdekedjorna för träprodukter och lösningarna för virkesanskaff- ning i omvandling (2009–2013) Framtidens skogar och skogsskötsel (2012–2016) FORESTENERGY2020 (2012-2016) 4/3/2015 5 Skogar och vatten (2013 – 2017)

6 Övriga uppgifter Metla är ansvarig för flera centrala informationsservice - och myndighetsuppgifter inom skogssektorn Uppföljning av skogarnas hälsotillstånd Inventeringen av växthusgaser Skogsträdsförädling och skogsgenetiska registret Skogsstatistisk information Kontroll av bekämpnings- medel Uppgifter som virkesmätnings- lagen föreskriver National skogs- inventering 4/3/2015 6 Informations- tjänst för skogsskador

7 Organisation JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET DIREKTION ÖVERDIREKTÖR Forsknings- och utvecklingstjänster samt förmedling av kunskap och teknologi Kunder och andra intresse- gruppen Myndighetsuppgifter Kunder och andra intresse- gruppen 4/3/2015 7

8 Nationell och internationell Metla är en av de kändaste skogsforskningsorganisationerna i världen Metla är en processorganisation, som via sina regionala enheter samt olika styrgrupper och delegationer har kontaktytor över hela Finland. 4/3/2015 8

9 Finansiering & personal Personal Metla är den största skogsforskningsorganisationen i Europa, här jobbar 700 anställda av vilka 46 % är forskare. År 2012 var totalkostnaderna cirka 57 miljoner euro. Forskningens andel var 48 milj. euro Av kostnaderna stod jord- och skogsbrukministeriet för cirka 46 milj. euro, från övriga finansieringskällor (Miljöministeriet, Finlands Akademi, Tekes, EU, fonder, stiftelser osv.) kom ungefär 10 miljoner euro. 4/3/2015 9

10 Metla betjänar Beställnings- uppdrag och experthjälp Statistisk informationsservice Skogsbruks- modeller och -analyser Datasystem och metodologisk service Laboratorie- tjänster Miljökonsekvens- uppskattningar Know-how och utbildning Försäljning av Metlas publikationer Bildarkivet 4/3/2015 10

11 Metla publicerar Skogsstatistik årbok Metsäsektorin suhdannekatsaus Taimiuutiset Working Papers Dissertationes Forestales Pressmeddelanden, nyhetsbrev och nättjänster Metla publicerar i samarbete med Finska Forstvetenskapliga Samfundet: Metsätieteen aikakauskirja – på finska Silva Fennica – en internationell skogsvetenskaplig tidskrift på engelska 4/3/2015 11

12 Tack skog KUNSKAP konsekvens välfärd


Ladda ner ppt "Skog Kunskap Kompetens Välfärd En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd."

Liknande presentationer


Google-annonser