Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsfullmäktiges introduktionsutbildning 3 – 4 november 2010 Styrning och ledning av verksamheten Den röda tråden mellan mål, genomförande, verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsfullmäktiges introduktionsutbildning 3 – 4 november 2010 Styrning och ledning av verksamheten Den röda tråden mellan mål, genomförande, verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsfullmäktiges introduktionsutbildning 3 – 4 november 2010 Styrning och ledning av verksamheten Den röda tråden mellan mål, genomförande, verksamhet och uppföljning Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör

2 Innehåll Fragment av ett liv – om landstingets verksamheter och uppdragets innehåll – Några exempel från olika delar av verksamheten Den röda tråden mellan mål, genomförande och resultat – Planering – beslut – genomförande under ett år – Landstingets mål och styrning mot resultat

3 Ansvarsområden Hälso- och sjukvård samt Tandvård Regional Kultur och utbildning Regional utveckling

4 Politisk organisation Stiftelsestyrelser Demokratiutskott Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelse Patientnämnd Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Hälso- och sjukvårdsberedning Syd Regionala beredningen Programberedningen Revisorer Valutskott Bolagsstyrelser Driftsorganisation Landstingsfullmäktige

5 Landstingets mål Aktivt Folkstyre Attraktiv Region God Hälsa och God vård Engagerade medarbetare Stark ekonomi

6 Mål - allmänt Gälla en viss målgrupp, t ex – Norrbottningen – En patient – Företagare – Professionell konstnärlig utövare Möjliga att.. – Mäta – Följa upp resultat

7 Mål för God Hälsa Hållbar hälsoutveckling i befolkningen – Barn och ungdom – Vuxna – Äldre Hälsofrämjande verksamhet – Hälsofrämjande verksamhet – Bidra till att öka kunskaperna om god hälsa – Öka kunskaperna om kopplingen mellan kultur och hälsa

8 Mål för God Vård Patientfokuserad Tillgänglig Säker Kunskapsbaserad eller evidensbaserad Kvalitativt likvärdig och Jämlik Effektiv

9 Mångdimensionella mått Tillfredsställelse Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vården Kostnader Kliniskt/ profession Provresultat Komplika- tioner Fysiskt Mentalt Socialt Funktionellt (hälso)status

10 Landstingets ekonomi

11 Landstingsdirektör Ledningsstab Sekretariat Hälso- och sjukvårdsenhet Ekonomienhet Personalenhet Informationsenhet Regional utveckling Akutsjukvård och ambulans Allm.kir Urologi Ortopedi Ögon Öron Käkkir. Kvinnosjukvård Division Opererande specialiteter Division Medicinska specialiteter Division Diagnostik Division Primärvård Division Vuxenpsykiatri Division Folktandvård Division Kultur och Utbildning Division Service Division Länsteknik Allm Internmed. Infektion Hud Lungmedicin Hematologi Njurmedicin Hjärtmedicin Neurologi Gastroenter- ologi Reumatologi Neuro och smärtrehab Geriatrik/ rehab paramedicin Barnmed Barnpsyk Barnhab Bild- och funktions- medicin Laboratorie- medicin Smittskydd Vårdcentraler i länets samtliga kommuner Rehabenheten i Luleå Länsenheten särskilt stöd/funk- tionshinder Baspsykiatri Specialiserad akutpsykiatri Länsgemensamma verksamheter Kliniker för allmäntandvård Specialist- tandvård Tandtekniker- laboratorium Norrbottens musiken Norrbottens museum Gran natur- bruksskola Kalix natur- bruksgymnasium Länsservice Landstings- fastigheter Kostservice Gemensam service Administrativ service Upphandling Infrastruktur Medicinsk teknik Verksam- hetssystem Teknikakuten

12 Antal anställda per division september 2010

13 Åldersstruktur för landstingets medarbetare

14 Pensionsavgångar år 2010-2019

15 Process Landstingsplan Tjänstemannastöd Grupp LD m fl Tid 1/1 Input - B eredningarnas rapporter - Omvärld - Befolkning - Ekonomi - Möte divisionerna Förankring Partigrupper LBLSGLLF Beslut LS Beslut LF Divisionernas arbete med divisionsplan Politisk beredning Landstingsplan Landstingsråd + Gruppledare 31/12 LD-direktiv till div chef LD god- känner div plan

16 Årsredovisning, delårsbokslut och månadsrapport Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Landstingsfullmäktige behandlar och beslutar Årsredovisning Delårsrapport Per april Landstingsstyrelsen Årsredovisning i Landstingsstyrelsen Delårsrapport per augusti Landstingsstyrelsen Månadsrapport Årsredovisning Per 31/12 Månadsrapport


Ladda ner ppt "Landstingsfullmäktiges introduktionsutbildning 3 – 4 november 2010 Styrning och ledning av verksamheten Den röda tråden mellan mål, genomförande, verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser