Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Visby - Oskarshamn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Visby - Oskarshamn."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Visby - Oskarshamn

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Visby - Oskarshamn samt Oskarshamn - Visby. Antal mätta turer på sträckan: 8 st. Antal utdelade enkäter: 501 st. Antal insamlade enkäter: 464 st. Svarsfrekvens: 92,6%. Bortfall: 7,4%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 75, vilket motsvarar betyget mycket bra, men är en nedgång sedan förra årets mätning. En mycket hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna färjelinje. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara utomordentligt enkelt. Att resa med bagage upplevs som mycket enkelt, fast vi kan se en nedgång från 2009. Att stiga ombord på färjorna upplevs som utomordentligt enkelt, vilket även äldre resenärer anser. Värdena för hur bekväma sittplatserna är ombord får ett medelbetyg, vilket är en nedgång från förra året. Temperaturen ombord får ett medelbetyg, vilket är en nedgång sedan 2009. Färjorna anses vara mycket välstädade. Informationen på terminalen och på skyltningen ombord anses vara mycket tydlig. Informationen från personalen ombord anses vara mycket tydlig. Personalen ombord anses vara mycket serviceinriktad, det är en nedgång sedan förra årets mätning, vilket kan bero på att frågan är något omformulerad. Utbudet av mat ombord samt kvalitén på maten får låga betyg av resenärerna. Resenärerna känner sig utomordentligt trygga och säkra när de reser med färjor på denna linje. Tidhållningen på färjorna ligger på en utomordentligt bra nivå. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna att kiosk/ servering ska ha bättre utbud (29%), fler avgångar (22%) och lägre priser (21%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på terminalen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 27

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 29 ”Biljetten skulle vara mycket billigare. Detta är vår landsväg.” ”Bättre kvalité på maten samt variation.” ”Bättre färjetider mellan Visby-Oskarshamn och tvärtom. Fler morgonfärjor från Visby till Oskarshamn.” ”Möjlighet att välja/ boka plats med eluttag, alternativt på varje plats! Möjlighet till Internetuppkoppling under resan.” ”Bekvämare och hela stolar i sittsalongen.” ”Varmare ombord.” ”Om man kunde se TV ombord.” ”Liggplatser att vila på (för kvällsturen).” ”Samarbeta med lokaltrafiken på Oskarshamnssidan bättre. Framförallt på kvällsturerna.” ”Att kunna boka sittplatsnummer via Internet.” ”Påkörning i turordning. Först till/ först på.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 35

36 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 36

37 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Destination Gotland Visby - Oskarshamn 37


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Visby - Oskarshamn."

Liknande presentationer


Google-annonser