Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-04-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Nationell EBH-träff – Osäkerheter och projektrisker 2013-11-06 Ulf Larsson, Naturvårdsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-04-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Nationell EBH-träff – Osäkerheter och projektrisker 2013-11-06 Ulf Larsson, Naturvårdsverket."— Presentationens avskrift:

1 2015-04-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Nationell EBH-träff – Osäkerheter och projektrisker 2013-11-06 Ulf Larsson, Naturvårdsverket

2 Syfte och mål 2015-04-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2 Syfte: Beskriva hur osäkerheter och projektrisker, till exempel med avseende på tid och pengar, får betydelse ur ett nationellt perspektiv. Mål: Att vi hittar former och lösningar för hur vi så långt det går kan både begränsa och kommunicera tidsförskjutningar och ändrade ekonomiska förutsättningar.

3 Sanering av förorenade områden – en utmaning… 2015-04-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3 Vi vet att det är svårt… Avvägning utredning/åtgärd - hur mycket ska man utreda innan man går över i åtgärdsfasen? Viss osäkerhet i systemet som helhet – Framtiden är delvis osäker (ekonomin) Gemensamt behöver vi göra vad vi kan för att minska den!

4 2015-04-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4 Vad påverkar fördelningen av bidrag och saneringarna? Höstproppen – signal om vad vi har för ekonomiska ramar nu och framåt Regleringsbrev – definitivt besked om vad vi får och till vad, återrapportering mm.. ESV - Anslagsförordning (2011:223)

5 2015-04-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5 Hm LST NV Hm LST ”Osäkerhetskedjan

6 2015-04-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6 Risker i olika skeenden… Ekonomi och tid −Fördyringar −Nya fördelningsplaner..större förändringar från ursprungligt beslut −Omfördelningar pga. förseningar. −Genomförandet blir billigare… −Kommunerna rekvirerar inte sina medel Det finns inte så mycket vägledning kring osäkerheter och projektrisker idag. Det finns dock många instrument som man kan använda - tips och trix presenteras under dagen!

7 2015-04-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 7 Hur påverkar detta åtgärdstakten…. Län som har inkomna ansökningar och är redo kan inte komma igång pga att medlen är uppbundna i andra projekt.. Otydlighet mot länen när de kan få medel …vi kanske kan bevilja 2016.. Man får ett glapp mellan utredning och åtgärd…. tappar fart och sannolikt resurser och intresse från huvudman (ffa kanske kommuner)? Resultaten av att inte klara av att komma ett steg närmare - kan innebära att vi inte får behålla anslagsnivåer - ser redan nu en åtstramning, inte minst genom årets höstproposition Det kan bli svårt att nyttja bemyndiganderamen fullt ut… - kan innebära att vi kanske får sänkt bemyndiganderam.. Om vi inte använder anslaget fullt ut kan vi få sänkta anslag, liksom om vi har oförbrukade medel på länen. Tex betalade vi tillbaka 50 mkr så vi lyckades inte fullt ut.

8 Osäkerheter och risker – Vad kan VI tillsammans göra åt dem?… 2015-04-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 8 Fortsätt dialog kring vad som behövs för att komma vidare i detta arbete. Redskap för hur man kan hantera osäkerheter och projektrisker i ett tidigt skede! Fundera över om ni kan dela in projekt i etapper – det ökar säkerheten i prognoser och genomförande Dela upp ansökan (men sök för helt projekt) – förfina efterhand så att träffsäkerheten i ekonomin ökar Efterkontroll – sök inte i klump för detta SGU kommer nu att berätta mer om hur man kan göra i praktiken när osäkerheter och risker ska beskrivas…. Enklare och mer ändamålsenliga kvartalsredovisningar


Ladda ner ppt "2015-04-03 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Nationell EBH-träff – Osäkerheter och projektrisker 2013-11-06 Ulf Larsson, Naturvårdsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser