Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

14.3.20111 MinPlan och andra verktyg: Knep och knåp och fiffiga lösningar MinPlan-utbildning 14.3.2011 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "14.3.20111 MinPlan och andra verktyg: Knep och knåp och fiffiga lösningar MinPlan-utbildning 14.3.2011 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom."— Presentationens avskrift:

1 14.3.20111 MinPlan och andra verktyg: Knep och knåp och fiffiga lösningar MinPlan-utbildning 14.3.2011 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som mål att stöda undervisningen Projektledare Monica Nerdrum

2 Vanliga frågor om våra verktyg… Verktyg inom undervisningen –MinPlan, Sture, Inststure, TeRes, resursbokning, undervisningsprogrammet –Hur kan jag använda dem så jag får maximal nytta av dem? Tidsmässigt Innehållsmässigt Med tanke på studerandena Med tanke på personalen Vilka fiffiga lösningar finns det om jag vill –Planera eller följa upp undervisningen och resultaten? –Hitta uppgifter om kurser och studerande Finns det manualer? Text- eller e-guider? Kan man komma med utvecklingsförslag? 14.3.20112

3 3 Lärandemål för denna ”kurs” Efter ”godkänd kurs” förväntas den studerande kunna: Använda Sture/Inststure, TeRes och MinPlan för sitt eget arbete –Söka information i alla verktyg –Identifiera felsituationer och kunna lösa dem –Förklara centrala begrepp i verktygen Beskriva var material om verktygen finns: –Manualer, text- och e-guider, länkar... Ta kontakt med personer som kan hjälpa –Komma med ev. förslag till utveckling av verktygen och nya fiffiga lösningar Beskriva MinPlan i relation till Åbo Akademis andra databaser och system och hur de ”kommunicerar med varandra” Värdera nyttan med att använda våra verktyg för planering, uppföljning, rådgivning...

4 Vanliga frågor om MinPlan… Vad är och vem använder MinPlan? –Varför och när har MinPlan byggts upp? Har informationen i MinPlan juridisk betydelse? –Vilka styrdokument finns det om MinPlan? Hur kan jag söka information i MinPlan? –Vem bygger upp informationen? –Tidigare fanns tryckta studiehandböcker, finns nu motsvarande information i MinPlan? Vem ska jag fråga om råd? –Kan jag påverka och komma med konkreta förslag för hur MinPlan kunde utvecklas? Finns det material om MinPlan? –Text- och e-guider? –Definitioner på begrepp? 14.3.20114

5 Vad är MinPlan? MinPlan är ett verktyg med många funktioner –Kurs- och undervisningsplanering Kursdatabas Studiehelheter Utbildningsstrukturer –Studieplanering och -uppföljning Elektroniska studieplaner Studierådgivning Tentamens- och kursanmälan För att kunna ta i bruk MinPlan tilldelas roller –Studerande, tutor, lärare, examinator, egenlärare. –Som regel är det studiekansliet som meddelar Datacentralen vilka MinPlan-roller som skall tilldelas en viss person 14.3.20115

6 Start Logga in: –https://minplan.abo.fi/minplan/ ELLERhttps://minplan.abo.fi/minplan/ –MinPlan i den blå verktygsbalken till höger (om du redan är inloggad på ÅA-webben) –ÅA-användarnamn och lösenord 14.3.20116

7 Komma igång Vad vill jag som användare göra? Navigering –Kursorn ska hållas innanför MinPlan-rutan! –Grå balk till vänster eller grå rutan ovanför funktionen är navigeringsområde –Öppna med ”gul kantarell” (pekar neråt=öppen) Det finns 13 huvudflikar 14.3.20117

8 Vanliga frågor om kursdatabasen… Hur många kurser finns det i kursdatabasen (=KDB) i MinPlan? –Vilka kurser ska införas? –Av vem och när skrivs kurser in? Vad är en version jämfört med en kurs? Vilka blir konsekvenserna om jag inte alls fyller i eller har fyllt i felaktigt? –Anordnande enhet? –Typ? –Kursen är avsedd för? –Fliken arbete? Vilka fält är obligatoriska att fylla i? 14.3.20118

9 Vanliga frågor om lärandemål… Vad är lärandemål? Vilka kurser ska ha lärandemål? –när ska vi formulera lärandemål? –ska läskurser ha lärandemål? –ska vi ha lärandemål för avhandlingsarbete? –hur är det med praktiska kurser? vem arbetar med lärandemål? –vem formulerar lärandemålen? ska examinator formulera dem? ska enskilda lärare formulera dem? –vem skriver in dem i kursdatabasen? –hur reviderar vi lärandemålen vid behov? vem har en helhetsbild? –vem ser på helheten, d.v.s. hela kursbeskrivningen? –vem kontrollerar att kurser på samma nivå är kongruenta? –vem kollar progressionen mellan kurser på olika nivåer? –vem kollar förkunskapskrav? 14.3.20119

