Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Expertgruppen för kompetensutveckling och forskningsanknytning - En del av KB:s nationella inflytandestruktur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Expertgruppen för kompetensutveckling och forskningsanknytning - En del av KB:s nationella inflytandestruktur."— Presentationens avskrift:

1 Expertgruppen för kompetensutveckling och forskningsanknytning - En del av KB:s nationella inflytandestruktur

2 Vilka ingår i gruppen? Mats Bornström, RIB bibliotek (special) Anneli Janred, Chalmers (SUHF) Mikael Sjögren, Umeå ub (SUHF) Monica Johansson, Högskolan Borås (NSG) Claes Lennartsson, Högskolan Borås (B&I) Sara Kjellberg, Lunds univ. (B&I) Anette Eliasson, Mölndals bibliotek (SKL) Inga-Lill Jern Larsson, Region Halland (SKL) Marie-Louise Riton, Uppsala stadsbibl. (SKL) Karl Isaksson, KB sekreterare

3 KB:s uppdrag En kraftfull biblioteksutveckling förutsätter starka och kompetenta bibliotek. Expertgruppen har i uppdrag att understödja kompetensutveckling och vara en del av en plattform för gemensamt kompetensbyggande och kompetensnyttjande. Centrala begrepp för gruppens prioriterade frågor är:

4 Centrala begrepp Kompetensutveckling: Att utveckla insikter och färdigheter samt omsätta dem i praktiken Forskningsanknytning: Ökad samverkan och koppling mellan forskning, beprövad erfarenhet och praktik. Forskande förhållningssätt: Att ha ett analytiskt arbetssätt och forskningsanknytning, samt sprida och ta del av vetenskaplig och erfarenhetsbaserad dokumentation

5 Förhållningssätt För att kompetensutveckling ska leda till verksamhetsutveckling krävs att den utgår från arbetsplatsens utmaningar, grundas i forskning och beprövad erfarenhet samt integreras i vardagen.

6 Prioriterade frågor och mål Att identifiera former för ett forskande förhållningssätt och former för lärande organisationer samt ledarskapets betydelse i dessa sammanhang Att öka medvetenheten om vikten av att arbeta med kunskap i handling, d.v.s. att använda sin professionalism i varje fråga. Att den egna kunskapsutvecklingen får mer utrymme och ges större tyngd – ”den forskande praktikern”

7 forts. Att långsiktigt bilda opinion till stöd för ett forskande förhållningssätt. Att verka för tillgång till forskning och dokumenterad erfarenhet inom området i hela landet. Att bidra till att skapa förutsättningar för ökad interaktion mellan utbildning, forskning och praktik.


Ladda ner ppt "Expertgruppen för kompetensutveckling och forskningsanknytning - En del av KB:s nationella inflytandestruktur."

Liknande presentationer


Google-annonser