Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inflationsrapport 2004:2. Oförändrad reporänta Konjunkturuppgången fortsätter Arbetsmarknaden svag men stärks efterhand Stigande inflationstryck Uppåtrisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inflationsrapport 2004:2. Oförändrad reporänta Konjunkturuppgången fortsätter Arbetsmarknaden svag men stärks efterhand Stigande inflationstryck Uppåtrisk."— Presentationens avskrift:

1 Inflationsrapport 2004:2

2 Oförändrad reporänta Konjunkturuppgången fortsätter Arbetsmarknaden svag men stärks efterhand Stigande inflationstryck Uppåtrisk för inflationen dominerar Inflationen i linje med målet på 2 års sikt

3 1.BNP för Sverige, USA, euroområdet, utfall och prognoser Årlig procentuell förändring Källor: Eurostat, SCB, US Department of Commerce och Riksbanken

4 17. Internationella producentpriser på bearbetade varor, utfall och prognos Årlig procentuell förändring Källor: OECD och Riksbanken

5 18. Oljepris: Utfall och prognos USD och SEK Källor: International Petroleum Exchange och The Economist

6 8. Handelsvägd växelkursprognos, SEK/TCW Kvartalsgenomsnitt, index, 1992-11-18=100 Källa: Riksbanken

7 Försörjningsbalans i huvudscenariot Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

8 R4. Trängsta sektion, kapacitetsutnyttjande och PPI- förändring Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

9 34. Prognoser för arbetskraft, sysselsatta personer samt arbetslöshet 100-tals personer resp. procent, säsongrensat Källor: SCB och Riksbanken

10 3. UND1X, prognosjämförelse Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

11 39. UNDIMPX, utfall och prognos enligt huvudscenariot Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

12 40. UNDIMPX exklusive oljeprodukter, utfall och prognos enligt huvudscenariot Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

13 42. UNDINHX, utfall och prognos enligt huvudscenariot Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

14 Tabell 1. Inflationsprognos i huvudscenariot Årlig procentuell förändring Källa: Riksbanken

15 Risk för högre inflation Konjunkturen Oljepriset Inhemska kostnadsutvecklingen

16 Tabell 10. Inflationsprognos med beaktande av riskbilden Årlig procentuell förändring Källa: Riksbanken

17 Tabell 8. Förändring i KPI jämfört med UND1X Årlig procentuell förändring Källa: Riksbanken

18 Riksbankens inflationsprognoser och repoförändringar under 2001 och 2002 Repoförändring på vertikal axel och prognosavvikelse från riskjusterad UND1X på horisontell axel Källa: Riksbanken


Ladda ner ppt "Inflationsrapport 2004:2. Oförändrad reporänta Konjunkturuppgången fortsätter Arbetsmarknaden svag men stärks efterhand Stigande inflationstryck Uppåtrisk."

Liknande presentationer


Google-annonser