10 Lärandemål, forts… vem godkänner ? –vem godkänner våra lärandemål? –finns det en ”lärandemålspolis” som granskar våra formuleringar? –hur vet vi att formuleringarna kommer att fungera? –får vi ändra lärandemålet mitt i en termin? hur uttrycker vi bäst lärandemål? –hur stöder vi bäst lärandet? –finns det modeller? –hur ska vi ”mäta” kunskaper, färdigheter och attityder, där attitydlärandemål ibland är svåra att uttrycka? varför tröskelvärde? –varför ska lärandemålet skrivas för tröskelvärdet, d.v.s. den lägsta godkända nivån? –varför skriver vi inte för t.ex. betyget C (3)? –kan vi inleda med att skriva att det är fråga om ett tröskelvärde? –måste alla lärandemål vara godkända för att prestationen ska vara godkänd? varför i så fall? 14.3.201110

11 Lärandemål, forts… lärandemål, bedömning och examination –hur gör vi examinationsuppgifter för att bedöma varje lärandemål? –hur räknar vi samman uppgifter? –hur väger vi samman t.ex. räkneövningar och teori? lärandemål och undervisningen –hur gör vi för att finna rätt undervisningsform till våra lärandemål? –hur skiljer vi på lärandemål och undervisningsform (t.ex. en uppsats)? får man göra mera? –får vi formulera lärandemål också för helheter och hela utbildningar? –får vi skriva lärandemål för alla nivåer? Vad är det viktigaste? –är det hela kursbeskrivningen, eller en del? –för vem är lärandemålet viktigast? –vad är det för skillnad på fälten ’målsättningar och innehåll’ resp. ’lärandemål’? 14.3.201111

12 Lärandemål, forts… studerande och lärandemål –hur ska studerande förstå vad vi avser med lärandemål? –hur förklarar vi för studerande vad lärandemål är? –hur kan studerande förstå vad som förväntas av dem (t.ex. att varje lärandemål ska vara godkänt för att hela prestationen ska vara godkänd)? examination –måste vi ändra arbetsrutiner för examinationen? –kan vi fortsätta att räkna medeltal för godkända uppgifter i examinationen, om inte, hur gör vi? –hur ska vi göra examinationsuppgifter så att varje lärandemål kan bedömas? utvärdering –kan vi använda lärandemålet för utvärdering? –kan vi ha reflektion som ett lärandemål och också utvärdera det? 14.3.201112

13 Till STURE 14.3.201113

14 Sture, studieregistret Vanliga frågor om Sture… –Vad är Sture och vem använder Sture? Vad innehåller Sture? Hur definieras en studierätt? –Vad är kursregistret? Behöver personalen arbeta med det? Hur och när kommer kurser in i registret? –>Överförs från MinPlan till Sture Hur och när sker kodsättning? –Vad är relationen mellan kurs xxx.0 och kurs xxx.1 och kurs xxx.2 –Har sifferserierna någon betydelse? –Kan kurser ”delas” mellan olika ämnen? –>Studiekanslierna tilldelar koder Kan ämnena kontrollera sina egna kurser i registret? –både nuvarande och tidigare kurser? –>listor kan utprintas av studiekanslierna –Hur beräknas statistiken för studiepoäng? Hur beräknas sp som avklarats inom öpu? –> Överförs till ämnena i slutet av varje år 14.3.201114

15 Vad är Sture? 14.3.201115

16 Vad är en studierätt? 1/2 14.3.201116

17 Vad är en studierätt? 2/2 14.3.201117

18 Kursregistret, sökning på ”inst” 14.3.201118

19 Kursregistret, sökning på ämne 14.3.201119

20 Kursregistret,sökning på kod 14.3.201120

21 Vanliga frågor om Inststure… Vad är och vem använder Inststure? Vad innehåller Inststure? Hur får jag läsrätt i Inststure? –https://www.abo.fi/personal/blanketter#document13https://www.abo.fi/personal/blanketter#document13 –Godkänns av den ämnesansvarige Hur kan jag använda Inststure? –Hittar jag enskilda studerande? > både grundexamens- och forskarstuderande –Hittar jag listor på alla studerande vid ämnet? > sorterade per studierätt –Hur kan jag utnyttja Inststure för uppföljning av resultat? Avklarade prestationer? Avlagda examina? 14.3.201121

