Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt säkerhetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt säkerhetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt säkerhetsarbete

2 Systematiskt arbetssätt Anläggningssäkerhet
Tvärsektoriell samverkan Handlingsprogram med mål och åtgärder Anläggningssäkerhet Tidig planering av vattensäkerhet i byggd miljö Säkra miljöer Underhåll och kontroll Extern information och utbildning Skola LSO Prioriterade målgrupper Incidenthantering Räddande organisation Rutiner efter olycka Regelbundna utbildningar och övningar Se över områden I guiden visas exempel på hur detta kan genomföras för en kommun Läs upp …… Detta kan omvandlas till områden för en enskild anläggning.

3 Rutiner/planer/övningar Riskinventering Faror Bef. säkerhetsåtgärder
Systematiskt arbetssätt NULÄGE Olycksbilden Organisation Rutiner/planer/övningar Riskinventering Faror Bef. säkerhetsåtgärder Tvärsektoriell samverkan Huvudtanken är att få igång ett systematiskt säkerhetsarbete. 1. Vi har sett att de kommuner som verkligen tagit tag i vattensäkerheten har någon sorts tvärsektoriell samverkan. Företrädare för olika förvaltningar samlas i en grupp som diskuterar vattensäkerhet. Oftast ledd av en kommunens säkerhetssamordnare. Kanske finns det en sådan redan i er kommun, man kan också ha en grupp bestående av chefer och personal på anläggningen. Det viktiga är att säkerheten blir ett eget område som man regelbundet diskuterar. 2. Det andra är att få igång en arbetsprocess som ökar säkerheten. Detta kan enklast göras genom att man arbetar kring att sammanställa ett handlingsprogram. Nuläge – vilka olyckor sker? Riskanalys av anläggningens delar/organisation/personalresurser/information till allm. OLOFSTRÖM Analys – varför sker olyckorna? Prioritering – Målsättning Dokumentering i handlingsprogram, ÅTGÄRDER. Praktiskt : Gruppen dokumenterar anläggningens delar, markerar säkerhetsrisker Anlyserar och sätter upp mål och åtgärder som genomförs , Om ett par år genomförs en ny kartläggning – fick åtgärderna effekt? Handlingsprogram med mål och åtgärder

4

5

6

7 MÅL”Säkrare promenadstråk längs ån” Separat cykelbana 2014 Räcken 2013
Systematiskt arbetssätt MÅL”Säkrare promenadstråk längs ån” Separat cykelbana 2014 Räcken 2013 Belysning 2013 ANALYS Vad kan förbättras? Miljöer Rutiner Organisation Tvärsektoriell samverkan VFöreträdare för olika förvaltningar samlas i en grupp som diskuterar vattensäkerhet. Oftast ledd av en kommunens säkerhetssamordnare. Kanske finns det en sådan redan i er kommun, man kan också ha en grupp bestående av chefer och personal på anläggningen. Det viktiga är att säkerheten blir ett eget område som man regelbundet diskuterar. 2. Det andra är att få igång en arbetsprocess som ökar säkerheten. Detta kan enklast göras genom att man arbetar kring att sammanställa ett handlingsprogram. Nuläge – vilka olyckor sker? Riskanalys av anläggningens delar/organisation/personalresurser/information till allm. OLOFSTRÖM Analys – varför sker olyckorna? Prioritering – Målsättning Dokumentering i handlingsprogram, ÅTGÄRDER. Praktiskt : Gruppen dokumenterar anläggningens delar, markerar säkerhetsrisker Anlyserar och sätter upp mål och åtgärder som genomförs , Om ett par år genomförs en ny kartläggning – fick åtgärderna effekt? Handlingsprogram med mål och åtgärder

8 Systematiskt arbetssätt Anläggningssäkerhet
Tvärsektoriell samverkan Handlingsprogram med mål och åtgärder Anläggningssäkerhet Tidig planering av vattensäkerhet i byggd miljö Säkra miljöer Underhåll och kontroll Extern information och utbildning Skola LSO Prioriterade målgrupper Incidenthantering Räddande organisation Rutiner efter olycka Regelbundna utbildningar och övningar Se över områden I guiden visas exempel på hur detta kan genomföras för en kommun Läs upp …… Detta kan omvandlas till områden för en enskild anläggning.


Ladda ner ppt "Systematiskt säkerhetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser