Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålsberedningen. Vad är Miljömålsberedningen? En parlamentarisk kommitté med ledamöter från riksdagspartierna Skapades 2010 med uppdrag tom 2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålsberedningen. Vad är Miljömålsberedningen? En parlamentarisk kommitté med ledamöter från riksdagspartierna Skapades 2010 med uppdrag tom 2020."— Presentationens avskrift:

1 Miljömålsberedningen

2 Vad är Miljömålsberedningen? En parlamentarisk kommitté med ledamöter från riksdagspartierna Skapades 2010 med uppdrag tom 2020 Ger råd till regeringen om hur miljömålen kan nås på ett för samhället kostnadseffektivt sätt Långsiktiga politiska avvägningar – här kan en politisk kommitté skapa mervärde

3 Miljömålsberedningen Miljömålsberedningens roll

4 Miljömålsberedningen Strategier för att nå miljömålen Strategier ska tas fram inom områden som är i behov av långsiktiga politiska avvägningar Avvägningar kan behövas mellan miljömålen och mellan miljömål och andra viktiga samhällsmål Målövergripande strategier Handlingsorienterade strategier: ska innehålla etappmål, åtgärder och styrmedel

5 Miljömålsberedningen Vilka områden behöver strategier? Förslag på strategier att ta fram 2011-2014: –Giftfri miljö, inkl. läkemedel och miljö –Långsiktigt hållbar markanvändning med landskapsfokus –En sammanhållen vattenpolitik En viktig strategi finns redan: –Riksdagens beslut om Begränsad klimatpåverkan Särskild bevakning inför kommande arbete: – Begränsad klimatpåverkan –God bebyggd miljö

6 Miljömålsberedningen Etappmål ersätter delmålen Etappmål beskriver samhällsförändring och innefattar politiska avvägningar Kopplas till åtgärder och styrmedel Ambitiösa men möjliga att nå Analys av Sveriges rådighet över måluppfyllelsen Konsekvensanalyserade

7 Miljömålsberedningen ”Övergångslösning” – några första förslag till etappmål Etappmål kommer att tas fram inom strategierna Kräver ofta en del politiska avvägningar och utredningar Några förslag har dock kunnat formuleras utifrån existerande underlag och är nu ute på remiss: –Luftföroreningar –Farliga ämnen –Avfall –Biologisk mångfald

8 Miljömålsberedningen En bred samhällsdialog En bred samhällsdialog är centralt i Miljömålsberedningens arbete Särskilt stärka de regionala och lokala perspektiven Kom gärna med input!

9 Miljömålsberedningen Miljömålsberedningens hemsida www.sou.gov.se/mmb


Ladda ner ppt "Miljömålsberedningen. Vad är Miljömålsberedningen? En parlamentarisk kommitté med ledamöter från riksdagspartierna Skapades 2010 med uppdrag tom 2020."

Liknande presentationer


Google-annonser