22 Vad är Inststure? 14.3.201122

23 Studerande 14.3.201123

24 Uppföljning med Inststure Planering innebär också att tidigare års verksamhet uppföljs och utvärderas Verktyg för uppföljning: Inststure –Välj 3. Rapporter 14.3.201124

25 Rapporter Välj 4. Avlagda prestationer per ämne 14.3.201125

26 Lista på prestationer Välj s/l Flytta kursorn med TAB-tangenten tills du kommer till förteckningen över ämnen i höger kant > välj ditt ämne 14.3.201126

27 Uppföljning av avklarade kurser Vid planering av följande års kurser är det bra att följa upp antalet avklarade kurser och sp Inststure, rapport 4, ämne 101 –Lista på alla prestationer som avlagts vid en viss institution och visst ämne under en viss tid Kurskod, kursens namn, sp, antal avklarade prestationer 14.3.201127

28 Rapporter 14.3.201128 Tillbaka till rapporter (tillbaka = tangenten F9) Välj 5. Avlagda examina per huvudämne

29 Avlagda examina Välj s/l Flytta kursorn med TAB-tangenten tills du kommer till förteckningen över huvudämnen= ämnen i höger kant > välj ditt ämne –> Avlagda examina listas enligt matrikelnummer,person och datum 14.3.201129

30 Vanliga frågor om TeRes… Vad är TeRes och vem använder TeRes? –> webbaserat system för att rapportera tentamensresultat –> alla som rapporterar tentamensresultat Hur får jag rätt att använda TeRes? –>Godkänns av studiekansliet Vad jag hämta färdiga uppgifter om? –> kurser och studerande Vad kan inte rapporteras via TeRes? –> kontrollera med eget studiekansli, t.ex. tillgodoräknanden, studier utomlands… Vad kan orsaka att en kurs inte finns i TeRes? Personalen kommer i framtiden att själva föra in prestationer i Sture via TeRes 14.3.201130

31 TeRes 14.3.201131

32 Hämta anmälda studerande 14.3.201132

33 Varför ”saknas” en kurs eller kod? Allting korrekt ifyllt –De fält i MinPlan som överförs till Sture/Insture+TeRes (Jfr tidigare figur) Kurskod Omfattning (sp) Namn på svenska och på engelska Anordnande enhet Ämne Primär typ (grund-, ämnesstudier...) –Endast en anordnande enhet/kursversion Flera versioner om t.ex. en är ämnets egen och en annan öpu- kurs –Termin/period Endast kurser med period ifyllt överförs, inte öpu-kurser –Överföring sker med oregelbundna mellanrum Kanske kursen står i kö för överföring 14.3.201133

34 14.3.201134 MinPlan, inkl. kursdatabasen STURE/InstStureTeRes Resursbokning Bokningsinfo Kursdata Tentresultat Anmälningar Undervisningsprogrammet

35 MinPlan, Sture,TeRes, bokning Från Grunddata-fliken i kursdatabasen i MinPlan –Kurskod, omfattning (sp), namn på svenska och på engelska –Anordnande enhet, ämne –Primär typ (grund-, ämnesstudier...) Från MinPlan: Sökning på kurskod och visas i TeRes: –Kursnamn, kursversion, omfattning –Läsår, kursanmälda, tentamensanmälda Från TeRes till Sture Kurskod, vitsord och matrikelnummer, tentamensdatum, undervisningsspråk Ämne (från KDB), institution (anordnande enhet från KDB) I en snar framtid kommer läraren själv att införa prestationerna i Sture 14.3.201135

36 Val av kursversion för bokning Resursbokningssystemet hämtar automatiskt aktiva kurser från KDB Vid bokning väljs rätt kursversion från färdig lista 14.3.201136

37 MinPlan och Resursbokningen MinPlan visar bokningarna och startdatum för kursversionerna. När bokningen är rätt gjord, ser det ut så här i MinPlan: 14.3.201137

38 Uppgifter till undervisningsprogrammet 14.3.201138

39 14.3.201139 Studiehandbok

40 14.3.201140 Studiehandbok, forts.

41 Mera info? MinPlan text- och e-guider: –https://www.abo.fi/student/minplanmanualer_personalhttps://www.abo.fi/student/minplanmanualer_personal Lärcentret –https://www.abo.fi/personal/larcentrethttps://www.abo.fi/personal/larcentret 14.3.201141


Ladda ner ppt "14.3.20111 MinPlan och andra verktyg: Knep och knåp och fiffiga lösningar MinPlan-utbildning 14.3.2011 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom."

Liknande presentationer


Google-annonser