Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etableringsprojekt Nordost-RTK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etableringsprojekt Nordost-RTK"— Presentationens avskrift:

1 Etableringsprojekt Nordost-RTK
Kick-off-möte Skellefteå 12 maj 2006 Andreas Engfeldt Lantmäteriet, Informationsförsörjning – Geodesi Lantmäterigatan 2, GÄVLE Tel: Mobil:

2 Nordost-RTK Ettårigt etableringsprojekt för SWEPOS nätverks-RTK-tjänst för positionsbestämning med centimeternoggrannhet i delar av Norrbottens och Västerbottens län!

3 Projektet kommer att omfatta
Stationer Projektet kommer att omfatta SWEPOS-stationerna i Överkalix, Skellefteå och Umeå (Nordmaling) 16 nya projektstationer: Övertorneå, Haparanda, Gunnarsbyn, Nyborg, Älvsbyn, Luleå, Långträsk, Jävre, Malå, Bastuträsk, Burträsk, Bjuröklubb, Lycksele, Vindeln, Ratan och Holmsund

4 Nätutformning Täckningsområde med homogen prestanda (prickat)
Befintlig SWEPOS-station Planerad förtätning av SWEPOS

5 Befintliga stationer Skellefteå Umeå Överkalix

6 Nya stationer i Norrbottens kustland
Haparanda Luleå Jävre Nyborg

7 Nya stationer i Norrbottens inland
Älvsbyn Gunnarsbyn Långträsk Övertorneå

8 Nya stationer i Västerbottens kustland
Ratan Bjuröklubb Holmsund

9 Nya stationer i Västerbottens inland
Vindeln Burträsk Bastuträsk Malå Lycksele

10 Varför nätverks-RTK? Behövs bara en avancerad GPS-utrustning för att utföra detaljmätning med centimeter-noggrannhet Egen referensstation behöver ej etableras  tidsbesparing Sömlöst täckningsområde för användaren Jämn och hög kvalitet på mätningarna Möjlighet till kontinuerlig kvalitetskontroll av utsända data Avstånd till referens – 30km

11 Täckningsområde Referensstation Täckningsområde RTK +

12 Alternativ Alt 1. Användaren skickar sin position via GSM eller GPRS (mobilt Internet) till nätverks-RTK-servern och får tillbaka korrigerade RTK-data i ett standard-format. Alt 2. RTK-data med tillhörande korrektions-modell distribueras via radio i fabrikant-format till användaren som har en beräkningsenhet kopplad till GPS-mottagaren.

13 Hur fungerar nätverks-RTK?
Steg för steg: Användaren startar rovern. Då användaren ansluter till nätverks-RTK-servern skickas samtidigt aktuell position. Nätverks-RTK-programmet ”skräddarsyr” korrektioner för användarens position. Korrektionerna sänds tillbaka kontinuerligt till användaren. Användaren kan börja mäta. SWEPOS driftledningscentral Gävle GPS referens-stations data Position RTCM Virtuell referens Position

14 Distribution av nätverks-RTK via envägskommunikation
Alternativ 2 .X .X Distribution av nätverks-RTK via envägskommunikation

15 Syfte Etablering / ett års drift av nätverks-RTK i området
Produktionsmätning, funktion, kostnads/nyttoeffekt för nätverks-RTK Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF 99 till lokala system

16 Effektmål Fördjupad erfarenhet av användning av nätverks-RTK
Underlag för att bedöma hur nätverks-RTK kan påverka effektiviteten för detaljmätning med GPS

17 Produktmål Ett nät av fasta referensstationer i Norrbottens och Västerbottens län för produktionsmätning med nätverks-RTK, som sedan övergår i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Rapporter om nätets funktionalitet Användarseminarium för erfarenhetsutbyte

18 Aktiviteter 2006 2007 J F M A M J J A S O N D J F M A M J Aktivitet
Start Slut Planeringsfas Kick-off möte Implementerings- och verifieringsfas Produktionsmätningsfas Utvärdering 2006 2007 J F M A M J J A S O N D J F M A M J

19 Ratan – Möjlig plats för station??
Planeringsfas 1 januari – 20 april Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer Ratan – Möjlig plats för station?? Ja!

20 Implementerings- och verifieringsfas
21 april – 30 juni Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Verifiering av fältutrustning

21 Utbildning Grundläggande utbildning för nya GPS-användare
Kostnadsfritt för två personer per intressent 2-dagars kurs 22-23 maj resp. 8-9 juni i Luleå, samt juni i Umeå

22 Preliminärt kursprogram
Dag 1 Inledning, presentation, genomgång av kursupplägg Introduktion till satellitpositionering Information om GPS, GLONASS och Galileo Positionsbestämningsmetoder Översikt över GNSS-utrustning DGPS Fasta referensstationer och GNSS-tjänster, med tyngdpunkt på SWEPOS Fältövning med absolutmätning och DGPS Referens- och koordinatsystem Planering inför morgondagen (satellitprognos) Genomgång av standard-RTK och nätverks-RTK

