Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Definition Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Definition Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg."— Presentationens avskrift:

1

2 Definition Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. 2

3 Bakgrund Generationsväxling Personalbrist Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård och omsorg med utbildning både på gymnasial och eftergymnasial nivå kommer att bli stor Fler ungdomar och vuxna, män, kvinnor och personer med annan kulturell bakgrund behövs i vård och omsorg Regional satsning – ett effektivt resursutnyttjande 3

4 Syften Trygga verksamheternas personal- och kompetensförsörjning
Öka intresset för vård- och omsorgsutbildningar Erbjuda attraktiva utbildningar av hög kvalité Öka samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsliv Skapa attraktiva arbeten inom vård och omsorg Marknadsföra yrken och utbildningar inom vård och omsorg

5 Nationella Rådet (bildades 1 juni 2006)
Sveriges Kommuner och Landsting Vårdföretagarna Kommunal

6 Nationella Rådets uppdrag
Ansvarig för kvalitetskriterierna för Vård– och omsorgscollege Skapa ett nationellt erkännande genom certifiering Ta fram metoder för certifiering Genomföra certifiering Stå för en ”kanslifunktion” Ge möjlighet till erfarenhetsutbyte

7 Nivåer Nationell nivå – Nationella Rådet
Regional nivå – minst 3 kommuner Lokal nivå

8 Vilka vinner på VO-College?
Arbetsgivaren får personal med hög kompetens Den studerande får en modern och attraktiv utbildning med garanterad kvalitet som ger anställningsbarhet samt god grund för vidare studier Utbildarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan med andra utbildningsanordnare samt garanterade praktikplatser med kompetenta handledare Anställda inom yrkesområdet får en möjlighet till kompetensutveckling Vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet

9 Kriterier Syfte/Analys/Mål Samverkan Regionalt och lokalt perspektiv
Infrastruktur för utbildningarna Hälsoperspektivet Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö Lärformer och arbetssätt Lärande i arbete Kvalitetsarbete/Uppföljning Avtal

10 Ansökan Från regional nivå till Nationella Rådet
Från lokal nivå via regionen till Nationella Rådet Nationella Rådet certifierar både regionalt och lokalt

11 Den regionala ansökningsprocessen
Regionen skriver ansökan Nationella rådets handläggning Besök och beslut Användning av logotypen

12 Mer information

13 Vård- och omsorgscollege
15 Certifierade regionala college 42 Certifierade lokala college 13 Inkomna lokala ansökningar


Ladda ner ppt "Definition Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg."

Liknande presentationer


Google-annonser