Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel Tabell 1. Bekämpning av gräsogräs i rörsvingel vår och höst. 1 försök 2007-2008 Skörd och merskörd (kg/ha) Kärrgröe.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel Tabell 1. Bekämpning av gräsogräs i rörsvingel vår och höst. 1 försök 2007-2008 Skörd och merskörd (kg/ha) Kärrgröe."— Presentationens avskrift:

1 Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel Tabell 1. Bekämpning av gräsogräs i rörsvingel vår och höst. 1 försök 2007-2008 Skörd och merskörd (kg/ha) Kärrgröe april, % täckning av jordytan Kärrgröe, % i rensad frövara Obehandlat939140,2 0,30 l/ha Topik 100 EC + 0,5 l/ha Renol, september10880,1 0,60 l/ha Primera Super + 0,4 l/ha Isoblette, september135100,2 0,15 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, september8360,1 0,30 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, september11750,1 0,15 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, november-19250,2 0,30 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, november-51150,3 0,30 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, början av maj-44-0,1 LSD99

2 Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel Tabell 2. Bekämpning av gräsogräs i rörsvingel vår och höst. 3 försök 2008-2009 Skörd och merskörd (kg/ha) Kärrgröe april, % täckning av jordytan Kärrgröe, % i rensad frövara Obehandlat1 63730,1 0,30 l/ha Topik 100 EC + 0,5 l/ha Renol, september8520 0,80 l/ha Primera Super + 0,4 l/ha Isoblette, september5720,1 0,15 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, september6230,1 0,30 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, september-530,1 0,15 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, november4820,1 0,30 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, november-3020,1 0,30 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, början av maj4030,1 0,15 l/ha Agil 100 EC + 0,4 l/ha Isoblette, januari4630,2 LSDns

3 Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel Tabell 1 visar att en höstbehandling med 0,3 l/ha Topik, 0,3 l/ha Agil eller 0,6 l/ha Primera Super i september månad gav en statistisk signifikant merskörd i rörsvingel. Behandlingar med Agil i november månad gav statistisk signifikanta skördeminskningar Tabell 2 visar att inga behandlingar gav statistisk signifikanta skördeökningar eller -minskningar 2009 Behandlingarna med Topik och Agil i september månad halverade mängden av kärrgröe i den rensade frövaran 2008. 2009 hade inga behandlingar tillfredsställande effekt Topik 100 EC har normalt effekt mot kärrgröe och renkavle. Det är intressant att man inte såg några skador i rörsvingelen vara sig 2008 eller 2009

4 Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel Primera Super har tidigare testats i försök med behandlingar på våren. Det verkar vara ett mycket skonsamt herbicid. Tyvärr var effekten mot kärrgröe inte tillfredsställande i försöken Låga doser (0,15 l/ha) Agil verkar kunna användas i september eller på våren. Höga doser (0,3 l/ha) Agil och behandlingar i november verkar vara mycket riskabelt Läs mer om försöket i Pedersen, J.B (red.). 2009. Bekæmpelse af fremmede græsser i strandsvingel. Oversigt over Landsforsøgene 2009, s 154-155, tabell 15. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret


Ladda ner ppt "Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel Tabell 1. Bekämpning av gräsogräs i rörsvingel vår och höst. 1 försök 2007-2008 Skörd och merskörd (kg/ha) Kärrgröe."

Liknande presentationer


Google-annonser