Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel"— Presentationens avskrift:

1 Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel
Tabell 1. Bekämpning av gräsogräs i rörsvingel vår och höst. 1 försök Skörd och merskörd (kg/ha) Kärrgröe april, % täckning av jordytan Kärrgröe, % i rensad frövara Obehandlat 939 14 0,2 0,30 l/ha Topik 100 EC + 0,5 l/ha Renol, september 108 8 0,1 0,60 l/ha Primera Super + 0,4 l/ha Isoblette, september 135 10 0,15 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, september 83 6 0,30 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, september 117 5 0,15 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, november -192 0,30 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, november -511 0,3 0,30 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, början av maj -44 - LSD 99

2 Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel
Tabell 2. Bekämpning av gräsogräs i rörsvingel vår och höst. 3 försök Skörd och merskörd (kg/ha) Kärrgröe april, % täckning av jordytan Kärrgröe, % i rensad frövara Obehandlat 1 637 3 0,1 0,30 l/ha Topik 100 EC + 0,5 l/ha Renol, september 85 2 0,80 l/ha Primera Super + 0,4 l/ha Isoblette, september 57 0,15 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, september 62 0,30 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, september -5 0,15 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, november 48 0,30 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, november -30 0,30 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, början av maj 40 0,15 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, januari 46 0,2 LSD ns

3 Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel
Tabell 1 visar att en höstbehandling med 0,3 l/ha Topik, 0,3 l/ha Agil eller 0,6 l/ha Primera Super i september månad gav en statistisk signifikant merskörd i rörsvingel. Behandlingar med Agil i november månad gav statistisk signifikanta skördeminskningar Tabell 2 visar att inga behandlingar gav statistisk signifikanta skördeökningar eller -minskningar 2009 Behandlingarna med Topik och Agil i september månad halverade mängden av kärrgröe i den rensade frövaran hade inga behandlingar tillfredsställande effekt Topik 100 EC har normalt effekt mot kärrgröe och renkavle. Det är intressant att man inte såg några skador i rörsvingelen vara sig 2008 eller 2009

4 Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel
Primera Super har tidigare testats i försök med behandlingar på våren. Det verkar vara ett mycket skonsamt herbicid. Tyvärr var effekten mot kärrgröe inte tillfredsställande i försöken Låga doser (0,15 l/ha) Agil verkar kunna användas i september eller på våren. Höga doser (0,3 l/ha) Agil och behandlingar i november verkar vara mycket riskabelt Läs mer om försöket i Pedersen, J.B (red.) Bekæmpelse af fremmede græsser i strandsvingel. Oversigt over Landsforsøgene 2009, s , tabell 15. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret


Ladda ner ppt "Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel"

Liknande presentationer


Google-annonser