Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisk kemi Kap 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisk kemi Kap 3."— Presentationens avskrift:

1 Organisk kemi Kap 3

2 Kolföreningar Ett grundämne Världens största energiresurs
Finns i fyra former Grafit, Diamant, Fulleren, Grafen

3 Grafit Mjukt, svart ämne Leder ström Ligger i skikt i sexhörningar
Svag bindning mellan skikten Kan därför glida isär Klarar sträng kyla Bra smörjmedel för lås

4 Hårdaste ämnet i naturen
Leder värme, ej ström Bildas genom högt tryck Smycken,skärverktyg Finns konstgjorda, ASEA 53 Världens mest berömda diamant skänktes till den engelska drottning Victoria. Koh i Noor-Diamanten

5 Fulleren Upptäcktes på 1980-talet 60 – 70 atomer i ett klot
Leder ström Bildas i stoftmoln runt stjärnor Bildas när ved/olja brinner

6 Grafen Liknar grafit Endast ett skikt kolatomer Leder ström
100ggr starkare än stål Genomskinlig(till bildskärmar)

7 Nanoteknik Möjliggör tillverkning på atomnivå
50000 rullar motsvarar ett hårstrå Troligtvis grund för hörpresterande datorer

8 Amorft kol Om kolatomerna inte är ordnade i regelbundet mönster.
Stenkol, träkol, aktivt kol Tillverkas då man hettar upp trä utan syre. torrdestillation Stadsgas fås på detta sett ur stenkol Aktivt kol har mkt hör uppsugningsförmåga och används vid akut förgiftning, renar luft.

9 Kolväten består av kol/väte –atomer Går ej att lösa i vatten
Brinner bra Egenskaperna bestäms av hur många kolatomer molekylen innehåller. Olja, bensin, fotogen, gasol, asfalt Många kolatomer ger högre kokpunkt

10 Metanserien

11 Naturgas Finns i berggrunden Bildades ung. på samma sett som olja
Metangas(gruvor), sumpgas(myr) bildas vid nedbrytning då det saknas syre. Biogas bildas av bakterier som lever i slam vid reningsverk, driver bla bussar. Propan, butan(gasolkök) explosiv vid blandning med syre och gnista.

12 Kolvätemodeller Då man anger ett kolväte kan man göra det med ett namn. Metan Eller med en summaformel CH4 Eller en strukturformel, se sid 10 Eller med molekylmodell

13 Enkel- och dubbelbindning
En bindning mellan två atomer består av två elektroner som delas av atomerna kallas enkelbindning. En bindning mellan två atomer som består av fyra elektroner som delas av atomerna kallas dubbelbindning. Det finns även trippelbindning.


Ladda ner ppt "Organisk kemi Kap 3."

Liknande presentationer


Google-annonser