Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålsberedningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålsberedningen"— Presentationens avskrift:

1 Miljömålsberedningen

2 Vad är Miljömålsberedningen?
En parlamentarisk kommitté med ledamöter från riksdagspartierna Skapades 2010 med uppdrag tom 2020 Ger råd till regeringen om hur miljömålen kan nås på ett för samhället kostnadseffektivt sätt Långsiktiga politiska avvägningar – här kan en politisk kommitté skapa mervärde

3 Miljömålsberedningens roll

4 Strategier för att nå miljömålen
Strategier ska tas fram inom områden som är i behov av långsiktiga politiska avvägningar Avvägningar kan behövas mellan miljömålen och mellan miljömål och andra viktiga samhällsmål Målövergripande strategier Handlingsorienterade strategier: ska innehålla etappmål, åtgärder och styrmedel

5 Vilka områden behöver strategier?
Förslag på strategier att ta fram : Giftfri miljö, inkl. läkemedel och miljö Långsiktigt hållbar markanvändning med landskapsfokus En sammanhållen vattenpolitik En viktig strategi finns redan: Riksdagens beslut om Begränsad klimatpåverkan Särskild bevakning inför kommande arbete: Begränsad klimatpåverkan God bebyggd miljö

6 Etappmål ersätter delmålen
Etappmål beskriver samhällsförändring och innefattar politiska avvägningar Kopplas till åtgärder och styrmedel Ambitiösa men möjliga att nå Analys av Sveriges rådighet över måluppfyllelsen Konsekvensanalyserade

7 ”Övergångslösning” – några första förslag till etappmål
Etappmål kommer att tas fram inom strategierna Kräver ofta en del politiska avvägningar och utredningar Några förslag har dock kunnat formuleras utifrån existerande underlag och är nu ute på remiss: Luftföroreningar Farliga ämnen Avfall Biologisk mångfald

8 En bred samhällsdialog
En bred samhällsdialog är centralt i Miljömålsberedningens arbete Särskilt stärka de regionala och lokala perspektiven Kom gärna med input!

9 Miljömålsberedningens hemsida


Ladda ner ppt "Miljömålsberedningen"

Liknande presentationer


Google-annonser