Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Begrepp och fackuttryck

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Begrepp och fackuttryck"— Presentationens avskrift:

1

2 Begrepp och fackuttryck
Fastighet – Byggnad Fastighet – Tomt Lagfart – Inteckning/Pantbrev – Pantsättning Servitut – Nyttjanderätt Fastighetsbevis – Gravationsbevis Bostadsrätt Månadsavgift – ”Hyra” Förmedla – Sälja x x x x x x x x

3 Fastighet – Byggnad Jordabalken – JB – 1 kap 1 §
Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. Sämjedelning är utan verkan. Jordabalken – JB – 2 kap 1 §1 st Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel. Samma sak gäller för byggnad eller anordning utanför fastigheten vid utövande av servitut.

4 Fastighet – Tomt

5 Inskrivningstermer . Lagfart – Visar vem (vilka) som är ägare till en fastighet Inteckning – Registreringsåtgärd hos inskrivningsmyndigheten (IM) Pantbrev – Bevis på att inteckning skett i fastigheten Pantsättning – Man lämnar en vara som säkerhet för ett lån (bostadsrätt)

6 Servitut – Nyttjanderätt
. Servitut – Nyttjanderätt 7 – 15 kap JB Servitut – 14 kap JB och 7 kap FBL Andra nyttjanderätter - arrende (8 – 11 kap) - hyra (12 kap) - tomträtt (13 kap) - rätt till elektrisk kraft (15 kap) - lägenhet till bostadsrätt

7 Fastighets-/Gravationsbevis
. Fastighets-/Gravationsbevis Fastighetsbevis – Fastighetsbeviset utfärdas av Lantmäteriet och innehåller alla uppgifter som finns om en fastighet i fastig-hetsregistret Gravationsbevis – Gravationsbeviset utfärdas av Inskrivningsmyndigheten och innehåller uppgift om lagfaren ägare/tomrätts-innehavare och inskrivningar (inteckningar, servitut, nyttjanderätter m.m.)

8 Bostadsrätt Bostadsrätten är en andel i en bostadsrättsförening.
Till bostadsrätten är det kopplat en lägenhet. Det är bostadsrätten, inte lägenheten, som säljs (förmedlas). Man får inte lagfart på bostadsrätten Man kan inte inteckna en bostadsrätt

9 Månadsavgift – Hyra Bostadsrätt – Årsavgift/Månadsavgift
. Bostadsrätt – Årsavgift/Månadsavgift Hyresrätt – Hyra


Ladda ner ppt "Begrepp och fackuttryck"

Liknande presentationer


Google-annonser