Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Checklistor förpackning Att ta fram en förpackning Förpackningspolicy Optimerat förpackningsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Checklistor förpackning Att ta fram en förpackning Förpackningspolicy Optimerat förpackningsarbete."— Presentationens avskrift:

1 Checklistor förpackning Att ta fram en förpackning Förpackningspolicy Optimerat förpackningsarbete

2 Förpackning - Utformning Är storleken rättvisande i vikt, volym etc? Fyllnadsgraden är den rätt rel. storleken? Godkända material? Ej hälsorisker? Tillräcklig yta för information och prismärk. Är produktinformationen beständig? Korrekta vikt och volymuppgifter? Om vikt och volym kan förändras, finns den informationen angiven? Klarar fyllutrustn. underviktstoleransen?

3 Förpackning – produktinfo. Är produktnamn samt beskrivning korrekt? Uppfylls livsmedelslagens bestämmelser? Är värdeladdad information bevisat sann? Är innehållsdeklarationen helt korrekt Är tillsatser deklarerade enligt lag? Är ev. risker vid användning tydliga? Stämmer bilder med innehåll?

4 Förpackningspolicy Ansvarig persons plats i organisationen Position relativt andra förpckningsintressen- ter i företaget Vilken funktion förpackningen skall ha Förpackningskontroll Utfomning av förpackningar Miljöutvärdering av förpackningar

5 Optimerat förpackningsarbete Sidan 1 Styrd och kontrollerad förpackningsenhet Man kan förpackningens roll i alla led Man kan gradera nyttan av förpackningen Samarbete mellan specialist – logistik – marknad Man har en anställd specialist på rätt nivå Man har en förpackningspolicy

6 Optimerat förpackningsarbete Sidan 2 Förpackningens marknads- och logistikroll är känd Konkurrensfördelar definierade Utvecklingsarbete sker, partnerskap finns Skaderisker graderade och kostnader kända Fungerande feedback och revisionsarbete Nyttan kan redovisas i ekonomiska termer


Ladda ner ppt "Checklistor förpackning Att ta fram en förpackning Förpackningspolicy Optimerat förpackningsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser