Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fall 1 Synkope S 33-årig kvinna söker akut pga synkope

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fall 1 Synkope S 33-årig kvinna söker akut pga synkope"— Presentationens avskrift:

1 Fall 1 Synkope S 33-årig kvinna söker akut pga synkope
B Tidigare frisk men har senaste två veckorna upplevt svimningskänsla dagligen och i samband med det värmekänsla och hjärtklappning. Har tidigare haft liknande besvär men mycket glesare. Idag svimmat enligt maken som bevittnade vad som hände. ”Kramper” direkt efter i några sekunder. Slog i huvud och ansikte. Tar inga läkemedel, inget missbruk.

2 Fall 1 Synkope A A Fri luftväg B AF 16, SpO2 99% på luft.
S 33-årig kvinna söker akut pga synkope A A Fri luftväg B AF 16, SpO2 99% på luft. C RR, HF 70, inga blåsljud, BT 105/70. D GCS 15, pupiller ua, ej nackstyv. E Inget anmärkningsvärt.

3 Vad är genesen till patientens synkope?
Kardiell Neurologisk Psykogen Ortostatisk

4 Vad vill du göra för akut utredning och i vilken ordning?
CT skalle  EKG  B-glukos  ABG B-glukos  EKG  CT skalle Behövs ej, åter hem, uppmanas dricka rikligt. Remiss till endokrin- hyperthyreos?

5 Fall 1 Synkope A Akut utredning visar: B-glukos 4,9 ABG togs ej EKG:
S 33-årig kvinna söker akut pga synkope A Akut utredning visar: B-glukos 4,9 ABG togs ej EKG:

6

7

8 Vad visar EKG? Pre-excitation Normal sinusrytm AVNRT AV-block I

9 Fall 1 Synkope Du skickar pat på CT skalle:
S 33-årig kvinna söker akut pga synkope Du skickar pat på CT skalle: Commotio: Våld mot huvudet med kortvarig medvetandeförlust och/eller amnesi, EJ neurologiska bortfallssymtom, hv, illamående, kräkningar vanligt A Alltid CT om: Waranbeh, koag rubbning, fraktur i neurokraniet (impression, skallbas), EP-anfall efter traumat, multitrauma. Efter CT obs i h B Ej medvetslös, ingen amnesi, GCS 15  Hem C Om medvetslöshet, amnesi och GCS  CT skalle, om ua  hem, i annat fall inlägnging för obs Ju längre tid av medvetslöshet och amnesi- desto större risk för allvarlig hjärnskada Ta upp Octopus-studien: 39 akutmott, 2602 pat med ”hjärnskakning”, två armar: 1 Tidig CT (>2h, ca 50% gjorde CT inom 4h, helst >6h) 2 Inläggning som commotioobs. Resultat: Ingen skillnad mellan grupperna vad gäller behov av kirurgi, mortalitet etc. CT billigare, man sparar vårddygn

10 Vad gör du nu? Normal CT och EKG: Pat får gå hem.
Lägger in pat på neurologen som ”commotioobs”. Lägger in pat på kardiologavdel-ning för arytmiobs

11 Fall 1 Synkope S 33-årig kvinna söker akut pga synkope Pat läggs in på kardiologkliniken. Mår bra men telemetri visar:

12 Fall 1 Synkope S 33-årig kvinna söker akut pga synkope

13 Hur tolkar du remsan Pre-excitation Sinusarytmi AVNRT
Varierande grad av AV-block

14 Pat har varierande grad av AV-block med AVB-III på som längst 6,73 s
Pat har varierande grad av AV-block med AVB-III på som längst 6,73 s. Vad rekommenderar du nu? Betablockad, börjar med metoprolol 25 mg 1x3 Sätter in isoprenalindropp Pacemaker halvakut ICD AVB


Ladda ner ppt "Fall 1 Synkope S 33-årig kvinna söker akut pga synkope"

Liknande presentationer


Google-annonser