Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alf Susaeg 2007 Uppdaterat maj 2009 (Nästan) alla drabbas…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alf Susaeg 2007 Uppdaterat maj 2009 (Nästan) alla drabbas…"— Presentationens avskrift:

1

2

3 Alf Susaeg 2007 Uppdaterat maj 2009

4

5 (Nästan) alla drabbas…

6 …på ett eller annat sätt…

7 …av korruption…

8 …rättsröta…

9 …makt- och myndighetsmissbruk…

10 …med alla vanliga…

11 …systematiska…

12 …förnekelser…

13 …ansvarsflykter…

14 …lögner…

15 …och bedrägerier…

16 …i alla former och format…

17 …och (nästan)ingen gör något åt…

18 …det grundläggande…

19 …PROBLEMET…

20

21 ?

22

23 Standardursäkter(exempel):

24 För många mäktiga personer inblandade Standardursäkter(exempel): För många mäktiga personer inblandade

25 Standardursäkter(exempel): För många mäktiga personer inblandade För starka ekonomiska och politiska krafter drar nytta av situationen Standardursäkter(exempel): För många mäktiga personer inblandade För starka ekonomiska och politiska krafter drar nytta av situationen

26 Standardursäkter(exempel): För många mäktiga personer inblandade För starka ekonomiska och politiska krafter drar nytta av situationen För tidsödande och komplicerat Standardursäkter(exempel): För många mäktiga personer inblandade För starka ekonomiska och politiska krafter drar nytta av situationen För tidsödande och komplicerat

27 Standardursäkter(exempel): För många mäktiga personer inblandade För starka ekonomiska och politiska krafter drar nytta av situationen För tidsödande och komplicerat För farligt att ”lägga sig i” Standardursäkter(exempel): För många mäktiga personer inblandade För starka ekonomiska och politiska krafter drar nytta av situationen För tidsödande och komplicerat För farligt att ”lägga sig i”

28 Standardursäkter(exempel): För många mäktiga personer inblandade För starka ekonomiska och politiska krafter drar nytta av situationen För tidsödande och komplicerat För farligt att ”lägga sig i” …och den farligaste ursäkten… Standardursäkter(exempel): För många mäktiga personer inblandade För starka ekonomiska och politiska krafter drar nytta av situationen För tidsödande och komplicerat För farligt att ”lägga sig i” …och den farligaste ursäkten…

29 Standardursäkter(exempel): För många mäktiga personer inblandade För starka ekonomiska och politiska krafter drar nytta av situationen För tidsödande och komplicerat För farligt att ”lägga sig i” …och den farligaste ursäkten… ”Jag har det bra…

30 Standardursäkter(exempel): För många mäktiga personer inblandade För starka ekonomiska och politiska krafter drar nytta av situationen För tidsödande och komplicerat För farligt att ”lägga sig i” …och den farligaste ursäkten… ”Jag har det bra…har inga problem…

31 Standardursäkter(exempel): För många mäktiga personer inblandade För starka ekonomiska och politiska krafter drar nytta av situationen För tidsödande och komplicerat För farligt att ”lägga sig i” …och den farligaste ursäkten… ”Jag har det bra…har inga problem…är inte intresserad!”

32 Standard(följd)frågor:

33 Blir problemet mindre av ALLMÄN tystnad?

34 Standard(följd)frågor: Blir problemet mindre av ALLMÄN tystnad? Blir faran mindre om ALLA blundar?

35 Standard(följd)frågor: Blir problemet mindre av ALLMÄN tystnad? Blir faran mindre om ALLA blundar?

36

37 Standard(följd)frågor: Blir problemet mindre av TYSTNAD? Blir faran mindre om alla BLUNDAR? Blir problemet lättare att lösa…

38 Standard(följd)frågor: Blir problemet mindre av TYSTNAD? Blir faran mindre om alla BLUNDAR? Blir problemet lättare att lösa…

39 Standard(följd)frågor: Blir problemet mindre av TYSTNAD? Blir faran mindre om alla BLUNDAR? …när det blivit större?

40 Vad händer med…

41 …det demokratiska samhället och…

42 …den demokratiska Rättsstaten…

43 …när problemet blivit FÖR stort…

44

45

46

47 DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

48 rättsstat; subst. ~en ~er samhällsform där statsorganen anses skyldiga att själva följa de gällande reglerna och där

