Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regioner på frammarsch Forskare Kenneth Nordberg Åbo Akademi i Vasa 26.4.2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regioner på frammarsch Forskare Kenneth Nordberg Åbo Akademi i Vasa 26.4.2009."— Presentationens avskrift:

1 Regioner på frammarsch Forskare Kenneth Nordberg Kenneth.nordberg@abo.fi Åbo Akademi i Vasa 26.4.2009

2 Regionernas konkurrensutsättning Unitär stat NPM EU ”Dubbel” förvaltning, nätverksbyggande Möjlighet till regional mobilisering, konkurrensutsättning

3 Från utjämning till konkurrens Omfattande strukturreformer - beslutsfattande från statlig till regional nivå Starkare kommuner närmar sig den regionala nivån EU:s strukturfonder viktiga redskap i regionaliseringen Uppmuntran både genom strukturreformer och stödprogram till breda samarbetsnätverk Ministerier styr sina sektorer - ändå möjlighet till regional mobilisering kring regionens specialområden, förstärks med nya reformer och programperioder Konkurrenssituation – placering av högskolor, statliga institutioner, industri hör ihop

4 Strukturreformerna i relation till programpolitiken Programstyrningen ett starkt och normerande instrument Reformerna som sådana vare sig förstärker eller försvagar den språkliga servicen Hotbilder men också stora möjligheter

5 Finländska program Regioncentraprogrammet (AKO) Startade 2001 Gemensamma avtal, målinriktat samarbete Stärka kompetensgrunden för stadsregionens specialiseringsområden Landsbygdsdelen (AMO) Inriktas mot de regioner som inte omfattas av AKO Skärgårdsprogrammet Kunskapscentraprogrammet (OSKE) Regionalisering av innovationspolitik

6 Finländska program 2010 sammanslås AKO, AMO och skärgårds- programmet till Programmet för regional kohesion och konkurrenskraft (KOKO) Förbättra samarbetet mellan olika ministerier, samt mellan lokala, regionala och nationella aktörer Intensifiera samarbetet mellan regioner Fortsatt satsning på regionens specialområden Kohesion – likvärdiga förutsättningar för alla regioner

7 Österbotten som exempel Vasa län har blivit Västra Finlands län Statliga verk har sammanförts till större statliga regionala enheter Starkare kommuner – fortsatta reformer Österbottens Förbund bildades – blivit viktig regional aktör En tvåspråkig regional spelplan

8 Österbotten som exempel OSKE: MERINOVA AKO: VASEK, Concordia AMO: Sydösterbottniskt samarbete LAG: Aktion Österbotten

9 Utmaningar i Österbotten ALKU och KSSR har hittills snarast splittrat regionen Placeringen av ELY Karlebyfrågan Diskussion om kommungränser Jämn språkfördelning idag men framtiden oviss Samarbetet inom regionen kan förbättras Mellan stadscentrumen och landsbygdskommunerna Åbo Akademi saknar teknisk utbildning i Vasa

10 Ministerium 2Statlig regional enhet 2 Ministerium nStatlig regional enhet n Ministerium 1Statlig regional enhet 1 Kommuner Kommunala regionala institutioner Regional nivå Statlig nivå Privata närings- livet Tredje sektorn Läro- anstalter


Ladda ner ppt "Regioner på frammarsch Forskare Kenneth Nordberg Åbo Akademi i Vasa 26.4.2009."

Liknande presentationer


Google-annonser