Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TCS A1: Strategisk Information Kulturbärare i teoretisk datalogi Utbildar doktorer för industri och akademi Grund för civilingenjörsutbildning Algoritmer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TCS A1: Strategisk Information Kulturbärare i teoretisk datalogi Utbildar doktorer för industri och akademi Grund för civilingenjörsutbildning Algoritmer."— Presentationens avskrift:

1 TCS A1: Strategisk Information Kulturbärare i teoretisk datalogi Utbildar doktorer för industri och akademi Grund för civilingenjörsutbildning Algoritmer och Komplexitet Dator- och informations- säkerhet och -tillförlitlighet Språkteknologi Osäkerhetshantering CUDOS (Merton), PLACE (Ziman), eller båda?

2 Grundforskning Algoritmer och komplexitet: Kan beräkningsproblem P lösas Effektivt? Om så, hur? Om inte, kan det lösas effektivt med hög sannolikhet eller noggrannhet? Hur visa att inte ens det går? Kryptografi och informationssäkerhet: Hur kan man visa att ett röstningsresultat är korrekt utan att avslöja rösthemligheter? Motsvarande för auktioner/budgivning? Similar in auctions. Program-tillförlitlighet och säkerhet: snabb verifiering, testning Uncertainty and Language technology

3 Nyttodrivenforskning Programvarusäkerhet (EU S3MS, 4WARD) Programanalysis och testing Språkverktyg: anonymisering av offentliga dokument, svenska och minoritetsspråk Realistiskt beslutsstöd: Insatsledning, primärvård

4 Strategisk effekt Doktorer (många med postdoc vid MIT, ETH,..) på Saab, Ericsson, Försvaret, Ernest&Young, Cinnober Financial Technology, Nasdaq Omx Spotify, Google, forskare/lärare vid KTH, UU, MDH, Imperial College, Cornell university, 200 Examensarbeten sedan 2003: Välutbildade dataingenjörer överallt. Medial effekt: Cipher Challenge, ACM ICPC, 24-hour Extreme Challenge - av betydelse för rekrytering och industrilokalisering

5 Några resultat: Per Austrin: Towards sharp inapproximability for any 2- CSP, FOCS 2007 (Machtey Award) Mika Cohen, Mads Dam: A Complete axiomatization of Knowledge and Cryptography, LICS 2007 Jakob Nordström: Narrow proofs may be spacious: separating space and width in resolution, STOC 2006 (Lewin best student papers award) Douglas Wikström: A sender-verifiable mix-net and a new proof of a shuffle (ASIACRYPT 2005) (author got an Ingvar Carlsson award in 2007) Torbjörn Granlund: GMP: Code for multiple precision arithmetic on most of the worlds computers.

6 SWOC Strength: Competence, reputation, breadth Weakness: Financing, KTH organization Opportunity: Regroup around security and safety issues, competitive Master’s programs in theory/security/software Challenge/threat: Little CSC involvment in KTH strategic discussions, student recruitment, PhD student financing, inappropriate KTH organization.

7 SWOC Strength: Competence, reputation, breadth Competence: Four (and more coming) full professors, five Docents Reputation: Membership in International panels: Gödel, Nevanlinna prizes, University, department and research proposal/program evaluations, selections and promotions. Best (Swedish) engineering teacher prize. Breadth: Spans discrete math/complexity/logic/automata/semantics/inference/ statistics/…

8 SWOC Strength: Competence, reputation, breadth Weakness: Financing, KTH organization Opportunity: Regroup around security and safety issues, competitive Master’s programs in theory/security/software. Work has just started.


Ladda ner ppt "TCS A1: Strategisk Information Kulturbärare i teoretisk datalogi Utbildar doktorer för industri och akademi Grund för civilingenjörsutbildning Algoritmer."

Liknande presentationer


Google-annonser