49 DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN rättsstat; subst. ~en ~er samhällsform där statsorganen anses skyldiga att själva följa de gällande reglerna och där garantier finns mot missbruk av statsmakten och där medborgarna åtnjuter rättssäkerhet Svensk ordbok, Nordstedts förlag

50 DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

51 individen DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

52 individen DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

53 individen DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel)

54 individen DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter

55 individen DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag

56 individen DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

57 individen INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

58 individen INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

59 individen DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal

60 individen DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster

61 individen DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

62 individen ”Det demokratiska kretsloppet” DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

63 individen RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

64 individen Vad händer om individen bryter kretsloppet… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

65 individen ? Vad händer om individen bryter kretsloppet… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

66 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen ? Vad händer om individen bryter kretsloppet… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

67 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen ? …bryter lagar… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

68 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen ? …bryter avtal… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

69 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen ? …vägrar betala… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

70 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen ? …vägrar kommunicera… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

71 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen ? RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

72 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen SVAR: RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

73 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen SVAR: Staten har…av folket… SVAR: Staten har…av folket… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

74 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen …tilldelats maktmedel… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

75 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen …att tvinga trilskande individer… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

76 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen …att efterleva lagar, regler och avtal… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

77 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen …eftersom det demokratiska ”kretsloppet” är GRUNDEN… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

78 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen …för rättsstatens och… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

79 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen …det demokratiska samhällets… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

80 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen EXISTENS RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

81 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen EXISTENS RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

82 INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera individen EXISTENS RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

83 individen EXISTENS RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

84 individen EXISTENS RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

85 individen (kretsloppet återställt) DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

86 individen Vad händer om Staten, statens företrädare och ”samhället”… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

87 individen …bryter kretsloppet… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

88 individen ? …bryter kretsloppet… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

89 individen ? …bryter kretsloppet… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

90 individen ? …kränker individens fri- och rättigheter… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

91 ? …utsätter individen för övergrepp… individen RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

92 ? …vägrar utge berättigade ersättningar och vederlag… individen RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

93 ? …vägrar kommunicera… individen RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

94 ? individen RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

95 SVAR: individen RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

96 SVAR: Individens förmåga att fullgöra sin del av ”det demokratiska kretsloppet” upphör. SVAR: Individens förmåga att fullgöra sin del av ”det demokratiska kretsloppet” upphör. individen RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera INDIVIDENS skyldigheter mot stat och samhälle (exempel) Efterleva lagar, regler, avtal Betala för köpta varor och tjänster Kommunicera

97 individen SVAR: Individens förmåga att fullgöra sin del av ”det demokratiska kretsloppet” upphör. SVAR: Individens förmåga att fullgöra sin del av ”det demokratiska kretsloppet” upphör. RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

98 Individen går under… individen RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

99 Individen går under… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

100 …och med honom/henne… RÄTTSSTATENS skyldigheter mot individen(exempel) Upprätthålla lag, ordning och respekt för mänskliga fri- och rättigheter Utbetala berättigade ersättningar och vederlag Kommunicera

101 …och med honom/henne…

102 DEN DEMOKRATISKA RÄTTSSTATEN

103 !

104

105 Någon är förmodligen av meningen…

106 LÖJLIGT!

107 NONSENS!

108 LÖJLIGT! NONSENS! FANTASIER!

109 En annan mening kanske Någon har…eller får…

110 …som ögnat igenom följande ”lättlästa fantasier”…

111

112 Lättläst…om JO

113

114

115

116 Frågan gäller...

117 …varför chefsJO Mats Melin...

118 …struntat i sin…

119 …grundlagsbestämda plikt...

120 ...i (exempelvis) ”fallet Susaeg”?

121 En allmän, grundläggande …och avgörande…

122 RÄTTSSÄKERHETSFRÅGA

123 …eftersom…

124 …som Sveriges mest kände rättskämpe formulerat den...

125

126 ”En enda korrupt domare är farligare än tjugo rånmördare!” ”En enda korrupt domare är farligare än tjugo rånmördare!” VILHELM MOBERG (1898-1973). Författare, debattör, rättskämpe

127 En fara som hotar (nästan)alla…

128 …som alla ”(nästan)” avfärdar som…

129 …”psyksjuka fantasier”…

130 …exempelvis Sveriges formellt (näst)högste rättskämpe…

131 …chefsJO Mats Melin…

132

133 Har…helt enkelt…”den skojiga psyksjukhistoriken”...

134 ...eller något annat ’skoj’...