23 Preliminärt kursprogram
Dag 2 Fältarbetsmetodik och framtidens metoder Fältövning – nätverks-RTK Anslutning mot SWEPOS med cm/dm-noggrannhet SWEPOS automatiska beräkningstjänst SWEPOS/Lantmäteriets informationstjänst Transformation online RIX 95-samband

24 En “hektisk” uppstartsdag i projektet “Position Mitt”
Uppstartsdagar Planerade till vecka 25 (19-21 juni) Funktionskontroll av egen utrustning Eventuell inläggning av transformationssamband Detaljerad info kommer senare En “hektisk” uppstartsdag i projektet “Position Mitt”

25 Produktions-mätningsfas
1 juli 2006 – 30 juni 2007 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och resultat från frivilliga testmätningar

26 Utvärderingsfas Löpande under året Utvärdering av funktionsrapporter och frivilliga testmätningar samt sammanställning av lägesrapporter

27 Var finns information? På Swepos hemsida

28

29

30 Utrustning GPS/RTK roverutrustning GSM/GPRS-modem GSM-abonnemang
GPRS-abonnemang Låneutrustning

31 GPS/RTK roverutrustning
Skall konfigureras för att sända NMEA/GGA-meddelanden ungefär var 30:e sekund Skall konfigureras för att ta emot korrektioner i RTCM-format Mottagaren bör kunna hantera data från virtuella referensstationer Mottagaren bör kunna hantera transformation till lokalt system Antennmodellering Kunna hantera NTRIP protokoll (vid anslutning via Internet (GPRS)) Inställningarna har med tiden blivit standard  Er leverantör kan hjälpa till!

32 GSM/GPRS-modem Inköp av GSM/GPRS-modem till GPS-utrustningen.
Tala med er instrumentleverantör!

33 GSM-abonnemang Alt 1. Fd Vodafone Telematik. Kan beställas genom Lantmäteriet. Alt 2. Telia Telematik, Lantmäteriets avtal (Lantmäteriet står för avtalet men fakturan skickas direkt till användaren). Alt 3. Eget abonnemang.

34 GSM-abonnemang Fd Vodafone Telematik (numera Telenor) Fasta avgifter
Inträdesavgift 195 kr Månadsavgift 105 kr/mån Uppkopplingsavgifter 0:67 kr/min, alla dagar dygnet runt Ingen öppningsavgift

35 GSM-abonnemang Telia Telematik (Lantmäteriets avtal) Fasta avgifter
Ingen inträdesavgift Månadsavgift 48 kr/mån Uppkopplingsavgifter 0:53 kr/min, alla dagar dygnet runt 0:22 kr/uppkoppling

36 GPRS som datakanal Bra tillsammans med RTCM ver. 3.0
Modem som hanterar GPRS nödvändigt

37 Prisexempel – GPRS Uppkopplad per månad GSM/ GPRS RTCM- version Avtal
Månads-kostnad[1] 10 timmar GSM Valfri Lantmäteriet 40+327 -”- ver 2.3 Stat. Online 3[2] ver 3.0 Stat. Online 3 40 timmar Stat. Online 10 100 timmar ver. 2.3 Stat. Online 50 ver. 3.0 250 timmar Stat. Online 150 720 timmar Stat. Online 450 [1] Kostnader är beräknade för RTCM-korrektioner mot 8 satelliter vilket motsvarar 0,7 MB i timmen för RTCM 3.0 och 1,9 MB i timmen för RTCM 2.2/2.3/2.4. Antalet uppkopplingar per timme antas vara 4. Det sk TCP/IP-’overheadet’ har satts till 40% [2] Statskontorets ramavtal 6779/05 .

38 GPRS-abonnemang Telia Online Connect Månadsavgift 28 kr/ månad

39 RTCM 3.0 Ny, mer kompakt version av överföringsformatet RTCM
Idag används RTCM ver. 2.3 och RTCM ver. 3.0 RTCM 3.0 reducerar data-mängden med upp till 60% jämfört med RTCM 2.3 Tillgängligt sedan 15 augusti 2005 Vi hoppas att de användare som har möjlighet går över till/väljer RTCM ver. 3.0 RTCM ver. 2.3 finns kvar under övergångsperiod

40 Exempel på olika modeller
Låneutrustningar OK från Leica, Picab (Topcon) och Trimtec (Trimble) Tillgängliga under hela projektet, ca 4 månader per intressent Låneschema med rotation Fler intresserade av lån? Mer info innan uppstartsdagarna… Exempel på olika modeller

41 Avtal Skickas ut inom ett par veckor
Vi behöver veta önskemål om betalningsperioder

42 Mårten Olsson, Landskrona kommun – erfarenheter från tidigare projekt!


Ladda ner ppt "Etableringsprojekt Nordost-RTK"

Liknande presentationer


Google-annonser