135 ...gjort JO:s tillsyn ”obehövlig”…

136 …i (exempelvis)”fallet Susaeg”…?

137 Läs själv vad Mats Melin har läst...klicka

138 klicka

139 Mer skoj och ”fantastiska fantasier i fallet Susaeg” som chefsJO Melin har läst… Läs själv vad Mats Melin har läst...klickaklicka

140 Mer skoj och ”fantastiska fantasier i fallet Susaeg” som chefsJO Melin har läst… Fantasi 2 Läs själv vad Mats Melin har läst...klickaklicka

141 Mer skoj och ”fantastiska fantasier i fallet Susaeg” som chefsJO Melin har läst… Fantasi 2 Fantasi 3 Läs själv vad Mats Melin har läst...klickaklicka

142 Mer skoj och ”fantastiska fantasier i fallet Susaeg” som chefsJO Melin har läst… Fantasi 2 Fantasi 3 Fantasi 4 Läs själv vad Mats Melin har läst...klickaklicka

143 Mer skoj och ”fantastiska fantasier i fallet Susaeg” som chefsJO Melin har läst… Fantasi 2 Fantasi 3 Fantasi 4 Fantasi 5 Läs själv vad Mats Melin har läst...klickaklicka

144 Mer skoj och ”fantastiska fantasier i fallet Susaeg” som chefsJO Melin har läst… Fantasi 2 Fantasi 3 Fantasi 4 Fantasi 5 Fantasi 6 Läs själv vad Mats Melin har läst...klickaklicka

145 Mer skoj och ”fantastiska fantasier i fallet Susaeg” som chefsJO Melin har läst… Fantasi 2 Fantasi 3 Fantasi 4 Fantasi 5 Fantasi 6 Fantasi 7 Läs själv vad Mats Melin har läst...klickaklicka

146 Mer skoj och ”fantastiska fantasier i fallet Susaeg” som chefsJO Melin har läst… Fantasi 2 Fantasi 3 Fantasi 4 Fantasi 5 Fantasi 6 Fantasi 7 Fantasi 8 Läs själv vad Mats Melin har läst...klickaklicka

147 ...så ’skojiga’ historier och ’fantastiska fantasier’...

148 ...att varje (oinsatt) läsare måste undra...

149 ...om till och med ”Lättläst om JO”…

150 ...på JO:s websida...

151 ...är ”rena skojet”...?

152 Exempelvis...

153 …det här...

154

155 ”JO ska kontrollera att domstolarna och de statliga och kommunala myndigheterna följer våra lagar” ”JO ska kontrollera att domstolarna och de statliga och kommunala myndigheterna följer våra lagar”

156 Så lättläst och lätt begripligt att - om texten inte är rena skojet - en enda följdfråga räcker:

157 Hur VÅGAR MatsMelin&Co förbise såväl grundlag som internationella konventioner genom att MEDVETET åsidosätta plikten att

158

159 . ”...kontrollera att domstolarna och de statliga och kommunala myndigheterna följer våra lagar”. ”...kontrollera att domstolarna och de statliga och kommunala myndigheterna följer våra lagar”

160 . ”...kontrollera att domstolarna och de statliga och kommunala myndigheterna följer våra lagar” ? ?

161 ? ?

162 ...den mest... ? ?

163 . ”...kontrollera att domstolarna och de statliga och kommunala myndigheterna följer våra lagar” …allvarliga frågan... ? ?

164 . ”...kontrollera att domstolarna och de statliga och kommunala myndigheterna följer våra lagar” ? ? …allvarliga frågan...

165 ? ?

166

167

168

169 Kanske svaret…

170 …i det här fallet… finns i det här gamla beslutet…?

171 …finns i det här gamla beslutet?

172 Beslut 2002-10-18 (med vändande post) att inte utreda anmälan om”brott vid utövning av tjänst” avseende justitierådet Nina Pripp …finns i det här gamla beslutet?

173 …och samtidigt - i det här fallet - förklarar det här nya beslutet? Beslut 2002-10-18 (med vändande post) att inte utreda anmälan om”brott vid utövning av tjänst” avseende justitierådet Nina Pripp

174 …och samtidigt - i det här fallet - förklarar det här nya beslutet?

175 Beslut 2008-01-24 att (trots preliminär proformaanmälan) inte göra någon ”övergripande tillsynsutredning” …och samtidigt - i det här fallet - förklarar det här nya beslutet?

176 …brottsanmälda behandling av mögelskademålet T4882-95 Båda JO-besluten kopplade till Högsta domstolens…

177 …brottsanmälda behandling av mögelskademålet T4882-95 Båda JO-besluten kopplade till Högsta domstolens…

178 …brottsanmälda behandling av mögelskademålet T4882-95 Båda JO-besluten kopplade till Högsta domstolens…

179 ? ? …brottsanmälda behandling av mögelskademålet T4882-95

180 ? ? Allmänfarlig rättsröta…

181 …kollegial korruption… ? ?

182 ? ? …och/eller…

183 …utstuderat justitiemord… ? ?

184 justitiemord; subst. ~et Rättslig behandling med rättegång där den anklagade orättvist förklaras skyldig varvid vissa personer är medvetna om det felaktiga i domslutet men önskar det för andra syften. Ursprungligen om avrättning till följd av felaktigt domslut. Även utvidgat; helt felaktigt domslut. Källa: Svensk Ordbok, Nordstedts förlag …utstuderat justitiemord… ? ?

185 Döm själv!

186 klicka…läs…

187 D curriculum vitae; ”det enskilda fallet”

188 fortsätt bildspel

189 Dödsdömd

190

191

192 ”Det är för många mäktiga personer inblandade i ditt fall. Men du kommer att få upprättelse …efter din död.

193 ”Det är för många mäktiga personer inblandade i ditt fall. Men du kommer att få upprättelse …efter din död.

194 ”Det är för många mäktiga personer inblandade i ditt fall. Men du kommer att få upprättelse …efter din död.

195 ”Det är för många mäktiga personer inblandade i ditt fall. Men du kommer att få upprättelse …efter din död”

196 ”Det är för många mäktiga personer inblandade i ditt fall. Men du kommer att få upprättelse …efter din död” LARS WENNGREN, observatör, Åkersberga 1 augusti 2006

197

198 ”Fallet” fyllde…

199 från upptakten räknat…

200 28 år…i januari 2008…

201 och kan resumeras på…

202 28 sekunder…

203

204

205 1980 1990 2000 2010 28 sekunder…

206 1980 1990 2000 2010 28 sekunder…

207 1980 1990 2000 2010 BYGGFUSK 28 sekunder…

208 1980 1990 2000 2010 BYGGFUSK 28 sekunder…

209 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLING BYGGFUSK 28 sekunder…

210 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLING BYGGFUSK 28 sekunder…

211 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLING BYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT 28 sekunder…

212 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLING BYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT 28 sekunder…

213 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLING BYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT SKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… 28 sekunder…

214 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLING BYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT SKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… 28 sekunder…

215 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLING BYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT SKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… 28 sekunder…

216 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGEBYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT 28 sekunder…

217 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGEBYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT 28 sekunder…

218 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGEBYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT Allt så väl dokumenterat och belagt

219 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGEBYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT …att bara svaret på huvudfrågan återstår…

220 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGEBYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT

221 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGEBYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT Hur kan någon människa…

222 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGEBYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT …vara…

223 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGEBYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT …vara…

224 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGEBYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT

225 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGEBYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT för att nästan tjugo år…

226 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGEBYGGFUSKSKADEUPPTÄCKT systematiskt utsatts för…

227 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGE BYGGFUSK SKADEUPPTÄCKT GROVA BROTT

228 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGESKADEUPPTÄCKT BYGGFUSK GROVA BROTT ? ?

229 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGESKADEUPPTÄCKT BYGGFUSK

230 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGESKADEUPPTÄCKT BYGGFUSK och en i raden följdfrågor är…

231 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGESKADEUPPTÄCKT BYGGFUSK hur många som står på tur…

232 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGESKADEUPPTÄCKT BYGGFUSK i den rad människor…

233 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGESKADEUPPTÄCKT BYGGFUSK Aftonbladet talar om…

234 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGESKADEUPPTÄCKT BYGGFUSK Aftonbladet talar om…

235 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGESKADEUPPTÄCKT BYGGFUSK Aftonbladet talar om…

236 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGESKADEUPPTÄCKT BYGGFUSK ? ?

237 1980 1990 2000 2010 SKADEUTVECKLINGSKADEPROCESS…utvecklad till…pågående KAFKAPROCESS… NULÄGESKADEUPPTÄCKT BYGGFUSK

238

239 fortsätt bildspel

240


Ladda ner ppt "Alf Susaeg 2007 Uppdaterat maj 2009 (Nästan) alla drabbas…"

Liknande presentationer


Google-annonser